dinsdag 1 september 2015

De Manteling

Een uniek bos in de duinen en een van de weinige eikenbossen direct aan zee.
Het Zeeuwse natuurgebied "De Manteling" is een uniek bos aan de duinrand. Een enorme diversiteit aan dieren en planten is hier te vinden. Het bos strekt zich uit tot aan Oostkapelle. U waant zich in de Middeleeuwen, wanneer u langs "Kasteel Westhove" komt, compleet met grachten en kasteeltuin.
De Manteling van Walcheren is een afwisselend duingebied, met grasland, struweel (lage bosjes), vochtige duinvalleien en door de zeewind 'geschoren' eikenbossen.

De naam Manteling verwijst naar de beschutting die deze duinbossen, die tot dicht bij de kust groeien, bieden tegen de zeewind. Door de afwisseling van duingrasland, duinstruweel en bos is de Manteling van Walcheren een belangrijk broedgebied voor tal van vogelsoorten.
De deels beboste kuststrook vormt een rust- en foerageergebied voor trekvogels. Onder een groot deel van het gebied ligt een bel van zoet grondwater, wat er voor zorgt dat er bijzondere planten groeien. 
Bron: http://www.bomenoverleven.nl/natuurnetnieuws.html