donderdag 19 september 2013

Onze bomenadvocaat!

Een mooi artikel over onze geweldige advocate Digna de Bruin, die ons gratis bijstaat!
 
Klik op afbeelding voor vergroting


maandag 16 september 2013

Uitspraak Rechtbank 143 bomen Aalten

 Klik op afbeeldingen voor vergroting
Onderstaand de ingezonden brief van de Stichting Natuur en Milieu Aalten,
gepubliceerd in Aalten's lokale krant.

Gevolgen van fijnstof op de longen

(Klik op afbeelding voor vergroting)
 
 
Dit is een overzicht van de luchtvervuiling in Europa, gemaakt in 2000. Te zien is dat ons land voor het overgrote deel zwart is; de zwaarste concentratie dus die, zoals u kunt zien op de afbeelding, de levensverwachting met 36 maanden kan verminderen.
In 2015 zal vanuit de EU weer worden gecontroleerd. Nu is al bekend dat ons land ver boven de toegestane norm ligt.
Op zijn minst dan ook verbazend dat de regering het kapvergunningenbeleid gedecentraliseerd heeft en nu steeds meer gemeenten het verstrekken van kapvergunningen sterk versoepelen, zo niet geheel vrijgeven!
(Bron: PROOV/ e-mobility)
 


zondag 15 september 2013

Schipbeek


In vroeger tijden, toen de huidige gemeenten nog marken heetten,
vormde de Schipbeek onder Bathmen de grens
tussen de Achterhoek en Overijssel.

Je kunt mooi wandelen langs deze Schipbeek, getuige dit
mooie paadje met prachtige beuken!


Beukenhaag

Waarschijnlijk hebben deze mooi vergroeide beuken ooit deel uitgemaakt
van een poort van een beukenhaag.

vrijdag 13 september 2013

Overlevingskracht!

Deze foto's werden gemaakt in Florence.
Een zeer oude olijfboom die na een bomaanslag toch weer is uitgelopen, met pleisters en al!

Zelfs in het Nederlands wordt de olijf hier beschreven; zo te zien waarschijnlijk door een vertaalmachine....


dinsdag 10 september 2013

Zo kan het ook!!

Zomerverplanten met de grootste verplantmachine van Europa.

Begin september verplant BTL Bomendienst 45 lindes in Lent. De lindes moeten verdwijnen vanwege de bouw van de Verlengde Waalbrug. De bouw van de Verlengde Waalbrug gebeurt in het kader van het project ‘Ruimte voor de Waal’. Als onderdeel van het landelijk waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier wordt bij Nijmegen-Lent een nevengeul gegraven, zodat de Waal meer ruimte krijgt. Met het verplanten geeft het College van B&W invulling aan een Raadsmotie ‘Bomen over de Waalsprong’ van 21 maart 2012.

De 45 lindes zijn vitale bomen van ongeveer 40 jaar oud, 15 meter hoog en hebben een stamdiameter van ca. 35 tot 40 cm. Daarmee vertegenwoordigen de bomen zowel een emotionele waarde als een kapitaalswaarde. Voor het verplanten heeft BTL Bomendienst gebruik gemaakt van een Optimal 3000 verplantmachine, de grootste verplantmachine van Europe. Zonder problemen kunnen hiermee de lindes met een kluitdiameter van drie meter verplant worden. Deze verplantmethode is zeer praktisch omdat de vrachtwagen de boom kan uitsteken, kantelen, transporteren en planten, zonder tussenkomst van andere machines.

Voor het verplanten van bomen met een stamdiameter tot ca. 25 cm wordt gebruikt gemaakt van de Optimal 1900. Deze eigen verplantmachine is ideaal voor het verplanten van kleinere bomen als alternatief voor kap en nieuwe aanplant. De verplanting in Lent is momenteel volop in uitvoering. Door extra maatregelen voor en na de verplanting kan BTL Bomendienst zonder problemen jaarrond verplanten. Zodoende sluit de verplanting naadloos aan op de strakke planning en logistiek van alle civieltechnische werkzaamheden van het totale project. 

Minder onderhoud bomen Bronkhorst

Bron: Boomzorg, maandag 2 september 2013

De gemeente Bronckhorst gaat het onderhoud van bomen en de frequentie van boomveiligheidscontroles in de gemeente terugbrengen. Bomen langs hoofdontsluitingswegen en binnen de bebouwde kom blijft de gemeente jaarlijks controleren, voor alle overige bomen wordt de frequentie teruggebracht van een maal per jaar naar een maal per drie jaar. Ook bekijkt de gemeente welke bestaande laanbomen gedund kunnen worden. Met de maatregelen blijft de gemeente voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor de gemeentelijke bomen maar kan zij deze efficiënter onderhouden en een besparing van 112.000 euro realiseren. Door het beheer te versoberen worden enkele bomen minder of helemaal niet onderhouden en is er meer kans op vallende takken.

 

maandag 9 september 2013

Rechter schorst kapvergunning!


De Stichting Natuur en Milieu Aalten diende, in samenwerking met de Bomenstichting Achterhoek, een verzoek tot Voorlopige Voorziening in bij de Arnhemse rechtbank omdat o.i. het college van B&W van de gemeente Aalten op grond van het onvolledig uitvoeren van de betreffende wettelijke procedures een kapvergunning verleende voor het kappen van +143 bomen t.b.v. plannen voor een bouwproject aan de Kruittorenstraat in Bredevoort.

Dit onvolledige onderzoek heeft vooral betrekking op het feit dat niet duidelijk was om hoeveel en ook om welke soorten bomen het precies gaat, en tevens het onvoldoende naleven van de Flora & Fauna wet. Deze punten werden door onze advocate Janike Haakmeester met verve neergezet!

De zitting diende vanmorgen en de rechter deed ter plekke uitspraak: de Voorlopige Voorziening is gegrond verklaard wegens onzorgvuldig handelen en op onduidelijke gronden verstrekken van de kapvergunning door de gemeente, waarmee de vergunning is geschorst en er voorlopig niet mag worden gekapt.(Klik op afbeelding voor vergroting).

maandag 2 september 2013

De vier jaargetijden

Een sympathisant stuurde ons deze foto

Slagboom

Inderdaad...
 


Wetenschappers bezorgd over schadelijke effecten van elektromagnetische straling op bomen, gewassen en bijen

Bomen zijn essentieel voor de zuurstoftoevoer. De bomen zetten CO2 om in zuurstof en het bladgroen 'Chlorofyl' van bomen en planten, zuivert de lucht. Wegrottende bomen gebruiken echter zuurstof...
Wetenschappelijk onderzoek van de afdeling plantcelbiologie van de Universiteit van Wageningen en de gemeente Alphen aan den Rijn toont dat bomen en gewassen ziek worden als ze aan elektromagnetische straling van draadloos internet (Wi-Fi) en mobiele telefonie worden blootgesteld.

Het onderzoek werd gestart nadat ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn, vijf jaar geleden ontdekten dat 10 procent van de bomen vreemde en onverklaarbare vlekken, gezwelachtige ‘bastknobbels’ en mysterieuze ‘baststrepen’ vertoonden, die soms open scheurden en zelfs ‘bloeden’. Het ging daarbij niet om scheuren als gevolg van diktegroei of vorst. De vreemde ziekteverschijnselen zijn inmiddels bij alle soorten bomen, in alle stedelijke gebieden in de westerse wereld geconstateerd. Terwijl de bomen in dichter beboste gebieden niet of nauwelijks zijn aangetast. Het percentage zieke bomen is in 5 jaar tijd zelfs gestegen van 10 procent naar 70 procent. In diezelfde periode vond ook de grootste stijging in het gebruik van mobiele telefonie en draadloos internet plaats.
 

In het onderzoek van de afdeling plantcelbiologie van de Universiteit van Wageningen, werden essen en verschillende kruidachtige planten zoals maïsplanten, drie maanden lang blootgesteld aan zes in een proefopstelling geplaatste WiFi-accesspoints, met frequenties tussen de 2412 en 2472 MHz en een vermogen van 100 m WEIRP, op 50 cm tot 300 cm afstand. Bladeren kregen een loodglansachtige kleur. Wat het gevolg blijkt te zijn van het afsterven van de boven- en onderepidermis van de bladeren. Daarop volgde verdroging, achterblijvende groei en bladsterfte. Bij de bomen die het dichtst bij de stralingsbronnen stonden, stierven de bladeren af. Uit dezelfde proef met maïs bleek dat de straling de groei van de maïskolven remde. De Mais- en Arabidopsis-cultures vertoonden ook groei- en bloeivertraging in vergelijking met zaaicultures in identieke klimaatruimtes die niet door straling werden belast.

Video over het onderzoek van de Universiteit Wageningen:
http://www.youtube.com/watch?v=TAAd-x7dqAo

zondag 1 september 2013

Bomenkrant Rotterdam e.o.


bomenkrant


In Rotterdam is een Bomenkrant uitgekomen. O.a. Isolde van Overbeek van de Bomenridders in Rotterdam is hierbij betrokken. Met haar hebben wij regelmatig contact m.b.t. tips en allerlei verdere bomeninformatie.


Lees hier de eerste uitgave:
http://us5.campaign-archive2.com/?u=c6060e6f92f4f447ba2808e64&id=c25c91216e&e=7304afac4a