zondag 28 april 2013

Onze huidige activiteiten

Algemeen:
Omdat steeds meer gemeenten de voorwaarden voor kapvergunningen versoepelen, en daar tevens dreigingen zijn van kap van grote aantallen bomen, hebben wij afgelopen februari een brief geschreven aan de Gelderse natuur en Milieu Federatie, waarvan onze stichting ook lid is.
In deze brief hebben wij onze ernstige zorgen uitgesproken, en de GNMF dringend verzocht als federatie haar invloed aan te wenden bij gemeenten en provincie.

Inmiddels heeft de GNMF een Meldpunt Bomenkap opengesteld op haar website. Hiermee wordt dus geïnventariseerd waar de dreigingen zich bevinden.

Geeft u ook uw meldingen door!:
http://www.gnmf.nl/site/Meldpunt%20Bomenkap/Formulier%20melding/


(met dank aan: www.sandradehaan.nl)

Gemeente Aalten:

Hier werkt onze stichting regelmatig samen met de Stichting Natuur en Milieu Aalten.

 • N.a.v. de kap van drie flinke eiken aan de Nijverheidsweg hebben wij vragen gesteld aan de gemeente betreffende het hierbij wettelijk verplichte Flora en Fauna onderzoek. Tevens een expertise rapport gevraagd, omdat volgens de wethouder deze bomen ziek zouden zijn.
 • Verder hebben wij, in samenwerking met de Stichting Natuur & Milieu Aalten bezwaar gemaakt tegen de kapvergunning voor eiken in het buitengebied in een Ecologische Verbindingszone (EVZ). De bomen zijn inmiddels wel gekapt. In mei dient hierover nog  bezwarenzitting.
Interessante website: www.baaksebeek.nl

Gemeente Bronckhorst:

 • Ons verzoek aan deze gemeente om ons, i.h.k.v. de Wet Openbaar Bestuur (Wob), inzage te verstrekken in de door de gemeente gemaakte kosten voor de rechtszaken betr. de te kappen bomen t.b.v. de centrumplannen Hengelo (104 stuks) en Vorden (74stuks), leverde op dat dit minimaal een bedrag van € 32.000,- is, dit is zonder BTW. Wanneer de gemeente niet zou hebben geweigerd met ons om de tafel te gaan, was deze uitgave dus niet nodig geweest. E.e.a. kwam op de raadsagenda.     De gemeente liet ons daarna weten dat de raad dit punt “voor kennisgeving had aangenomen”. Dit blijkt echter geenszins het geval. Onze contacten binnen de raad lieten ons weten dat over dit oderwerp wel degelijk vragen zijn gesteld, en dat verbetering van de publiekscontacten door B&W zeker een punt op de agenda gaat worden.
 • Na de rechtszaken betreffende Hengelo en Vorden die onze stichting voor de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft gevoerd, probeert Bomenbelang nu bomenzaken in de hele gemeente Bronckhorst zelf op te gaan pakken. Tot nu toe hield men zich alleen bezig met Vorden. Bomenbelang is bezig hiervoor mensen te vinden.
            Contact: bomenbelang@gmail.com
Interessante website: www.baaksebeek.nl
Gemeente Doetinchem:

Goed contact met afdeling Bomenbeheer.

 • A18 Bedrijventerrein: de gemeente Doetinchem verwijt ons dat, door het laten staan van bomen, het niet lukt bedrijven naar dit bedrijventerrein te lokken. (Misschien speelt de recessie hier een rol en niet het bomenvraagstuk?). Men heeft nu een kapaanvraag voor de resterende bomen (60 stuks) aangevraagd. Volgens de gemeente niet om te kappen maar “vast voor als het nodig is”...Wij maken bezwaar, indien een bedrijf zich er zou willen vestigen liggen de bomen zo om. Verder heeft de gemeente in het verleden zelf illegaal gekapt.
Gemeente Lochem:

Inmiddels goed overleg met Groenbeheer.

 • Wel is hier nog steeds de dreiging van de kap van een paar duizend bomen in het buitengebied, zoals de Holterweg. De toestand van veel van deze bomen laat te wensen over, juist omdat de gemeente al veel langer dan tien jaar geen (wettelijk verplicht) onderhoud heeft gepleegd.
 • Herinrichting Oranjelaan Eefde. Hier wil men alle bomen kappen omdat er nieuwe riolering moet worden aangelegd. “De boomwortels zouden hierdoor beschadigd worden”. Tegenwoordig zijn er vele technieken waardoor dat argument niet meer aan de orde is. Wij zijn in overleg met de gemeente, samen met de Bomenstichting Zutphen die, vóór de gemeentelijke herindeling, hiermee al eerder bezig was. De kap werd toen voorkomen, maar de gemeente heeft nu een nieuw plan gemaakt. Veel omwonenden zijn het hier niet mee eens.
 • Ook kregen wij weer klachten dat de Fa. Grondweg vanaf het industrie terrein voor de zoveelste keer illegaal vervuilende zaken stortte langs de Berkel. Tot nu toe heeft de gemeente daarop niet echt actief gehandhaafd, men heeft echter toegezegd dit vanaf heden wel te gaan doen.
U kunt dit voortaan melden aan: Johan Strampel | Openbare Werken | Civiele Techniek & Groen
M (06) 27 83 00 62 | F (0573) 25 36 91.


Interessante website: www.mooilochem.nl

 Gemeente Montferland:

 • Aangaande de Lutgardastraat, Graaf Oswaldstraat, Hohenzollernstraat en Vorst Leopoldstraat in ’s-Heerenberg: herinrichting van het openbare groen in deze wijk. Niet duidelijk gecommuniceerd met de bewoners. Wij hebben gemeente geschreven met het verzoek alsnog contact op te nemen met deze betrokkenen. Hieruit zal blijken wat goedkoper is: buurt in opstand of, zoals helaas meestal het geval is, een kapverzoek indienen…
Gemeente Oost Gelre:

Hier hebben wij structureel overleg met de gemeente.

 • De gemeenteraad heeft recent een bomenplan “Visie en Strategie” aangenomen. Dit betreft het bomenbeleid voor de komende 50 jaar dat, mede in overleg met belanghebbenden, tot stand is gekomen.
 • De Stichting Mooi Groenlo (waarvan onze voorzitter ook voorzitter is) heeft dus een structureel overleg over groenvoorzieningen, de parkaanleg van de “Groene Gordel” op de oude vestingwerken, het kap en snoeibeleid etc. Het blijft belangrijk om de vinger aan de pols te houden. De gemeente heeft de onderhoudswerkzaamheden uit handen gegeven aan de Hacron.  Wij hebben nogal wat kritiek op hun methoden (candelaberen etc.) Er zijn nog steeds veel vijanden van bomen, m.n. onder Grolse Compagnie, die zich b.v. verzet tegen het planten van een Koningslinde op de stadswal door de SMG.
Interessante website: www.mooigroenlo.nl

Gemeente Oude IJsselstreek:

Prima relatie met afdeling Groen.

 • Controle op kapvergunningen, werk werd stil gelegd i.v.m kappen Amerikaanse Eiken in Aaltense Goor.
 • Controle op bomen in centrum Varsseveld (nadat gemeente zelf werd betrapt op illegale kap) en uitvoering extra aanplant.
Gemeente Winterswijk:

 • Deze gemeente is nogal gul met het verstrekken van kapvergunningen. Nader onderzoek wees uit dat zelfs zonder onderbouwing vergunningen worden verleend. Daarom hebben wij tegen ruim 20 vergunningen bezwaar gemaakt, om zodoende alsnog zicht te krijgen op evt. onderbouwing. Dit gaat in totaal om zo’n 130(!) bomen. We zullen een aantal bezwaren intrekken, maar ook een aantal aanhouden, omdat geen herplant is opgelegd. Wij hebben inmiddels gesprekken met de betreffende afdeling van de gemeente om betermet elkaar te communiceren en kennis te delen.

donderdag 25 april 2013

Cultuurgeschiedenis van de lindeboomBij boerderijen werd de linde geplant bij het slaapkamerraam omdat de hartvormige blaadjes symbool staan voor de liefde en de zoete bloemengeur ook de liefde aanwakkerde.
In dorpen en steden stond de linde vaak op prominente plekken omdat de linde symbool staat voor bescherming en verbondenheid.
Soms zag je dan ook bijzondere snoeivormen zoals de etage-linde die waarschijnlijk symbool stond voor de rangen en standen in de samenleving.
De Germanen gebruikten de linde al als rechtsboom waaronder recht werd gesproken. De linde was gewijd aan de godin van de liefde, waarschijnlijk ook door zijn bladvorm en zoete bloesemgeur.
En natuurlijk heeft de linde het eeuwige leven gezien de leeftijd die zij op goede locaties kunnen behalen (denk aan de lindes bij huis Bergh).

De "1000-jarige linde" bij Heede/ Duitsland.
De oudste linde van Europa!

Bloklindes; in tegenstelling tot lei-lindes zijn deze in een rechthoekvorm gesnoeid.
(Kasteeltuin Ampsen/ Lochem).

zondag 21 april 2013

Ginkgo: "Drager van de Hoop"

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGhyphenhyphenCKQtS4gQvi1ERYtsw0D5eNnMYytHEo1DARyzPDu0aSo93jhBOoDk8wc8xdHsD7Dwban7uv-LH5tsbhlj0PZrLMav4LIt1yTupigPbA70i7tuM114KKYyZTKQqh1xcCrP-gvwUsGrE/s1600/Top-10-Tree-Tunnel-004.jpg
Een sympathisante stuurde ons o.a. deze foto van een tunnel van 
Ginkgo bilobabomen in Japan.
Deze boom wordt zeer geëerd in de Japanse cultuur. 
De Ginkgo bomen overleefden het bombardement van Hiroshima; 
groeiden gewoon door en leven nog steeds!
Daarom zien de Japanners de Ginkgo als "de drager van hoop". 

(Bron: http://www.theworldgeography.com/2013/02/tree-tunnels.html)
 

donderdag 18 april 2013

Beeldbepalende Treur-es!

Wij zagen deze prachtige oude Treur-es in een ommuurde tuin. 

 

Omgelopen om hopelijk meer boom in beeld te kunnen krijgen.
Gelukkig kwam de bewoonster daar toevallig net uit de poort
en mochten we een foto maken van de hele boom.
Is het geen pracht?!!

dinsdag 9 april 2013

Vergroeiingen

 

 
Boven en beneden:
Vergroeide restanten van een oude beukenhaag;
Hassinkbos Epse.

 
  
 
 
Vergroeiingen beuken;
Boswachterij Ruurlo

 
 
Gorsselse Heide:
 
 

(Klik op afbeelding voor vergroting).
De beuk rechts is duidelijk ziek en op.
Zeer creatief hebben de bewoners er een beelhouwwerk van gemaakt,
en de overgebleven boom goed ingepakt tegen zonnebrand.
Hopelijk overleeft die beuk wel.
Complimenten voor deze bewoners!


(Kinder)droom: huis in een boom...

Zo doet deze oude beuk nog steeds dienst.
(Bij Pannenkoekenhuis Ruurlo)


 Mooi om acacia heengebouwd!


In de zomer verstopt tussen blad


Deze foto is een week later gemaakt dan de vorige; 
goed te zien hoe de lente eindelijk is losgebarsten!

 

300 jaar oude Plataan

Volgens het info bord bij de ingang is deze Plataan is 300 jaar oud!
Staat bij Huis Landfort, een havezathe en landgoed van de Stg. Geldersche Kastelen, noordelijk gelegen van Meghelen in de Achterhoek in de gemeente Oude IJsselstreek, direct aan de landsgrens (is de Oude IJssel) met Duitsland. Je kunt hier mooi wandelen in het park!
 

maandag 8 april 2013

GNMF lanceert Meldpunt Bomenkap

05-04-2013

     
Inventarisatie voor beter bomenbeleid in Gelderland
Meldpunt Bomenkap (c) Het Lab/GNMF)De GNMF heeft het Meldpunt Bomenkap gestart. Aanleiding hiertoe is de klachtenreeks bij de GNMF Helpdesk van burgers die zich zorgen maken over bomenkap en het bomenbeleid van hun gemeente. Met het Meldpunt Bomenkap wil de GNMF de stand van zaken in Gelderland inventariseren. Nog dit jaar komt ze met aanbevelingen voor een beter bomenbeleid.
Burgers en natuurgroepen kunnen zowel actuele plannen voor bomenkap als reeds gerealiseerde bomenkap melden. Ook voor opmerkingen over bomenkap in het algemeen kan men bij het meldpunt terecht.
"Bij onze Helpdesk komen regelmatig vragen binnen over bomenkap", aldus GNMF-directeur Volkert Vintges. "Maar het is ondoenlijk om in alle gevallen bij te springen. Het is duidelijk dat er in de hele provincie iets wringt, en juist dáár willen we een vinger achter krijgen. Met het Meldpunt Bomenkap willen we uiteindelijk een beter bomenbeleid in Gelderland realiseren".

Bezuinigingen

Veel vragen bij de GNMF Helpdesk betreffen bomenkap. Vaak gaat het om burgers die met bomenkap geconfronteerd worden en aan de bel trekken, of om lokale natuurorganisaties die bezwaar maken. Soms is er sprake van een gebrekkige communicatie door de kappende instantie.
Vintges: "Maar er kan ook meer aan de hand zijn. Gemeenten bezuinigen, en dat betekent vaak dat de regels voor het kappen van bomen worden versoepeld. Maar wie zorgt er dan voor dat belangrijke groepen bomen, groengebieden en monumentale bomen beschermd blijven? Terecht maken burgers zich daar zorgen over".
Verder wordt in de praktijk vaak onvoldoende gekeken naar de natuurwaarde van bomen, bijvoorbeeld als verblijfplaats voor vleermuizen en vogels.

Aanbevelingen

Voor mensen die direct advies willen, verwijst het Meldpunt Bomenkap door naar praktische informatie van de Bomenstichting, zowel landelijk als die van Zutphen en de Achterhoek.
Nog dit jaar komt de GNMF met conclusies. "We willen met aanbevelingen komen, waarmee instanties én burgers straks goed uit de voeten kunnen", aldus Volkert Vintges.

Meldpunt Bomenkap: Klik hier

Contact GNMF: Bernhard Oosting, 026 3523740

donderdag 4 april 2013

Interview in Advocatenblad met onze advocate Digna de Bruin!


Klikt u op artikel voor vergroting.

 


Dutch Independent Legal Award voor onze advocate Janike Haakmeester!


Amsterdam, 29 maart 2013
  
Op het jaarcongres voor Zelfstandige Praktijk (ZP) juristen, is donderdag 28 maart de Dutch Independent Legal Award 2013 uitgereikt aan één van onze advocaten: Janike Haakmeester.
Zij is volgens de jury “een voorbeeld voor deze beroepsgroep in opkomst”!

De uitreiking van deze Legal Award vond plaats op het Independent Legal Professional congres op Nyenrode, georganiseerd door Ondernemende Juristen.
Ondernemende Juristen is een netwerk van de beste zelfstandige juristen van Nederland. De advocaten van Ondernemende Juristen kennen geen exclusiviteit. Zo kan Ondernemende Juristen voor elke opdracht een passend team samenstellen van stuk voor stuk topjuristen.


Bron:

Netwerk van Ondernemende Juristen
Postbus 75343
1070 AH Amsterdam
www.ondernemendejuristen.nl
  

En de Bomenstichting Achterhoek is natuurlijk erg trots op het feit dat wij zo'n juriste achter ons hebben staan!