woensdag 29 maart 2017

'Geen belastinggeld meer voor ontbossing'

Boomzorg/ door Nino Stuivenberg

Verschillende natuur- en milieuorganisaties hebben geschokt gereageerd op de praktijken die in de uitzending van Zembla van 22 maart werden onthuld.

De natuur- en milieuorganisaties zijn nooit groot voorstander geweest van biomassa-bijstook in kolencentrales en de subsidies die de centrales daar voor krijgen. Het liefst zien zij de kolencentrales vandaag nog sluiten vanwege hun grote bijdrage aan klimaatverandering. Biomassa-bijstook wordt gezien als onderdeel van de transitie naar duurzamere energieopwekking; volgens natuur- en milieuorganisaties leidt het echter niet tot een energietransitie.

Verdere stappen
Zij eisen dan ook van het ministerie van Economische Zaken en kolenbedrijven dat zij de garantie afgeven dat biomassa voor bijstook alleen uit duurzaam beheerde bossen komt. Dat moet ook gelden voor restmateriaal zoals zaagsel. Onlangs bleek bij het uitonderhandelen dat niet alle partijen zich aan de afspraken houden. Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties, Wereldnatuurfonds, Milieudefensie en Greenpeace eisen dat binnen vier weken garanties worden gegeven; anders beraden zij zich op verdere stappen.


Staatsbosbeheer reageert op Zembla: 'Onjuiste suggesties gewekt'

Boomzorg/ door Nino Stuivenberg:

Staatsbosbeheer heeft in een verklaring gereageerd op de Zembla-aflevering 'Bos als brandstof' van afgelopen woensdag. Staatsbosbeheer kwam in de uitzending ook al aan het woord.

In de verklaring laat Staatsbosbeheer (SBB) weten dat 'in het programma de suggestie werd gewekt dat Staatsbosbeheer met zijn bossen vooral energiedoelen dient'. Dat beeld is onjuist, aldus de organisatie. 'De houtsnippers zijn een reststroom die vrijkomen uit regulier bosbeheer en bij onderhoud van bomen in het landschap en in de natuur. Al het hout en biomassa van Staatsbosbeheer is FSC-gecertificeerd.'


Reactie Bomenstichting Achterhoek:
Het is SBB welke hier een onjuist beeld wekt. In Onze bossen in de Achterhoek die SBB voor Ons in beheer heeft is -en wordt nog steeds-  massaal gekapt. Het afval waar SBB over spreekt blijft juist verspreid in het bos liggen. Onderstaand ziet u één van de enorme bergen snippers (pellets); op die locaties komen wij na kap geen enkele boomstam meer tegen, alleen kale vlaktes!


De hoogte van deze snipperberg kunt u zien aan de lengte van de persoon bij de boom.
Deze berg is overigens even diep als hij breed is.

'Geen sprake van koolstofschuld'
Daarnaast kwam de koolstofschuld aan bod. Staatsbosbeheer heeft ook daar een verklaring voor: 'De CO2 die in houten producten is opgeslagen, blijft zo langjarig opgeslagen. De takken waar houtsnippers van worden gemaakt, zijn reststromen die vaak in het bos achterblijven. Daar vergaan ze, waarbij de CO2 vrijkomt. Wij vinden het verstandiger om daar waar het kan die takken te oogsten om de energie die in de takken zit opgeslagen ook te benutten. Dus dan kan er weliswaar niet voorkomen worden dat de CO2 vrijkomt, maar het voordeel is dat we op deze manier de energie ook kunnen benutten. Dan is geen sprake van een koolstofschuld, omdat de CO2 hoe dan ook vrij komt.'

De aflevering van Zembla bracht veel opschudding teweeg. Groenlinks-Tweede Kamerlid Tom van der Lee stelde naar aanleiding van de aflevering al 
Kamervragen aan minister Kamp.

Bron: 
Staatsbosbeheer via Boomzorg


Dit soort "afval" wordt blijkbaar juist niet meegenomen, want ligt na kap overal verspreid.


zaterdag 25 maart 2017

Bomenbeleidsplan Bronckhorst; brief aan De Gelderlander

M.b.t. tot het afgelopen donderdag in de raad aangenomen bomenbeleidsplan van de gemeente Bronckhorst ontvingen wij een afschrift van een ingezonden brief aan De Gelderlander van dhr. of mw. Brekelmans, mèt de verzuchting: "Waarom durven de regionale bladen niet meer kritisch te zijn t.o.v. de gemeenten; hoezo onafhankelijke journalistiek?!

"Vandaag las ik het artikel in de Gelderlander van de hand van Kay Scholten over het bomenbeleidsplan Bronckhorst. Hij schetst hierin wel een heel eenzijdig beeld van de raadsvergadering van donderdagavond, waar ik zelf bij aanwezig was. In plaats dat meneer Scholten over het grote aantal kritische vragen ten aanzien van de inhoud van het bomenbeleidsplan schrijft, wordt hij slechts in beslag genomen door de ‘tegenstanders’ van het plan. Daarbij vergeet hij ook nog eens om de journalistieke gedragscode van wederhoor toe te passen. De door hem aangehaalde ‘tegenstanders’ komen nergens aan bod.
Ik heb me wel verdiept in de inhoud van het bomenbeleidsplan en ben van mening dat het een zeer ingewikkeld en moeilijk uit te leggen plan is. Dat bleek gister ook wel uit de vele vragen van de raadsleden om verduidelijking. Naar mijn mening is de bron van het kwaad het door de gemeente geformuleerde uitgangspunt. Daarin missen ten ene malen het instandhouden van de biodiversiteit en een ecologische natuurvisie. Verder was het zeer schokkend om te vernemen dat er in de hele gemeente Bronckhorst meer dan een half miljoen bomen staan, waarvan slechts 100.000 in het bezit van de gemeente. De rest is in bezit van particulieren en natuurorganisaties. Het afschaffen van de kapvergunning is dus van grote betekenis voor al die bomen die niet in gemeentehanden zijn. De eigenaren kunnen straks doen wat ze willen met die bomen. Je zou verwachten dat de gemeenten in de Achterhoek er alles aan gelegen is om aantrekkelijk te blijven voor toeristen, een bedrijfstak die economisch van groot belang is. Toeristen komen hier niet voor asfalt en beton, maar voor de mooie lanen en het coulissenlandschap. Dat mag best wat kosten aan onderhoud. Doet de gemeente dat niet dan kost dat naast veel bomen ook nog eens veel banen.
En tot slot: wat maakt het uit waar de initiatiefnemers van de petitie vandaan komen ? Deze vrouwen hebben tenminste het hart op de goede plaats en het lef om op te komen voor onze prachtige natuur. Iets wat van de LTO niet gezegd kan worden. Ik adviseer iedere lezer om de maidenspeech van groenlid raadslid Ulrike ter Braak in de raadsvergadering van gisteravond eens te beluisteren. Die vrouw heeft het gelukkig wel begrepen".
P.A. Brekelmansdonderdag 23 maart 2017

Nòg een brief aan de raadsleden van de gemeente Bronckhorst.

Petra Sips heeft namens onze stichting deelgenomen aan de klankbordgroep en maakte daar mee dat eerst uitdrukkelijk de garantie werd gegeven dat de bewuste 60.000 bomen door verplichte aanvraag van een kapvergunning beschermd zouden blijven.

Tot wethouder Seesing op de valreep nog even meldde dat dit toch niet doorging: “jammer; bedankt..” en hij ook nog liet weten dat “een enkeling” niet akkoord ging. Die “enkeling” wordt gevormd door zowel onze stichting, als de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst met een gezamenlijke achterban van inmiddels wel ruim 1700 betrokkenen!

Geachte raadsleden,
De afgelopen maanden heeft de gemeente Bronckhorst gewerkt aan een bomenbeleidsplan (BBB). Dit beleidsplan ligt morgenavond ter vaststelling aan u voor aangezien het uw taak is om beleid van de gemeente op hoofdlijnen te bepalen en het dagelijks bestuur te controleren. Vreemd in dit verband is dat er afgelopen maandagavond door de wethouder al een voorschotje is genomen op deze vaststelling. Inwoners zijn namelijk opgeroepen om mee te helpen met het inventariseren van in de BBB genoemde markante bomen en boomstructuren. Wat de aanwezigen opviel, is de wanhopige haast waarmee alles zijn beslag moet gaan krijgen. Een aantal inwoners wilde de verkregen informatie nog bespreken met hun dorpsraad respectievelijk achterban, maar dat bleek gezien de tijdsdruk niet meer mogelijk: de klus moet voor eind april geklaard worden. Na de video van de commissievergadering nogmaals terug te hebben bekeken, hoorde ik wethouder Seesing zeggen dat er met de LTO reeds goede afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de vrijwillige ruilverkaveling die ergens begin mei zijn beslag zou moeten krijgen. Is dat dan de reden voor die ongehoorde haast ? Heeft de wethouder op dat punt wellicht ook al een voorschotje genomen op de instemming van de raad ? Zijn er aan boeren en LTO toezeggingen gedaan en is daarvoor het snel door de raad jassen van het BBB noodzakelijk?

Op 14 maart hebben diverse raadsleden in de commissievergadering kritische vragen gesteld aan de wethouder over de inhoud en het tot stand komen van het BBB.  Aangezien ik als deelnemer van de klankbordgroep de werkwijze van de gemeente van dichtbij heb kunnen waarnemen, kan ik u zeggen dat er met de inbreng van de klankbordgroepleden zeer weinig is gedaan: we mochten slechts over enkele details meepraten. Het uitgangspunt van het plan ter discussie stellen was onbespreekbaar. En ja, ik weet wat u gehoord hebt van de heren Velhorst en Berendsen. Zij vonden het allemaal buitengewoon goed georkestreerd (excuus georganiseerd). Nou dat mag ik hopen voor hen: de gemeente is al jaren hun vaste opdrachtgever ! Maar niet alleen zij praatten de projectgroep naar de mond: je kunt gerust stellen dat het merendeel van de klankbordgroepleden daar zat met een financieel of anderszins belang. U zult het met me eens zijn dat dat niet in het belang van een goed en verantwoord bomenbeleidsplan is!

Door Verenging Bomenbelang Bronckhorst, de heer Remerie (inspreker commissievergadering) en de heer Tuenter (mail aan de raad) zijn zeer waardevolle en deskundige adviezen gegeven voor verbetering van het bomenbeleidsplan. Deze documenten heb ik bij deze mail gevoegd, zodat u ze nog eens kunt nalezen. Ik heb daar verder niets aan toe te voegen.
Zoals u wellicht hebt gezien zijn twee zeer betrokken dames een petitie gestart om handtekeningen te verzamelen tegen het voorliggende bomenbeleidsplan. Inmiddels hebben 1535 mensen de petitie getekend, waarvan velen uit de gemeente Bronckhorst, maar ook uit de rest van Nederland. De petitie zal morgenavond om 19.45 aan burgemeester Besselink worden aangeboden.
Ik wens u veel besluitvaardigheid toe en hoop dat u de wethouder zult verzoeken de tijd te nemen om tot een voldragener en breder geaccepteerd bomenbeleidsplan te komen. Dat is ook de wens van veel inwoners, zoals u uit de petitie kunt opmaken.

Met vriendelijke groet,
Petra Sips
Nakomeling Anne Frankboom bij school Doesburg vernield


Een kastanjeboom die als nakomeling geldt van de beroemde kastanjeboom bij het Achterhuis in Amsterdam, is vernield. De boom, een nakomeling van de kastanje uit de tuin bij het Achterhuis van Anne Frank, stond op het plein van een school in Doesburg.

De boom komt uit een stekje van de kastanje waarover Anne Frank in haar beroemde dagboekschreef. Deze boom waaide om in 2010.

Prominente plek
De enkele meters hoge kastanje had een prominente plek op het plein van de Anne Frank Montessorischool. Volgens locatieleider Martijn Helmers moet de boom met forse kracht door een paar personen omver zijn getrokken. De vernieling van de boom is er een uit een reeks vernielingen van de afgelopen nacht in de straat.Geschokt
De school doet aangifte van vandalisme. Helmers benadrukt dat de leerlingen, die het verhaal en de betekenis van de boom kennen, geschokt zijn door de daad van vernielzucht. Hij zegt dat de klassen vanochtend even hebben stilgestaan bij de zinloze vernieling.

Tien jaar geleden kregen alle Anne Frankscholen in Nederland de vraag of ze een stekje wilden hebben van de stervende boom bij het Anne Frank Huis. Helmers hoopt dat een andere Anne Frank-school nog een stekje van de boom over heeft.

Bron: nu.nl

door Guus van Rijswijck/ Boomzorg


woensdag 22 maart 2017

Onze Prijs voor Groenste Project 2016

Sinds enige jaren reiken wij vanwege nationale Boomfeestdag een prijs uit voor het Groenste Project van het afgelopen jaar. Die prijs bestaat uit een boom. Alle Achterhoekse gemeenten konden hun Groenste Project bij ons indienen. 

Zo won de gemeente Oost Gelre al twee maal achter elkaar, respectievelijk voor het ludieke Project “Een Gratis Boom mot kunn’n” (prijs: een lindeboom/ Tilia cordata) en vorig jaar won de Imkervereniging in Lichtenvoorde een Paulownia tomentosa, omdat zij, in samenwerking met de gemeente Oost Gelre, een mooi en belangrijk bijenproject hebben opgezet in het Wentholtpark.

Voor 2016 hebben wij gekeken naar de vele landgoederen die de Achterhoek rijk is.
Vanwege het feit dat hier de afgelopen jaren grootscheeps is geïnvesteerd in renovatie van tuin en parkbos, hebben wij deze keer onze Prijs voor het Groenste Project van 2016 toegekend aan historische buitenplaats De Wildenborch in Vorden! (http://www.wildenborch.nl).


De beeldbepalende Catalpa aan de vijver.
In ons land wordt bijna de helft van bossen en parkbossen in ons land beheerd door landgoedeigenaren. Zij hebben niet alleen de lusten, maar zeker ook de lasten. Wel heeft het publiek alleen de lusten met dagelijks vrije toegang om te wandelen in de parkbossen.
Op de Open Dagen van De Wildenborch kunt u komen genieten van de mooie tuin met meerdere bijzondere boomsoorten: o.a. de monumentale Libanon ceder, de Moerascypres, waarbij vooral ook niet te vergeten de prachtig gerestaureerde eeuwenoude beukenberceau!

Tevens is het feit dat dit jaar ook het Staringjaar is vanwege de 250e geboortedag van de Achterhoekse schrijver en dichter A.C.W. Staring, bewoner van De Wildenborch, een aardige bijkomstigheid.
Binnenkort zullen wij de prijs overhandigen: een door de familie gekozen eikensoort:
Quercus x hispanica Fulhamensis. 
Dit is een kruising tussen Quercus cerris en Quercus suber (kurkeik). Het is een halfwintergroene tot geheel bladhoudende boom. Het blad is leerachtig, 5 tot 10 cm lang, en de eikels zijn behaard en eivormig.

De gerestaureerde berceau/ loofgangQuercus x hispanica Fulhamensis

De monumentale Libanon Ceder die ooit tijdens een storm
is omgewaaid, gestut en gewoon is doorgegroeid!

Achter de Ceder de ingang naar de berceau of loofgang.

De prachtige tuinen van kasteel De Wildenborch in Vorden zijn een aantal malen per jaar te bezoeken:
http://www.wildenborch.nl/openstelling_tuinen_wildenborch.php


dinsdag 21 maart 2017

Geen goed bomenbeleidsplan; geen draagvlak.

Bron: Contact Noord 19 maart

Twee voor twaalf voor tienduizenden bomen gemeente Bronckhorst?

BRONCKHORST - Op 15 maart jl. werd het nieuwe bomenbeleidsplan van de gemeente Bronckhorst gepresenteerd: 'Raamwerk voor een rijk landschap'. Het houdt de gemoederen flink bezig, ook buiten Bronckhorst. Voor het bomenbeleidsplan is de gemeente in elf landschappelijke gebieden verdeeld (landschapstypes) en het college van B & W wil voor alle zogeheten basisbomen die daarin 'niet thuis horen' de kapvergunning laten vallen. Van de ongeveer 100.000 bomen in de gemeente, mogen de 'basisbomen' die niet bij het landschapstype horen, dan zonder vergunning gekapt worden. Dat kunnen er zomaar tienduizenden zijn.


Door Anouk Plantinga
Bezorgde burgers, bomenkenners en andere betrokkenen sturen ingezonden brieven naar kranten, plaatsen berichten op internet, Twitter en Facebook. Het plan roept veel vragen op en leidt tot verwondering en verontwaardiging, onder andere door de volgorde waarin het proces verloopt. Zo moet op 23 maart bepaald worden of dit plan doorgang vindt, maar is er al wel een app ontwikkeld waarmee inwoners de bomen in de gemeente kunnen inventariseren wat erop doet lijken dat het nieuwe plan al in gang gezet is.
Peter Bielars, secretaris van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst: "Oorspronkelijk is het allemaal begonnen met het idee dat het voor de burger gemakkelijker moet worden om een kapvergunning aan te vragen en de kosten voor de gemeente dalen, maar dit beleid is een beetje een raadsel voor ons. Wat wil de gemeente hiermee bereiken? Er is veel onduidelijkheid, weinig kennis van zaken en er wordt een brij van informatie naar buiten gebracht. De gemeente wil de inventarisatie van 100.000 bomen samen met burgers voor mei gedaan hebben, een onmogelijke klus. De criteria voor monumentale bomen zijn landelijk vastgelegd, maar het is onduidelijk welke bomen er onder de markante bomen vallen, omdat dit nergens duidelijk vermeld staat. Een goede inventarisatie is erg belangrijk. Daarom is het van groot belang dat óf de gemeente dat doet of laat doen door een erkend bureau óf ons de opdracht verleent en dat kost tijd en geld."
Hij vervolgt: "Vereniging Bomenbelang heeft met de Bomenstichting Zutphen twee jaar geleden alle monumentale bomen opnieuw geïnventariseerd, ongeveer 125 locaties in onze gemeente. Ze staan met foto en informatie over de gezondheid van de bomen terug in het landelijk register van monumentale bomen: www.monumentalebomen.nl De meeste bomen zijn gezond. Als je zorgt dat een boom voldoende ruimte heeft, blijft hij dat ook. Ons advies is: laat de bomen staan en besteed tijd, energie en geld aan het behoud ervan en aan het beheer van het bomenbestand."
Eva Vosdingh Bessem en Karina Schwencke wonen dan wel in hartje Zutphen, maar schrokken zo van de plannen dat zij een petitie maakten die al binnen drie dagen 1200 keer getekend werd. Ze merkten dat veel mensen er zeer door aangedaan zijn, ook kinderen die niets van deze plannen begrijpen en zich op school hard maken voor de zaak. Eva verhuisde anderhalf jaar geleden naar Zutphen, mede om de bomen in de omgeving. "Ik wandel graag in de bossen, maar schrik soms erg van de kaalslag die er plaatsheeft. Enorme trekkerbandensporen waardoor er jarenlang geen paddenstoel meer kan groeien. Ik houd ook mijn hart vast voor de nieuwe plannen voor de IJsselkade. Waar ik van schrok tijdens de presentatie van het bomenplan in Bronckhorst, was dat het gebracht werd als een voldongen feit waarover al besloten is."
Karina: "Dit is onomkeerbaar. Bomen zijn geen lantaarnpalen en het gaat niet om enkele bomen maar om hele ecosystemen. De bomen vormen samen een heel netwerk, deels ondergronds en er leven duizenden organismen op." Er zijn mensen die vinden dat alleen inwoners van de gemeente Bronckhorst de petitie mogen tekenen, maar daar zijn Karina en Eva het niet mee eens. "Kijk eens hoeveel toeristen hier genieten van deze mooie omgeving. Zij hebben er ook iets over te zeggen. Het is mooi dat je als burger iets kunt doen, zoals zo'n petitie. Dit gaat iedereen aan." Een van de ondertekenaars van de petitie die uit een gemeente komt waar dit beleid al wordt uitgevoerd, schrijft dat de dramatische gevolgen daarvan nu zichtbaar worden. Daarom ondertekent ook zij de petitie.
Tijdens de presentatie van het beleidsplan op 14 maart hield de heer Franke Remerie een vurig betoog waarin hij onder meer zei: "Iemand die niet verder weet te komen dan de boom te zien als bepalend landschapselement, boomstructuren en basisbomen heeft er naar mijn idee niet veel van begrepen. Dames en heren, er zijn op deze aarde zo'n 1,3 miljoen verschillende levende organismen. Daar is de mens er slechts 1 van."
Hij vervolgt: " Waarom is het plan niet aangelegd tegen wat er landelijk aan de hand is? Bijvoorbeeld het recent verschenen Actieplan bos (oktober 2016). Breed uitgemeten in de landelijke media. Notabene een initiatief van het ministerie van Economische zaken in samenwerking met Staatsbosbeheer, stichting Natuur & Milieu, Universiteit Wageningen en nog een groot aantal andere instanties. Besef dat het niet gaat om vitale bomen (waar de nota het steeds over heeft), maar om vitale ecosystemen. En een vitaal ecosysteem is een mix van jong groeiend, volwassen gezond, volwassen afstervend en dode bomen. Die mix ondersteunt de biodiversiteit."
Open raadsvergadering
Op donderdagavond 23 maart wordt het besluit over het plan genomen. U kunt daar bij zijn. De open raadsvergadering begint om 20.00 in de Raadszaal van het gemeentehuis in Hengelo. Meer informatie en de petitie vindt u o.a. op: www.bronckhorst.nl, www.bomenbelang.nl, http://bomenachterhoek.blogspot.nl/search/label/Bronckhorst en www.bomenbronckhorst.petities.nl.


vrijdag 17 maart 2017

Brief aan de Raad gemeente Bronckhorst

Van een bewoner in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst kregen wij kopie van zijn brief aan de Raad van de gemeente Bronckhorst m.b.t het bomenbeleidsplan. 

15 maart 2017

Beste Raadsleden,

Vanmorgen zag ik via internet de behandeling van het bomenbeleidsplan in de commissievergadering van gisteravond.
Door een aantal commissieleden werden goede vragen gesteld en ik vond het verhaal van de heer Remerie sterk en erg goed onderbouwd. (Zie http://bit.ly/2mO3Wqc)
Ik merk dat er kennis ontbreekt bij beleidsbepalers en dat er aan bewustwording nog veel moet gebeuren.  Daarom wijd ik er ook nog maar een mail aan.

Individueel of geheel
Een groot gedeelte ging over markante en individuele bomen, maar wat de heer Remerie ook betoogde, is dat er vooral gekeken moet worden naar het geheel. Het is een ecosysteem. Als je een onderdeeltje verwijdert, heeft het gevolgen voor het systeem. Het systeem is gebaat bij een zo hoog mogelijke biodiversiteit. Behalve door de Bomenstichting Achterhoek ingebracht tijdens de klankbordgroepvergaderingen, kwam dit echter bij niemand ter sprake.
Diversiteit van landschap is aardig, maar daarbinnen is er onvoldoende diversiteit.  En het aantal bomen zal daarnaast zeker verminderen door de schaalvergroting en verkaveling van gronden. Dat gebeurt al dagelijks.
Als het bomenbeleidsplan wordt vastgesteld heeft dat grote gevolgen voor het ecosysteem, dat overigens inmiddels al vrij zwak is door de ontwikkeling van het landschap van de afgelopen eeuw.
Daarbij moet er ook aandacht zijn voor structuren en het verbinden van natuurterreinen. Hoe klein ze ook zijn, ze worden individueel sterker door ze te verbinden.
En zoals mevrouw Ter Braak wijs opmerkte: "Kwantiteit is ook een kwaliteit". We kunnen wel kijken naar soorten, maar veel bomen maken een bos en dat heeft een andere belevingswaarde en ecologische waarde dan een solitaire boom. Kortom het één sluit het ander niet uit en dat is juist wat men wil in het beleidsplan. Uitsluiten. Een soort vreemde bomendiscriminatie.

Het Bomenbeleidsplan wordt intussen allang uitgevoerd
Vorig jaar zijn in de Meuhoek essen verplaatst die er al een jaar of 15 stonden en vervangen door elzen. Het landschap wordt er nou niet bepaald afwisselender van en de biodiversiteit armer. De els is blijkbaar belangrijker dan de es en ik snap helemaal waarom het Bomenbeleidsplan in razend tempo moet worden doorgedrukt. Om dit allemaal op grote schaal mogelijk te maken, ook voor grote bomen die dan niet binnen een bepaald landschapsbeeld "horen".
Clubs als 't Onderholt en StAM hebben een grote subsidiepotjes-afhankelijkheid en raakvlakken met de gemeente. Daarnaast drukken ze wel een belangrijke stempel op het beleid, door stemrecht te krijgen in de klankbordgroep. Tegenstemmen van de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst(BBB) en de Bomenstichting Achterhoek met een grote achterban uit de samenleving zouden zwaarder moeten wegen, zoals de voorzitter van de BBB, dhr. Van der Jagt terecht opmerkte.
Afgelopen week zijn gezonde, grote bomen gekapt die ruimte moesten maken voor elzen in de Meuhoek. Jammer voor de biodiversiteit en de ecologische waarde van deze oude bomen. En dit notabene in een Ecologische VerbindingsZone die in de jaren '60 is aangelegd en eind jaren '90 tijdens de ruilverkaveling Halle-Wolfersveen is uitgebreid en aangemerkt als EVZ met een bijzondere verplichting, door deze in stand te houden. Dat versta ik ook onder de diversiteit. Dit moet in de toekomst voorkomen worden, maar zal door het vaststellen van het bomenbeleidsplan alleen maar vaker voorkomen.
Onderhoud
Een deel van deze zone (4500 m2) is in mijn bezit en ik beheer het daar ook volgens oude afspraken, zonder grote onderhoudsingrepen toe te passen, zoals het vellen van houtopstanden. En zonder 1 cent subsidie omdat ik een principieel standpunt heb, dat een landbouwer een bepaald percentage van zijn grond als natuurterrein moet hebben ingericht als compensatie. Maar dat is een landelijke discussie.
Het vellen van houtopstanden gebeurt steeds vaker enis funest voor het ecosysteem. Je krijgt immers geen oud en dood hout wanneer je om de 10 jaar een houtsingel compleet afzet. Ook over de wijze van onderhoud was er te weinig aandacht, vond ik. Bovendien krijg je steeds minder markante bomen als je continu vervangt en verjongt.
Door Wilfried Berendsen van ‘t Onderholt werd gezegd dat het afzetten van hout goed is voor vogels, maar dat is niet helemaal waar. Het is voor vogels namelijk belangrijk om oud hout en dood hout ter beschikking te hebben voor voedsel (larven, insecten). Het best is een gevarieerd landschap van jong, oud en dood hout.
Het afzetten van houtopstanden kan wel verantwoord, maar dan moeten er overstaanders blijven en genoeg oud hout in de buurt staan. Ook geen grote oppervlakten in één keer afzetten, zodat je van een hoog voedselaanbod naar nul gaat.
Logica van vervanging van bomen
In een landschap als de Meuhoek komen wilgen en essen altijd al voor en je vindt ze terug in de oude structuren. Ik heb een aantal wilgen en essen langs een oude akker die rond de 70 jaar oud zijn. Een wilg is aan het einde van zijn latijn en die laat ik afsterven. Er zit een specht in. Als ik mijn perceel verkoop, is de kans groot dat deze oude bomen gekapt zullen worden.
Een deskundige heeft vrijdag gekeken naar de bodemkaart van de Meuhoek. Daar heb je al 3 bodemsoorten op 1 km2 waar van nature tientallen verschillende boomsoorten voorkomen. Als je de bouwvoor verwijderd, slaat het vanzelf op. Als ik dan zie welke soorten er maar voor terug mogen komen volgens het bomenbeleidsplan, dan is dat een verarming en in het geheel geen vergroting van biodiversiteit zoals wethouder Seesing beweerde in de commissievergadering. Hij verwarde het aantal diverse gebieden, maar dat heeft niks met biodiversiteit te maken.
Hoe verder? Samenwerken en kennis delen om zo tot nieuw beleid komen
Elke gemeente in de Achterhoek kampt met dezelfde problemen op dit gebied en samenwerking zou ik aanbevelen. Ik zou me voor kunnen stellen dat groene handhaving ook straks regionaal door de Omgevingsdienst uitgevoerd gaat worden. Als het beleid dan wordt afgestemd met andere plattelandsgemeenten in de regio, is dat een verbeteringsslag qua efficiency en kwaliteit.
Als ik een aantal gemeenten in de Achterhoekvergelijk, dan komt Berkelland goed uit de bus qua doelstellingen op het gebied van biodiversiteit en ecologisch beheer en kan zij als voorbeeld dienen en dat wil ze ook. Berkelland heeft 90 ha aan gronden die door particulieren en boeren in gebruik zijn genomen. Te goeder trouw of te kwader trouw. O.a. wegbermen en bosranden. 60 ha hiervan kan zonder al teveel juridische procedures terug worden genomen omdat verjaring in deze gevallen niet van toepassing is. Deze 60 ha gaat de gemeente ecologisch beheren.
Wethouder Seesing zei dat men in Bronckhorst nog niet toe was aan op een visie op ecologie/biodiversiteit, maar het zou goed zijn als het in een keer worden meegenomen. Neem bijvoorbeeld de tijd voor een kwalitatief hoogstaand rapport en schakel deskundigen in die het geheel in ogenschouw nemen.


Ik heb begrepen dat er binnenkort ambtelijk overleg gevoerd gaat worden op dit terrein tussen de Achterhoekse gemeenten waarin onder meer het beleid van Berkelland ter sprake komt als blauwdruk voor de Achterhoek. Dat houdt ook in het vastleggen van groenstructuren in bestemmingsplannen en deze te beschermen door te handhaven.
Berkelland heeft 70 handhavingszaken lopen op groen. Dat is enorm veel en geen leuke opdracht, maar door duidelijk grenzen te stellen stel je een voorbeeld en voorkom je dergelijke aantallen in de toekomst. Het spreekt zich namelijk rond.
Goede beleidsvaststelling en communicatie waaraan onderhoud moet worden voldoen is belangrijk. Bijvoorbeeld dat het afzetten van houtopstanden alleen mogelijk is met behoud van overstaanders en voldoende afwisseling van oud en jong. Takken en dood hout laten liggen. Voor Staatsbosbeheer is dat zelfs een afspraak met de aannemer. Die moet dode bomen laten staan en dood hout laten liggen. Volgens mij is een vergunningplicht voor onderhoud niet nodig maar als je maar communiceert dat er gecontroleerd kan gaan worden na een melding of toevallige constatering van verkeerd onderhoud en dat er dan afspraken gemaakt kunnen worden voor herstel en herplant.
Samenvattend zou ik graag willen zien dat u zich buigt over de volgende punten:
1. Het opnemen van beleid voor het ecologisch verantwoord onderhoud van bomen en houtopstanden, als onderdeel van het bomenbeleidsplan (dit hoort niet in een uitvoeringsplan, maar is beleid);
2. Samenwerken met naastgelegen gemeenten en afstemmen beleid. Op dit moment mag een berk in de ene gemeente niet zonder vergunning worden gekapt, en 50 m. verderop mag het wel.
3. Het idee van een beperkt aantal soorten bomen per landschapstype loslaten;
4. Het inschakelen van kennis op breed gebied. Niet alleen bomenkennis, maar ook op zijn minst een ecoloog inschakelen. Deze keer was het vooral de inzet van hobbyisten, lobbyisten en belanghebbenden;
5. Versterken van landschapselementen en natuurterreinen door deze te verbinden en de biodiversiteit te verhogen. Hierbij moeten landgoedeigenaren die een goed onderbouwd plan hebben en deze met eigen geld willen bekostigen, worden gesteund door de gemeente en niet tegengewerkt. 

Ik wens u veel wijsheid toe en hoop dat de raad dit bomenbeleidsplan van tafel veegt.

Met vriendelijke groet,
René Tuenter
Varsseveldseweg 7A
7025 DW Halle
(o.a. bevlogen natuurliefhebber, landbouwer en eigenaar klein natuurterrein en in die zin een betrokkene).


Zoontjens Boomprojecten plant 'verloren gewaande' Wollemi Pine

Het monumentale Burgemeester Berkhoutpark in Voorschoten is voorzien van verschillende bijzondere bomen. Begin dit jaar werd deze 'collectie' door Zoontjens Boomprojecten aangevuld met een Wollemi Pine (Wollemia nobilis).


Een bijzondere boom, want tot de herontdekking in 1994 werd dit 'levende fossiel' als uitgestorven beschouwd. Een paar exemplaren van deze bomen werden gevonden in een afgelegen vallei van de Blue Mountains in het Australische New South Wales. Om de soort in stand te houden werden ze vermeerderd en uitgezet in diverse botanische tuinen over de hele wereld. Bijzonder is dat de opbrengst van deze bomen deels wordt ingezet voor de bescherming en instandhouding van de soort.

Het is de eerste, dan wel een van de eerste Wollemi Pine(s) die in Nederland in het openbaar groen wordt geplant, vertelt Arjan Zoontjens van Zoontjens Boomprojecten. Zoontjens schat dat er in Nederland 10 à 20 exemplaren van de boom zijn. Deze staan vooral in arboreta, zoals de Hortus botanicus van Amsterdam en de Hortus botanicus Leiden. 

En niet te vergeten in Pinetum De Belten in Vorden! 
https://www.pinetumdebelten.nl/

De Wollemia nobilis
Pinetum De Belten
Waar de 'vroege' exemplaren van de Wollemi Pine, zoals in Engeland en de Hortus in Amsterdam, in kooiconstructies werden geplant om weghalen te voorkomen, staat het exemplaar in Voorschoten 'open en bloot'. "Voorheen had de aanplant vooral als doel het in stand houden van de boom, maar inmiddels is het echte spannende er wel een beetje vanaf", licht Zoontjens toe. 

Het exemplaar is wel enigszins verscholen en op een beschutte plek geplant, in een hoekje dat is ingericht als pinetum. Dit mede omdat hij officieel winterhard is tot -5. In Engeland zijn er echter diverse 'jonge' exemplaren bekend die vorst tot -15 hebben overleefd.

Het Burgemeester Berkhoutpark onderging de afgelopen jaren een renovatie, waarbij het herstellen van de originele beplanting een van de speerpunten was. Daarom werden ook nieuwe bijzondere exemplaren aangeplant.

Bron: Boomzorg, Kelly Kuenen.


woensdag 15 maart 2017

Prachtig betoog voor bomenbehoud!

De heer Franke Remerie was één van de insprekers tijdens de commissievergadering over het Bomenbeleidsplan Bronckhorst op 14 maart. 
Hierbij zijn vlammend betoog, dat elke gemeente zich ter harte zou moeten nemen!

Reactie op nota “Raamwerk voor een rijk landschap, Bomenbeleidsplan”


Voorzitter, dames en heren, de titel "Raamwerk voor een rijk landschap is m.i. onzin". Deze titel dekt bij lange na de lading niet. Waar deze nota wel over gaat is de vraag hoe je voorkomt dat je de verkeerde boom omzaagt, als je minder bomen wil onderhouden. Niks meer en niks minder. Daar is op zich niets mis mee, ware het niet dat we het hier niet over simpel inwisselbare lantaarnpalen hebben, maar over levende organismen, die voedsel zijn of bieden aan heel veel andere organismen. Of een schuilplaats of een nestgelegenheid.

Iemand die niet verder weet te komen dan de boom te zien als bepalend landschapselement, boomstructuren en basisbomen heeft er naar mijn idee niet veel van begrepen. Het zal die tor die voor z’n voedsel afhankelijk is van een bepaalde boom namelijk een worst zijn of zijn boom een bepalend landschapselement is of een basisboom of dat zijn boom past binnen de vastgestelde boomstructuren. Maar het is dan ook bedacht door “de mens”. De mens die zichzelf in het centrum van het universum heeft geplaatst, die zichzelf ver verheven vindt boven alle andere levende organismen, maar vervolgens ook niet meer begrijpt hoe onze ecosystemen, waar wij trouwens voor ons leven ook van afhankelijk zijn, in elkaar zitten. Het is helaas niet uniek, maar typerend voor de huidige tijdgeest.
Dames en heren, er zijn op deze aarde zo’n 1,3 miljoen verschillende levende organismen. Daar is de mens er slechts 1 van. Van die 1.3 miljoen komen er zo’n 35.000 in Nederland voor. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander er misschien 200 weet te benoemen. Als ik u dan ook nog vertel dat alleen al op onze huid zo’n 1000 verschillende bacteriën leven, dan begrijpt u hoe ingewikkeld onze ecosystemen in elkaar zitten. En dat je dus ook verdomd goed moet nadenken hoe je daar in beheerzin mee omgaat. Helaas zijn we daar niet goed in. De afgelopen 30 jaar hebben we het als mens voor elkaar gekregen een groot deel van onze vitale biodiversiteit om zeep te helpen. En dat zou eigenlijk het belangrijkste issue moeten zijn van de landelijke politiek. In plaats daarvan hebben we over het Wilhelmus of moeten we kijken naar lijsttrekkers die een wedstrijdje doen wie het verst kan plassen.

Als je het dan hebt over de nota Raamwerk voor een rijk landschap, dan zie je dat er maar 1 weg bewandeld is. Namelijk de makkelijkste: “we hebben minder geld, dus we kunnen minder doen”. Nu hebben zich een hele trits mensen zich hier tegenaan bemoeid. Wat ik dan niet begrijp is waarom de 2 externe adviseurs hun naam verbonden hebben aan deze nota. Waar zijn de alternatieve benaderingen gebleven? De andere scenario’s? Waarom is het plan niet aangelegd tegen wat er landelijk aan de hand is. Bijvoorbeeld het recent verschenen Actieplan bos (oktober 2016). Breed uitgemeten in de landelijke media. Notabene een initiatief van het ministerie van Economische zaken in samenwerking met Staatsbosbeheer, stichting Natuur & Milieu, Universiteit Wageningen en nog een groot aantal andere instanties.

Als je het dan hebt over de nota Raamwerk voor een rijk landschap, dan zie je dat er maar 1 weg bewandeld is. Namelijk de makkelijkste: “we hebben minder geld, dus we kunnen minder doen”. Nu hebben zich een hele trits mensen zich hier tegenaan bemoeid. Wat ik dan niet begrijp is waarom de 2 externe adviseurs hun naam verbonden hebben aan deze nota. Waar zijn de alternatieve benaderingen gebleven? De andere scenario’s? Waarom is het plan niet aangelegd tegen wat er landelijk aan de hand is. Bijvoorbeeld het recent verschenen Actieplan bos (oktober 2016). Breed uitgemeten in de landelijke media. Notabene een initiatief van het ministerie van Economische zaken in samenwerking met Staatsbosbeheer, stichting Natuur & Milieu, Universiteit Wageningen en nog een groot aantal andere instanties.

Samengevat komt het plan er op neer dat het zeer wenselijk zou zijn in de periode 2020-2050 maar liefst 100.000 ha extra bos aan te planten, waarvan 10.000 ha in de Achterhoek. Als we dat omrekenen naar de oppervlakte van de gemeente Bronckhorst zou dat betekenen dat vanaf 2020 er jaarlijks zo’n 66 ha bos in Bronckhorst erbij zou moeten komen. Zeg 66.000 bomen. Hoe verzin je het dan met deze beleidsnota te komen? Die mijnheer uit politiek Den Haag die steeds “minder, minder” roept had het dus echt niet over bomen.

Voorzitter ik heb een 10-tal aanbevelingen, waarvan ik hoop dat de raad die wil overnemen. In willekeurige volgorde:
  1. Begin met een fundamentele discussie over biodiversiteit en hoe de bomen in Bronckhorst dat kunnen helpen versterken. Zolang je dat niet hebt gedaan, moet je niet gaan zagen. Noot: hou iedereen die het leuk vindt om met een maaimachine of een kettingzaag te werken buiten die discussieWant dat is juist een van de dingen waar we zoveel als mogelijk vandaan moeten blijven. Onze natuur is het meest geholpen als we er zoveel mogelijk met onze vingers van afblijven. Die lagere kosten zou dus mogelijk moeten zijn.
  2. Laat alle beheerders en beleidsambtenaren (en de wethouder en raadsleden) eens door een microscoop naar een blad van een wilg kijken. Je zal dan een hele trits aan verschillend leven zien. Volgens de wetenschappers zijn zo’n 450 soorten insecten en mijten voor hun voedsel afhankelijk van de wilg. Als je dan gekeken hebt en al dat diverse leven ziet, dan begrijp je in 1 keer dat een boom van 80 jaar een hele andere waarde heeft voor onze natuur heeft dan een boom van 5. En dan begrijp je ook dat je niet zomaar een boom van 80 jaar moet omzagen, omdat hij zo onderhoudsgevoelig is. En hem vervangt voor een jong boompje.
  3. Besef dat het niet gaat om vitale bomen (waar de nota het steeds over heeft), maar om vitale ecosystemen. En een vitaal ecosysteem is een mix van jong groeiend, volwassen gezond, volwassen afstervend en dode bomen. Die mix ondersteunt de biodiversiteit. Het is dan ook een grote tekortkoming van de nota dat het alleen maar over gezonde bomen gaat, waar juist afstervende en dode bomen uitermate waardevol zijn voor een ecosysteem
  4. Laat het onderscheid tussen hoofdhout en overig hout los (zie bijlage 1). We hebben belang bij diversiteit en niet aan rigide kijken of een boom ergens wel thuishoort. Een mooi voorbeeld is dat bij het op zich mooie knotelzenproject in de Meuhoek een 100 jaar oude eik gezaagd is, omdat hij niet paste binnen de rij knotelzen. Hoe dom kun je zijn?
  5. Laat los dat je alles zo nodig zelf moet beheren. Houtsingels, hagen, laanbeplantingen zijn prima te adopteren door buurten. Sponsor vervolgens de BBQ na afloop, geef een lezing door een bioloog en participatie en kostenbesparing gaan hand in hand
  6. Betrek burgers bij de beoordeling van kapvergunningen. Scheelt kosten en vergroot de burgerparticipatie
  7. Denk eens aan voedselbossen bij nieuwe aanplant.
  8. Voer niet al het snoei- en zaaghout af. Dood hout is waardevol voedsel voor heel veel leven en als broodnodige schuilplaats. Laat je niet leiden door de druk vanuit de biomassacentrales. Daar is ons hout veel te waardevol voor.
  9. Maak beleid voor het afvoeren van hout: zware machines brengen enorme schade toe aan het leven in de ondergrond. Denk bijvoorbeeld aan paddenstoelen. Onderzoek heeft uitgewezen dat herstel 18-40 jaar kost. Dat is het niet waard!
  10. Samenvattend: vraag de wethouder z’n huiswerk over te doen.
Franke Remerie
eigenaar landgoed Vlaswinkel (Meuhoek)

Commissievergadering Bomenbeleidsplan Bronckhorst

Hierbij ons verslag m.b.t. de gang van zaken op de Commissievergadering van dinsdag 14 maart.

En als u dat heeft gelezen, klikt u dan ook nog even op dit prachtige betoog voor bomenbehoud van Franke Remerie; dat elke gemeente zich ter harte zou moeten nemen! http://bit.ly/2mO3Wqc

1. Er werden gisteren veel kritische vragen gesteld door zowel insprekers als raadsleden, dus het plan op zich roept dezelfde vragen en gevoelens op als al eerder door onze Stichting gesteld in de klankbordgroep.
2. De wethouder zegt dat hij niet wil gaan kappen, maar op de vraag van een GroenLinks raadslid of de wethouder garanties wil afgeven t.a.v. het aantal te kappen bomen per jaar zei wethouder Seesing “nee”. Dat is vreemd; als hij zegt dat hij geen basisbomen wil gaan kappen. Dan wil hij dat blijkbaar wel, maar dan zonder controle?
3. Ook is vreemd dat de wethouder nu al die oproep aan de burger voor de inventarisatie van markante bomen in de gemeente heeft laten uitgaan, terwijl de raad het bomenbeleidsplan nog helemaal niet heeft goedgekeurd.
4. Waarom mochten wij als klankbordgroep ABSOLUUT niet praten over het door de gemeente geformuleerde uitgangspunt van het plan ? Wij hebben vele mails van andere klankbordgroepsleden waarin bijna iedereen aangeeft juist daarover te willen meepraten en in gesprek te gaan. Dit was echter ONBESPREEKBAAR. Zoals een raadslid gisteren na de vergadering terecht opmerkte: “En dat heeft de verdere koers bepaald. Ander uitgangspunt, ander plan”. Maar het kon niet meer worden aangepast, omdat dan het hele voorgebakken plan op losse schroeven zou komen staan.
5. Zoals een GL-raadslid gisteravond scherp opmerkte: ook de particuliere bomen worden hiermee kapvergunningsvrij (en dus vogelvrij) en de gemeente heeft daar straks dan helemaal geen zicht meer op en ook geen enkel sturingselement meer. De wethouder wil alleen over de gemeente-bomen praten, dat is op zich al dramatisch wanneer de kapvergunning verdwijnt, maar daar komen dus de particuliere bomen nog bij.
6. Waarom heeft de gemeente de klankbordgroepsleden geen inventarisatiegegevens verstrekt terwijl die er blijkbaar wel zijn? Hiermee werd de klankbordgroep dus onvoldoende geïnformeerd.
7. Opvallend is het feit dat mensen met commerciële belangen, zoals een eigen hoveniersbedrijf en het gesubsidieerde Agrarisch Bedrijf ‘t Onderholt, naar voren werden geschoven. Meerdere malen waren hierover opmerkingen te horen. Velen hadden sterk de indruk dat de gemeente dit met het lovende inspreken van juist die twee vertegenwoordigers zo geregisseerd had. Als er al een schijn is van belangenverstrengeling zou een zichzelf respecterende gemeente dat niet moeten willen. Bovendien had de gemeente geen antwoord op de vraag waarom betrokken bewoners van het gebied waar het hier over gaat dan juist niet waren uitgenodigd?!
8. Er is helaas zeer weinig met de inbreng van de klankbordgroep gedaan (hierover hebben wij vele mailtjes, ingezonden stukken etc. ter inzage). Als de gemeente iets anders beweert, dan is dat niet correct: we mochten slechts meepraten over de DETAILS!! Ook de 11 landschapstypes had de gemeente 3 jaar geleden al op tafel liggen. Toen heeft de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst al gezegd: “Doe dat niet!”. En nu komt het zomaar door de achterdeur weer naar binnen middels een ‘democratisch’ ingestelde klankbordgroep om deze plannen te legitimeren.

Wat betekent dit voor alle basisbomen en voor de fauna, voor recreatie en toerisme en de fijnstof- en wateropvang, dat is de enige vraag die er hier toe zou moeten doen. En met een algemene reserve van 43 mln is de gemeente Bronckhorst rijk genoeg om iets goeds te kunnen doen. Waar een Wil is is een Weg! En daar gaat het om..
Gisteren stelde een GroenLinks-raadslid: “Kan het plan niet zodanig worden aangepast dat de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst en De Bomenstichting Achterhoek wèl achter het plan kunnen staan?” Immers vertegenwoordigen beide organisaties samen een grote achterban en hebben veel expertise in huis (waar tot op heden niets of nauwelijks iets mee gedaan is).
Hier kan de gemeente Bronckhorst tonen in hoeverre zij werkelijk waarde hecht aan burgerparticipatie..

Dan kunnen we gezamenlijk een nieuw en beter plan maken dat wel goed is voor de natuur, mensen geruststelt, duurzaam is èn betaalbaar, en daarmee geaccepteerd wordt door de raad.


Het vergt wijsheid en lef bereid te zijn af te stappen van een ingeslagen pad..

Bomenstichting Achterhoek.


dinsdag 14 maart 2017

Onzalig Bomenbeleidsplan gemeente Bronckhorst

Al eerder besteedden wij aandacht aan het onzalige nieuwe Bomenbeleidsplan van de Gemeente Bronckhorst. Wanneer de Raad dit plan zou goedkeuren betekent dat dat daarmee zo'n 60.000 bomen vogelvrij worden verklaard. 
Dit plan zou "met instemming van de klankbordgroep" zijn vastgesteld.
Volgens wethouder Seesing was "slechts 'een enkeling' van de klankbordgroep het er niet helemaal mee eens geweest".
Deze 'enkelingen' waren het er echter helemaal niet mee eens en vormen wel de achterban van onze Stichting: 1600 donateurs en sympathisanten, tezamen met zo'n 100 leden van de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst!

Deze achterban laat zich steeds luider horen!
Daarom kunt u hierbij een PETITIE tekenen tegen dit onverantwoorde plan: 

Vandaag 14 maart is de Commissievergadering over dit onderwerp en volgende week donderdag 23 maart is de Raadsvergadering op het gemeentehuis in Hengelo.
Wie ons ook fysiek wil steunen is van harte welkom op de tribune op beide momenten! 
Aanvang: 20.00 uur. 
Adres:
Elderinkweg 2
7255 KA  Hengelo (Gld)


Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek
zaterdag 11 maart 2017

Inspiratieboom voor kloostertuin Opveld Maastricht

Woensdag 8 maart heeft wethouder Gerdo van Grootheest (Maastricht) een steel-iep geplant in de kloostertuin Opveld aan de Veldstraat te Heer-Maastricht. Dat meldt de gemeente in een persbericht.

De steel-iep is als 'inspiratieboom' geschonken door Boomkwekerij Udenhout aan de gemeente Maastricht in het kader van de jaarlijkse verkiezing van de Boom Innovatie Dag. De steel-iep, ingediend door Johan Canoot van de gemeente Maastricht, werd bij de laatste Boom Innovatie Dag in oktober namelijk verkozen tot 'Inspiratieboom 2016'.

Landelijke waardering
De gemeente Maastricht heeft voor deze verkiezing de steel-iep als favoriete boom ingediend omdat deze soort niet wordt aangetast door de iepziekte, mooi natuurlijk groeit en inheems is in Limburg. Wethouder Van Grootheest: 'De gemeente Maastricht vergroent de stad en werkt aan het verbeteren van de biodiversiteit. We krijgen daar zelfs landelijke waardering voor in de vorm van deze prijs. Zonder vrijwilligers zouden we dit niet kunnen, daarom schenken we deze boom aan het IVN en aan het project Kloostertuin Opveld als dank voor hun inzet voor een groener Maastricht.'


De Steel-iep

Bron: gemeente Maastricht/ Boomzorg: Nino Stuivenberg 


vrijdag 10 maart 2017

Onvolprezen Achterhoek..

Eén van onze sympathisanten stuurde ons deze mooie beelden:

Hassinklaan Epse
Het Witte Lint Zutphen

Met het ontwerp van dit kunstobject is geen rekening gehouden met toch onvermijdelijke wind en stormen. Het gaat om 1.300 bomen langs de N348 van de rotonde bij Brummen tot de rotonde bij Eefde.
Het kunstwerk heeft € 1,6 miljoen gekost, tot nu toe..

Lees meer: http://bit.ly/2n6zxVF

Op 1 juni 2018 werd bekend dat de Perenprachtkever heeft toegeslagen in de 6 kilometer lange rij Meidoorns en al veel schade heeft aangericht: https://bit.ly/2HjAVJX