donderdag 23 maart 2017

Nòg een brief aan de raadsleden van de gemeente Bronckhorst.

Petra Sips heeft namens onze stichting deelgenomen aan de klankbordgroep en maakte daar mee dat eerst uitdrukkelijk de garantie werd gegeven dat de bewuste 60.000 bomen door verplichte aanvraag van een kapvergunning beschermd zouden blijven.

Tot wethouder Seesing op de valreep nog even meldde dat dit toch niet doorging: “jammer; bedankt..” en hij ook nog liet weten dat “een enkeling” niet akkoord ging. Die “enkeling” wordt gevormd door zowel onze stichting, als de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst met een gezamenlijke achterban van inmiddels wel ruim 1700 betrokkenen!

Geachte raadsleden,
De afgelopen maanden heeft de gemeente Bronckhorst gewerkt aan een bomenbeleidsplan (BBB). Dit beleidsplan ligt morgenavond ter vaststelling aan u voor aangezien het uw taak is om beleid van de gemeente op hoofdlijnen te bepalen en het dagelijks bestuur te controleren. Vreemd in dit verband is dat er afgelopen maandagavond door de wethouder al een voorschotje is genomen op deze vaststelling. Inwoners zijn namelijk opgeroepen om mee te helpen met het inventariseren van in de BBB genoemde markante bomen en boomstructuren. Wat de aanwezigen opviel, is de wanhopige haast waarmee alles zijn beslag moet gaan krijgen. Een aantal inwoners wilde de verkregen informatie nog bespreken met hun dorpsraad respectievelijk achterban, maar dat bleek gezien de tijdsdruk niet meer mogelijk: de klus moet voor eind april geklaard worden. Na de video van de commissievergadering nogmaals terug te hebben bekeken, hoorde ik wethouder Seesing zeggen dat er met de LTO reeds goede afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de vrijwillige ruilverkaveling die ergens begin mei zijn beslag zou moeten krijgen. Is dat dan de reden voor die ongehoorde haast ? Heeft de wethouder op dat punt wellicht ook al een voorschotje genomen op de instemming van de raad ? Zijn er aan boeren en LTO toezeggingen gedaan en is daarvoor het snel door de raad jassen van het BBB noodzakelijk?

Op 14 maart hebben diverse raadsleden in de commissievergadering kritische vragen gesteld aan de wethouder over de inhoud en het tot stand komen van het BBB.  Aangezien ik als deelnemer van de klankbordgroep de werkwijze van de gemeente van dichtbij heb kunnen waarnemen, kan ik u zeggen dat er met de inbreng van de klankbordgroepleden zeer weinig is gedaan: we mochten slechts over enkele details meepraten. Het uitgangspunt van het plan ter discussie stellen was onbespreekbaar. En ja, ik weet wat u gehoord hebt van de heren Velhorst en Berendsen. Zij vonden het allemaal buitengewoon goed georkestreerd (excuus georganiseerd). Nou dat mag ik hopen voor hen: de gemeente is al jaren hun vaste opdrachtgever ! Maar niet alleen zij praatten de projectgroep naar de mond: je kunt gerust stellen dat het merendeel van de klankbordgroepleden daar zat met een financieel of anderszins belang. U zult het met me eens zijn dat dat niet in het belang van een goed en verantwoord bomenbeleidsplan is!

Door Verenging Bomenbelang Bronckhorst, de heer Remerie (inspreker commissievergadering) en de heer Tuenter (mail aan de raad) zijn zeer waardevolle en deskundige adviezen gegeven voor verbetering van het bomenbeleidsplan. Deze documenten heb ik bij deze mail gevoegd, zodat u ze nog eens kunt nalezen. Ik heb daar verder niets aan toe te voegen.
Zoals u wellicht hebt gezien zijn twee zeer betrokken dames een petitie gestart om handtekeningen te verzamelen tegen het voorliggende bomenbeleidsplan. Inmiddels hebben 1535 mensen de petitie getekend, waarvan velen uit de gemeente Bronckhorst, maar ook uit de rest van Nederland. De petitie zal morgenavond om 19.45 aan burgemeester Besselink worden aangeboden.
Ik wens u veel besluitvaardigheid toe en hoop dat u de wethouder zult verzoeken de tijd te nemen om tot een voldragener en breder geaccepteerd bomenbeleidsplan te komen. Dat is ook de wens van veel inwoners, zoals u uit de petitie kunt opmaken.

Met vriendelijke groet,
Petra Sips