woensdag 15 maart 2017

Commissievergadering Bomenbeleidsplan Bronckhorst

Hierbij ons verslag m.b.t. de gang van zaken op de Commissievergadering van dinsdag 14 maart.

En als u dat heeft gelezen, klikt u dan ook nog even op dit prachtige betoog voor bomenbehoud van Franke Remerie; dat elke gemeente zich ter harte zou moeten nemen! http://bit.ly/2mO3Wqc

1. Er werden gisteren veel kritische vragen gesteld door zowel insprekers als raadsleden, dus het plan op zich roept dezelfde vragen en gevoelens op als al eerder door onze Stichting gesteld in de klankbordgroep.
2. De wethouder zegt dat hij niet wil gaan kappen, maar op de vraag van een GroenLinks raadslid of de wethouder garanties wil afgeven t.a.v. het aantal te kappen bomen per jaar zei wethouder Seesing “nee”. Dat is vreemd; als hij zegt dat hij geen basisbomen wil gaan kappen. Dan wil hij dat blijkbaar wel, maar dan zonder controle?
3. Ook is vreemd dat de wethouder nu al die oproep aan de burger voor de inventarisatie van markante bomen in de gemeente heeft laten uitgaan, terwijl de raad het bomenbeleidsplan nog helemaal niet heeft goedgekeurd.
4. Waarom mochten wij als klankbordgroep ABSOLUUT niet praten over het door de gemeente geformuleerde uitgangspunt van het plan ? Wij hebben vele mails van andere klankbordgroepsleden waarin bijna iedereen aangeeft juist daarover te willen meepraten en in gesprek te gaan. Dit was echter ONBESPREEKBAAR. Zoals een raadslid gisteren na de vergadering terecht opmerkte: “En dat heeft de verdere koers bepaald. Ander uitgangspunt, ander plan”. Maar het kon niet meer worden aangepast, omdat dan het hele voorgebakken plan op losse schroeven zou komen staan.
5. Zoals een GL-raadslid gisteravond scherp opmerkte: ook de particuliere bomen worden hiermee kapvergunningsvrij (en dus vogelvrij) en de gemeente heeft daar straks dan helemaal geen zicht meer op en ook geen enkel sturingselement meer. De wethouder wil alleen over de gemeente-bomen praten, dat is op zich al dramatisch wanneer de kapvergunning verdwijnt, maar daar komen dus de particuliere bomen nog bij.
6. Waarom heeft de gemeente de klankbordgroepsleden geen inventarisatiegegevens verstrekt terwijl die er blijkbaar wel zijn? Hiermee werd de klankbordgroep dus onvoldoende geïnformeerd.
7. Opvallend is het feit dat mensen met commerciële belangen, zoals een eigen hoveniersbedrijf en het gesubsidieerde Agrarisch Bedrijf ‘t Onderholt, naar voren werden geschoven. Meerdere malen waren hierover opmerkingen te horen. Velen hadden sterk de indruk dat de gemeente dit met het lovende inspreken van juist die twee vertegenwoordigers zo geregisseerd had. Als er al een schijn is van belangenverstrengeling zou een zichzelf respecterende gemeente dat niet moeten willen. Bovendien had de gemeente geen antwoord op de vraag waarom betrokken bewoners van het gebied waar het hier over gaat dan juist niet waren uitgenodigd?!
8. Er is helaas zeer weinig met de inbreng van de klankbordgroep gedaan (hierover hebben wij vele mailtjes, ingezonden stukken etc. ter inzage). Als de gemeente iets anders beweert, dan is dat niet correct: we mochten slechts meepraten over de DETAILS!! Ook de 11 landschapstypes had de gemeente 3 jaar geleden al op tafel liggen. Toen heeft de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst al gezegd: “Doe dat niet!”. En nu komt het zomaar door de achterdeur weer naar binnen middels een ‘democratisch’ ingestelde klankbordgroep om deze plannen te legitimeren.

Wat betekent dit voor alle basisbomen en voor de fauna, voor recreatie en toerisme en de fijnstof- en wateropvang, dat is de enige vraag die er hier toe zou moeten doen. En met een algemene reserve van 43 mln is de gemeente Bronckhorst rijk genoeg om iets goeds te kunnen doen. Waar een Wil is is een Weg! En daar gaat het om..
Gisteren stelde een GroenLinks-raadslid: “Kan het plan niet zodanig worden aangepast dat de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst en De Bomenstichting Achterhoek wèl achter het plan kunnen staan?” Immers vertegenwoordigen beide organisaties samen een grote achterban en hebben veel expertise in huis (waar tot op heden niets of nauwelijks iets mee gedaan is).
Hier kan de gemeente Bronckhorst tonen in hoeverre zij werkelijk waarde hecht aan burgerparticipatie..

Dan kunnen we gezamenlijk een nieuw en beter plan maken dat wel goed is voor de natuur, mensen geruststelt, duurzaam is èn betaalbaar, en daarmee geaccepteerd wordt door de raad.


Het vergt wijsheid en lef bereid te zijn af te stappen van een ingeslagen pad..

Bomenstichting Achterhoek.