donderdag 27 augustus 2015

Beuk met schuim

Onlangs aangetroffen:
Beuk waarvan schuim van het schors afdroop.
Op internet gezocht naar de oorzaak hiervan en kwam dit tegen:

"Vanochtend liep ik in de regen door een bos en zag aan diverse stammen meterslange schuimvlokken hangen. Ik ben met m’n camera teruggekeerd naar de plek. Op de foto’s zien we een boomstam begroeid met mos, en het lijkt wel of er belletjes schuim uit de stam komen. Er zit een lieveheersbeestje naast, maar of die er wat mee te maken heeft? Deze bomen hebben last van slijmvloed. Door de combinatie van nachtvorst en een zachte temperatuur overdag ontstaan er spleten in de boom. Hierdoor komen sappen uit de bomen vrij die gaan gisten en een chemische reactie vertonen met regenwater. In het voorjaar komt het ook voor dat er schuim op bomen te zien is. Dit is dan te danken aan de schuimcicade, een insect dat ook een schuimende substantie produceert als afweermechanisme. Het lieveheersbeestje zit er trouwens niet voor niks, insecten komen op de suiker af die in de boomsappen zit!"

(Bron: Vroege Vogels)

Bomen op het doek

Ineke Weimer-Oosterwegel is een fijnschilderes die vele onderwerpen aankan.
Naast portretten, planten en dieren, schildert zij ook landschappen en bomen, waarvan enkele mooie exemplaren hierbij!
"De Gomboom" (Eucalyptus) 
"Knotwilgen"

Cannenburghs bos
Voor exposities en verdere informatie zie:
http://www.galeriemartina.nl/


woensdag 26 augustus 2015

Kap Landgoed Slangenburg

Vandaag verscheen dit artikel in De Gelderlander over de huidige bomenkap op Landgoed Slangenburg:
http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/doetinchem/staatsbosbeheer-moet-eerlijk-zijn-over-reden-bomenkap-1.5182918#.Vd1TXe2xHCs.twitter

Wij voeren inmiddels al enige tijd correspondentie met Staatsbosbeheer (SBB) over dit onderwerp.
Zoals gezegd hebben wij geen moeite met het begrip "productiebos", dat is immers een belangrijke inkomstenbron voor een landgoedeigenaar.
Ook voor het feit dat de karakteristieke 9 beuken bij de ingang van het kasteel om veiligheidsredenen moesten verdwijnen hebben wij uiteraard begrip; als bomen in zeer slechte staat zijn en gevaarlijk worden is dat nu eenmaal zo.

Echter vanwege de dit jaar wel erg rigoureuze kap hebben wij inzage gevraagd in het SBB Bomenbeleidsplan m.b.t. Slangenburg. Dat plan blijkt er niet te zijn.
Reactie van SBB hierop is als volgt:
"Overigens kent Staatsbosbeheer voor Landgoed Slangenburg geen Bomenbeleidsplan.
Wij werken volgens de beheertypen zoals aangegeven door Provincie Gelderland en de daarbij geldende beheerdoelen. Daarnaast is er voor Landgoed Slangenburg een kap- en verjongingsplan opgesteld. Betreffende de Boswet heeft Staatsbosbeheer een ministeriële vrijstelling. Aan het eind van elk kalenderjaar worden kapwerkzaamheden en compensatie centraal aangemeld en verwerkt".

Ook dit laatste verbaast ons zeer; er is geen beleidsplan, wel een kap- en verjongingsplan; geen verplichte melding i.h.k.v. de Boswet en aan het eind van het jaar wordt e.e.a. nog wel doorgegeven; wordt er nog iets gecontroleerd?!
Volgens de boswachter zou er op Slangenburg nog nooit zoveel zijn gekapt als dit jaar, en zou er wegens geldgebrek waarschijnlijk ook geen herplant volgen (voorwaarde Boswet) .


Overigens wekken de Vereniging Natuurmonumenten en de Stichting Het Geldersch Landschap (Glk) ook al enige tijd sterk de indruk van meer commerciële kap nu de subsidiestromen zijn opgedroogd. Het Glk is hierover nog enigszins open naar onze Stichting.
Leden en donateurs steunen deze organisaties echter omdat men in de veronderstelling leeft dat deze goed zorgen voor "hun" natuur en deze daarmee behoeden voor ongewenste exploitatie door o.a. overheden...

En zo wordt onze visie juist op dit moment ook nog ondersteund door een artikel van Rypke Zeilmaker (www.rypkezeilmaker.nl):

maandag 24 augustus 2015

Ook onvolprezen Achterhoek!

Zicht op de watermolen in Borculo.
De beroemde 99 Taxusbomen van Painswick

Painswick is een heel oud stadje in de mooie Engelse Cotswolds, dat vooral ook beroemd is vanwege de prachtige begraafplaats rondom het kerkje uit 1480, waar heel oude Taxusbomen groeien; begin 18e eeuw geplant.
De legende wil dat men er 100 heeft geplant, maar dat er altijd maar 99 willen groeien. Vele malen zou een 100e exemplaar zijn geplant, maar die zouden het nooit overleven.

Natuurlijk is het onderhoud een kostbaar verhaal, en daarom heeft men de mogelijkheid gecreëerd om deze Taxussen te adopteren: voor 99 Engelse Pond wordt een Taxus 3 jaar verzorgd. Alle bomen zijn genummerd.
Lees meer: https://nl.wikipedia.org/wiki/Painswick Levend fossiel: de Wollemi pine

Men dacht dat hij was uitgestorven, maar in 1994 werd hij opnieuw gevonden; de Wollemia Den.
(Klik op afbeelding voor vergroting).

De Hortus in Amsterdam kreeg een exemplaar van deze zeer zeldzame boom, die nu op deze wijze beschermd hopelijk wil gedijen.

En ook in de Achterhoek is een dergelijk zeldzaam exemplaar te bewonderen: in Pinteum De Belten in Vorden!
Zie: www.pinetumdebelten.nl
Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wollemia

Boomhut om boom

Dat is nog eens een boomhut!En deze dan!

(Foto via Twitter)


(Foto via Twitter)


Tegengekomen in Zuid Limburg
Achterhoek
Almen


Haagbeuk puntmuts

Zo is het hart van het plaatsje Maasland vriendelijk ingericht met Haagbeuken geschoren in puntvorm.


vrijdag 21 augustus 2015

Reuzenpopulier

Langs de IJssel bij Deventer deze enorme Populier.
Hoezo Populieren kunnen niet oud worden?
Ja, wel als je ze al na 20 jaar kapt...

zaterdag 1 augustus 2015

Dringende poging bomen langs de IJssel te behouden

Vandaag verzonden wij onderstaande brief aan het Ministerie van Economische Zaken; een dringende poging om kap van vele bomen langs de IJssel te voorkomen.


Ministerie van Economische Zaken
DG Agro en Natuur, Directie Natuur & Biodiversiteit
T.a.v:  Dhr. T.J.G. van Hattum
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC  DEN HAAG


Lochem, 25 juli 2015


Betreft: Zienswijze Db-aanvraag NB-wet voor project Stroomlijn, Tranche 1, perceel 5.


Geachte heer Van Hattum,

N.a.v. de diverse projecten t.b.v. meer ruimte voor de doorstroming van de rivier de IJssel, maakt de Bomenstichting Achterhoek hierbij haar zorgen kenbaar aangaande de plannen van Rijkswaterstaat m.b.t. de grootschalige kap van bomen en struiken.

Wij begrijpen de noodzaak van de projecten zoals in Cortenoever en bij Veessen en Wapenveld: dijkverlegging en nevengeulen. Daarentegen is de noodzaak van het kappen van vele bosschages, struiken, heggen en bomen, die slechts in uitzonderlijke gevallen de doorstroming van de rivier zouden kunnen belemmeren, zeker nog niet aangetoond. Het is een onevenredig grote aantasting van het landschap. Bovendien past dit niet bij de ecologisering van het waterbeheer, die de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt.

Het gaat niet aan dat onder de noemer van hoogwaterveiligheid een uniek rivierlandschap gaat verdwijnen. Er dient daarom een goede balans te worden gezocht tussen waterafvoer en het landschap. Voor hoogwaterveiligheid is naast doorstroming ook meer berging van water in de breedte gewenst (Ruimte voor de Rivier). 

Daarom verzoekt de Bomenstichting Achterhoek u dringend om nut en noodzaak van de plannen nog eens te onderzoeken en de plannen af te stemmen op behoud van het unieke IJssellandschap.

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek
Populieren langs de IJssel bij Gorssel, mèt ooievaarsnesten!
Je moet er niet aan denken..