woensdag 26 augustus 2015

Kap Landgoed Slangenburg

Vandaag verscheen dit artikel in De Gelderlander over de huidige bomenkap op Landgoed Slangenburg:
http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/doetinchem/staatsbosbeheer-moet-eerlijk-zijn-over-reden-bomenkap-1.5182918#.Vd1TXe2xHCs.twitter

Wij voeren inmiddels al enige tijd correspondentie met Staatsbosbeheer (SBB) over dit onderwerp.
Zoals gezegd hebben wij geen moeite met het begrip "productiebos", dat is immers een belangrijke inkomstenbron voor een landgoedeigenaar.
Ook voor het feit dat de karakteristieke 9 beuken bij de ingang van het kasteel om veiligheidsredenen moesten verdwijnen hebben wij uiteraard begrip; als bomen in zeer slechte staat zijn en gevaarlijk worden is dat nu eenmaal zo.

Echter vanwege de dit jaar wel erg rigoureuze kap hebben wij inzage gevraagd in het SBB Bomenbeleidsplan m.b.t. Slangenburg. Dat plan blijkt er niet te zijn.
Reactie van SBB hierop is als volgt:
"Overigens kent Staatsbosbeheer voor Landgoed Slangenburg geen Bomenbeleidsplan.
Wij werken volgens de beheertypen zoals aangegeven door Provincie Gelderland en de daarbij geldende beheerdoelen. Daarnaast is er voor Landgoed Slangenburg een kap- en verjongingsplan opgesteld. Betreffende de Boswet heeft Staatsbosbeheer een ministeriële vrijstelling. Aan het eind van elk kalenderjaar worden kapwerkzaamheden en compensatie centraal aangemeld en verwerkt".

Ook dit laatste verbaast ons zeer; er is geen beleidsplan, wel een kap- en verjongingsplan; geen verplichte melding i.h.k.v. de Boswet en aan het eind van het jaar wordt e.e.a. nog wel doorgegeven; wordt er nog iets gecontroleerd?!
Volgens de boswachter zou er op Slangenburg nog nooit zoveel zijn gekapt als dit jaar, en zou er wegens geldgebrek waarschijnlijk ook geen herplant volgen (voorwaarde Boswet) .


Overigens wekken de Vereniging Natuurmonumenten en de Stichting Het Geldersch Landschap (Glk) ook al enige tijd sterk de indruk van meer commerciële kap nu de subsidiestromen zijn opgedroogd. Het Glk is hierover nog enigszins open naar onze Stichting.
Leden en donateurs steunen deze organisaties echter omdat men in de veronderstelling leeft dat deze goed zorgen voor "hun" natuur en deze daarmee behoeden voor ongewenste exploitatie door o.a. overheden...

En zo wordt onze visie juist op dit moment ook nog ondersteund door een artikel van Rypke Zeilmaker (www.rypkezeilmaker.nl):