zondag 10 september 2023

Toekomst Paardenkastanje in Nederland

De afgelopen twee decennia is het aantal aangetaste en afgestorven kastanjebomen door de kastanjebloedingsziekte toegenomen. Toch blijkt uit onderzoek door Wageningen University & Research dat de paardenkastanje toekomst heeft in Nederland. Met een speciaal ontwikkelde methode hebben de onderzoekers een grote en diverse collectie kastanjes gescreend op gevoeligheid voor de bacterie die de kastanjebloedingsziekte veroorzaakt.

De bomen werden kunstmatig met de bacterie geïnfecteerd waarna de symptoomontwikkeling in het jaar erna werd gevolgd. Daarbij blijkt dat er grote verschillen in gevoeligheid voor de kastanjebloedingsziekte bestaan tussen kastanjes onderling.

Een aantal minder bekende soorten heeft er duidelijk minder last van. Nog belangrijker is dat er ook tussen individuen van één soort duidelijke verschillen zijn waargenomen; zelfs binnen de zeer gevoelige gewone paardenkastanje blijken individuen voor te komen die duidelijk minder gevoelig zijn voor deze ziekte.

Bron: Wageningen University & Research via NatuurNetNieuws, uitgave van platform

GROEN!natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nlvrijdag 21 juli 2023

Onze naam “Bomenstichting Achterhoek” zou de indruk kunnen wekken dat we ons alleen met het voorkómen van het kappen van bomen bezighouden.

Dat is echter zeker niet het geval. De statuten van onze stichting zijn veel ruimer, omdat bomen niet een geïsoleerde positie innemen maar ten dienste staan en afhankelijk zijn van thema’s als biodiversiteit, klimaat, water, leefomgeving. Ook bedreiging door allerlei gevaarlijke stoffen en activiteiten in de omgeving spelen een rol.

Verschillende mensen zijn voor onze stichting aan het werk om de natuur te beschermen; zowel bestuursleden als adviseurs en contactpersonen. (Zie: https://bomenachterhoek.blogspot.com/p/over-de-stichting.html).

Zij overleggen met gemeenten, provincie, politici en collega-natuurbeschermingsorganisaties.

Wij werken het liefst aan de voorkant van processen door het geven van adviezen, het indienen van zienswijzen op nieuw beleid en wetgeving.

Echter ervaren wij helaas bij de politiek niet zelden te weinig werkelijke interesse in - en kennis van de natuur; ondanks het vele gebruik van populaire woorden als: “groen, duurzaam, klimaat, biodiversiteit”, etc..

Soms kunnen we daarom ook juridische procedures niet uitsluiten, zoals handhavingsverzoeken en/of bezwaarschriften of evt. zelfs een beroepsprocedure.

En hoewel onze medewerkers veel energie steken in hun eigen deskundigheidsontwikkeling, hebben wij toch soms bijv. meer zowel specialistische, juridische als ecologische deskundigheid nodig.

Dus hulp is welkom!