vrijdag 30 september 2016

Prachtige Achterhoekse wandeling!

Een wandeling van 1,5 uur rondom het dorp Geesteren, over mooie zandpaden, met authentieke Achterhoekse vergezichten!

Start wandeling: 
bij het Kerkje aan de Dorpsstraat in Geesteren.

Dit is het meest zuidelijke kerkje in NL in deze bouwstijl:
toren met trapgevel en met twee windhanen!

Met uw neus naar de zijkant van de kerk (zie 1e foto) gaat u linksaf.
U loopt langs café restaurant Baan en het Supermarktje rechtdoor (dus niet daar rechts de Esweg in gaan!).
Maar even verder de eerste weg rechts: de Meengsweg. In de bocht gaat deze over in het wandelpad Engelskamp. (Langs dit pad staan heel veel Knoteiken!).

Engelskamp
Op de kruising Engelskamp/ Kottenbekke
vindt u drie soorten knotbomen: Wilg, Es en Eik!
Ook langs Engelskamp ziet u prachtige oude Knoteiken!
Dit lange pad helemaal volgen tot de klinkerweg, daar rechtsaf: Horstweg.
Aan het einde hiervan weer rechts, de Esweg op.
Na zo'n 50 meter komt u langs huis nr. 25. Hier ziet u een prachtige monumentale beuk in de tuin. (Deze staat geregistreerd op de lijst van beeldbepalende bomen van de gemeente Berkelland!).

(In deze tuin worden regelmatig Open Tuin dagen gehouden: http://www.bezoekmijntuin.nl/garden.aspx?id=578. Ook staat bij droog weer een boekenstalletje aan de weg. De opbrengst van tuinbezoek en boeken is voor WarChild).

Vanuit dit punt steekt u de Esweg over en loopt u de Oosterveldweg in.
Bij een knik in de weg gaat u rechtsaf de Huiskesdijk in. Verderop wordt dit een zandweg.
Op een kruispunt gaat u rechts de Riethorstdijk in, die na een huis een wandelpad wordt. U komt nu in het dorp Geesteren aan een T-kruising; dit is de Pastorieweg.
Hier gaat u rechtsaf en dan komt u weer uit bij het mooie kerkje met de Lindebomen.
(Hierna kunt u op het terras van café restaurant Baan nog even nagenieten van deze prachtige wandeling!)


Zicht op Geesteren met kerktoren en molen.
(klik op afbeelding voor vergroting)


Pius Floris verricht Picus-meting bij monumentale kastanje

In opdracht van het NIC heeft Pius Floris Boomverzorging een onderzoek uitgevoerd bij een monumentale kastanje bij de Rechtbank in Zutphen.

De boom was al jaren aangetast door tonderzwam, en liep ook nu ernstig terug in conditie. Zoals op de foto zichtbaar is, heeft Pius Floris een Picus-meting uitgevoerd.

Door een goede samenwerking tussen Pius Floris Boomverzorging Vught en Deventer kon snel uitsluitsel gegeven worden. Helaas kwam er niet veel goeds uit het onderzoek: de boom werd afgekeurd en zal helaas binnenkort moeten worden verwijderd.Lees meer: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Echte_tonderzwam

Bron: Boomzorg/ Nino Stuivenberg woensdag 14 september 2016

Ook Natuurmonumenten gaat opnieuw flink kappen in dit winterseizoen

Deze lijst van gebleste (aangemerkt voor kap) bomen, zond Natuurmonumenten 15 augustus jl. per e-mail naar onze Stichting.
Het gaat hier om het gebied "De Graafschap", een van de vele beheereenheden van Natuurmonumenten (NM) en betreft de locaties Gorsselse Heide, Esveldbos, Hassinkbos en Heekenbroek.
Wij dankten NM voor het feit dat men ons hierover wilde inlichten en vroegen welke natuurdoelen NM beoogde te bereiken met deze uitgebreide kap van 1567 bomen, die eind 2016 en begin 2017 gepland staat.
Het bleek echter dat men ons deze lijst per abuis had toegestuurd..
(Klik op afbeelding voor vergroting)
Graag wilden wij toch wel het betreffende Beheerplan inzien.
Dat wilde men niet toesturen. Men wilde wel in overleg hierover. Wij natuurlijk ook, maar dan zouden wij graag daarvóór kennis nemen van dit Beheerplan om beslagen ten ijs aan tafel te kunnen gaan. "Nee, wij zouden een uitnodiging krijgen voor een gesprek".
Inmiddels een maand geleden en na nog een herinnering van onze kant m.b.t. wanneer wij deze uitnodiging konden verwachten mochten wij niets meer van NM vernemen.Enige jaren geleden kregen wij meldingen van verontruste omwonenden dat NM rigoureus aan het kappen was in het parkbos van landgoed Het Hassink in Epse.
Kap Hassinkbos 2013
Volgens genoemde lijst gaat NM nu nog eens 222 bomen kappen op dit landgoed, waarvan 174 beuken!
Helaas moeten wij ook bij Natuurmonumenten constateren dat men niet altijd transparant is tegen haar leden, waarvan velen tenslotte juist lid zijn geworden vanwege natuur Behoud..
Laantje op landgoed Het Hassink.


dinsdag 13 september 2016

Zo goed heeft de gemeente Lochem haar bomenzaken voor elkaar..

De gemeente Lochem doet een bijzondere oproep: ze wil graag weten of de bomen langs de weg van hen of van de bewoners zijn. 

De gemeente wil in het najaar onderhoud uitvoeren aan bomen langs de openbare weg. Voor er met de werkzaamheden begonnen kan worden, moet de gemeente eerst weten of de bomen wel van hen zijn. Het kan namelijk voorkomen dat bewoners een boom bezitten, zij hebben dan het pootrecht.

Bewoners met pootrecht bezitten een notariële akte van levering, een uittreksel van het kadaster of een brief van de gemeente waarin dit bevestigd wordt. Als bewoners een dergelijk document bezitten, dan ontvangt de gemeente die graag. Mensen die twijfelen of ze pootrecht hebben, kunnen gegevens opvragen bij het kadaster.


Door Boomzorg: Nino Stuivenberg


Op de website van de gemeente is o.a. te lezen:

Wat houdt pootrecht in?

Als u pootrecht heeft dan mag u:
  • bomen planten en vellen in de openbare berm. Daarvoor gelden bepaalde regels, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening, Boswet en het bestemmingsplan.
  • het hout of de vruchten van de boom oogsten.
  • schade aan de boom verhalen op de veroorzaker. Denk daarbij aan schade die is ontstaan door bijvoorbeeld maaien.

Verder moet u:

de bomen goed onderhouden. U moet de boom regelmatig controleren en onderhouden om schade of letsel te voorkomen.
Dat betekent dat u de bomen met regelmaat laat controleren op veiligheid en gezondheid door een gediplomeerd deskundige. Die controle kan aangeven dat u maatregelen moet treffen. Als de eigenaar de bomen niet goed beheert en onderhoudt, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel.

En dat voor een gemeente die zelf de afgelopen 15 jaar niets heeft gedaan aan het wettelijk verplichte bomenonderhoud, maar nu liever 6600 van haar bomen kapt voor de opbrengst ..


Alles Over Groenbeheer ontwikkelt regulerend beheermodel

Alles over Groenbeheer heeft het model "Planmatig Boombeheer" ontwikkeld, dat tot efficiënter boombeheer moet leiden en hiermee voor structurele bezuinigingen zorgt.

Wettelijke veiligheidseisen, overlast en ruimtegebruik dwingen ons tot registratie, doordacht beleid en onderhoud.

Winst zonder kwaliteitsverlies
Herman Wevers van Alles over Groenbeheer: 'Planmatig Boombeheer structureert het gehele proces rondom boomonderhoud. Het gaat om een benadering waarmee de beheerder de regie in handen houdt. Deze weet exact in welke staat het boombestand zich bevindt en wat de beheermogelijkheden zijn binnen de beschikbare middelen. Planmatig Boombeheer laat precies zien op welke aspecten winst te behalen is, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het boombeheer.'Voordelen op een rij
Planmatig Boombeheer garandeert lagere kosten tegen een hogere kwaliteit, een veilig bomenbestand, het minimaliseren van de overlast door bomen, het creëren van duidelijkheid voor de burger en boomtechnisch optimaal beheer. Het model biedt ook mogelijkheden om eenvoudig ziekten en plagen in kaart te brengen en dus effectief te bestrijden.

Toepassing
Hoe werkt het in de praktijk? Wevers: 'De bedoeling is om alle bomen binnen een kort tijdsbestek op aanvaard beeld te brengen. Het behaalde beeld wordt op peil gehouden door cyclisch te beheren. Alleen snoeibehoeftige bomen worden ingepland, andere niet. In dezelfde werkgang vindt de boomveiligheidscontrole, de opname van de onderhoudstoestand en de registratie daarvan plaats. Indien ergens sprake is van verhoogd risico, dan wordt hier uiteraard adequaat op gereageerd. De boomeigenaar voldoet op deze wijze aan haar wettelijke zorgplicht voor bomen tegen de laagst mogelijke kosten.

Bron: Nieuwsbrief Boomzorg 12 september/ Sandi Raats


maandag 5 september 2016

Zomerregens goed voor het bos

Hoewel niet iedereen blij is met de grote hoeveelheden regen deze zomer, blijkt dat dit toch heel goed is voor het Nederlandse bos. Uit continue metingen blijkt dat sinds de regenval eind mei is begonnen, de groei van de Nederlandse bomen sterk is toegenomen.
Op ruim 20 lokaties in Nederlandse bosreservaten van Staatsbosbeheer hangen 110 automatische dendrometers. Deze meetbanden nemen heel nauwkeurig de groei van een boom waar, elk uur van de dag. Dit is van belang om de reactie van bomen waar te nemen op klimaatverandering aldus prof. Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen aan Wageningen Universiteit.
Klimaatverandering kan er voor gaan zorgen dat nieuwe boomsoorten een sterkere groeikracht gaan vertonen en zo een ander bos gaan vormen. Dit heeft weer invloed op de biodiversiteit in het Nederlandse bos, maar ook op de houtvoorziening op de lange termijn. "Dit jaar kunnen we heel mooi zien dat de zomerregens de meeste bomen goed doen. Meestal hebben bomen in de zomer last van droogtestress, maar daar is dit jaar geen sprake van."

Bron: Alterra Wageningen UR, via GROEN! natuurlijk; Natuur Net Nieuws september 2016