Over de stichting

De Bomenstichting Achterhoek is opgericht op 7 oktober 2011. (Kamer van Koophandel nr: 53706854).
We merken dat het aantal meldingen van mensen die op de hoogte gehouden willen worden nog steeds groeit. Dat motiveert enorm!

Graag willen wij ons voorstellen !
*Jaap Cannegieter (voorzitter) uit Groenlo
*Marjan Houpt (secretaris) uit Lochem
*Bertha Krajenbrink (penningmeester) uit Aalten

*Bas Waterham (bestuurslid) uit Doetinchem
*Danielle van de Weerd (bestuurslid) uit Hoog Keppel.

*Eva Vosdingh Bessem (voormalig bestuurslid) uit Zutphen; houdt voor onze Stichting het Bomenkapmeldpunt bij.

* O.a. boomdeskundigen Rob Weimer en Carel ten Have zijn onze adviseurs.

Wij zijn allen bomenliefhebbers en al jaren actief in verschillende gemeentes in de Achterhoek voor het behoud van gezonde bomen. De landelijke Bomenstichting moest in 2011 hoogstwaarschijnlijk de deuren sluiten vanwege bezuinigingen van de overheid.
Dat was voor ons een extra stimulans om met elkaar rond de tafel te gaan zitten. We waren het al snel met elkaar eens. En na korte tijd zaten we bij de notaris; de Bomenstichting Achterhoek was op 7 oktober 2011 geboren! Samen met u kunnen wij onze kennis en ervaring beter inzetten voor de bomen in het mooie Achterhoekse landschap!


Wat is ons gezamenlijk doel:
Het bevorderen van zorg en aandacht en het in stand houden, en waar mogelijk verbeteren, van de groene leefomgeving van de Achterhoek en de karakteristieke groene structuren in het Achterhoekse landschap en de karakteristieke Achterhoekse dorpskernen, met name gericht op bomen en de daarbij horende biodiversiteit en ecosystemen. Deze vormen een onmisbare keten in het leven op aarde.

Hoe willen wij ons doel bereiken?
Door:
 • Het geven van zienswijze op nieuwe Provinciale Omgevingsverordening 2021;
 • Het geven van zienswijzen op gemeentelijke bestemmingsplannen;
 • Participatie in gemeentelijke werkgroep Ontwikkeling Biodiversiteitsplan;
 • Participatie in werkgroepen gemeente Omgevingswet;
 • Zienswijzen toelichten in oordeelsvormend overleg Provinciale Staten;
 • Het adviseren over, en het stimuleren tot behoud van bestaande bomen en het her- en aanplanten van bomen en struiken;
 • Voorlichting aan particulieren inzake bezwaar- en beroepsprocedures;
 • Betrokkenheid bij gemeentelijke plant- en rooiplannen van bomen en andere houtachtige gewassen, met een adviserende rol daarin;
 • Het stimuleren van registratie van bijzondere/ monumentale bomen en het bevorderen van specifiek beschermend beleid ten aanzien van deze bomen;
 • Het stimuleren van een actief bomenbeschermingsbeleid bij de plaatselijke en provinciale overheid in de Achterhoek en omgeving;
 • Het ondersteunen en verstrekken van informatie aan individuen of (buurt) groepen die het niet eens zijn met plannen tot kap door gemeente of provincie;
 • Het zo nodig voeren van bezwaar- en beroepsprocedures bij bedreigingen van bomen, bij dreigende kap in het bijzonder. En voor andere houtachtige gewassen die deel uitmaken van hakhout, een houtwal, een grotere (lint)begroeiing, en beplanting van een bosplantsoen, een struweel of heg;
 • Het stimuleren van de aandacht en waardering voor bomen, door voorlichting en het organiseren van activiteiten;
 • Via deze weblog en via social media https://twitter.com/BomenAchterhoek het publiek voorlichten over actuele bomen- en natuurzaken; de Wet Natuurbescherming, de Omgevingswet, etc. Tevens over de stand van zaken omtrent bomenbeheer bij Provincie, gemeenten, terreinbeheerders. Informatie betr. bomen, bossen, terreinbeheer, ziekten en plagen; 
 • Het organiseren van lezingen en excursies;
 • Structureel overleg op te bouwen met de diverse gemeenten in de Achterhoek;
 • Samenwerking met gelijkgestemde organisaties, zoals Natuur en Milieu Gelderland; Vereniging Nederlands Cultuurlandschap VNC; de (landelijke) Bomenstichting; Bomenstichting Den Haag; Bomenstichting Zutphen; De Bomenridders Rotterdam; Bomenridders Groningen; Bomenridders Leeuwarden; Vereniging Bomenbelang Bronckhorst; Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart/ Brabant; Stichting Schoorlse Bos moet blijven; Stichting De Woudreus Drenthe; Utrechtse Bomenstichting; Stichting Achterhoek Weer Mooi; Stichting Mooi Groenlo, Stichting Mooi Lochem; Stichting Natuur en Milieu Aalten, Stichting Milieuwerkgroep "De Oude IJsselstreek"; Stichting Natuurlijk Achterhoek; Stichting Bossche Milieugroep; Stichting Beat the Carbon; Groen Natuurlijk: Vogelwerkgroep; Bomenkapmeldpunt; Boommarterwerkgroep en het Meldpunt Vleermuizen; 
 • Bezwaar aan te tekenen tegen o.i. onnodige kap van gezonde bomen.
 • Zonodig hiertegen in beroep gaan via de rechtbank.

Meehelpen en contactpersoon worden?

Graag hadden wij in elke gemeente één of meerdere contactpersonen. Dit houdt in: wekelijks de door de gemeente in de plaatselijke media gepubliceerde kapvergunningen nagaan.
In gezamenlijk overleg wordt besloten of al dan niet verdere stappen worden ondernomen.
Voor nadere informatie: bomenachterhoek@gmail.com.
Correspondentie adres: Dillenburg 112, 7242BE  Lochem.

Ook zijn wij erg verheugd over de inmiddels ontvangen donaties; waarvoor hartelijk dank! Deze bijdragen kunnen we goed inzetten voor het behoud van de bomen in ons prachtige en afwisselende landschap. Iedere gift is welkom!
Overigens staan wij bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI organisatie, dat betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.
Ons fiscaal nummer is: 850984397.