donderdag 15 maart 2018

maandag 12 maart 2018

donderdag 8 maart 2018

Kap gemeente Montferland

Enige jaren geleden heeft de raad van gemeente Montferland besloten kapvergunningen vrij te geven voor bomen tot een stamomvang van 2.50m, gemeten op een hoogte van 1.30 m.
Daar zijn niet alle inwoners blij mee..
Daarmee vergeet de gemeente blijkbaar dat, als je al kapplannen maakt, zoiets op z’n minst toch ook van te voren met omwonenden overlegd dient te worden.

Zo kregen wij een aantal meldingen van verontruste bewoners van de Averbeek in Beek.
Op 23 februari werden zij onaangenaam verrast door een brief van de gemeente Montferland waarin tot hun verbijstering vermeld stond dat alle bomen aan de achterzijde van de Averbeek, tussen de Sint Martinusstraat en de Pater Gerritsenstraat, binnen een week zouden worden gekapt! Reden: “Omdat het merendeel van de aanwonenden langs het pad zou hebben aangegeven dat zij veel overlast van deze bomen ondervinden".
Aan onze “aanwonenden langs het pad”-melders was echter niets gevraagd! 
Zo kun je je afvragen hoe deze gemeente aan dit “merendeel” van de aanwonenden komt..

Zicht vanaf de Pater Gerritsenstaat.

Het gaat hier om een beeldbepalend bomenbestand dat een karakteristiek laantje vormt.
Eén van de redenen waarom een aantal bewoners juist hier een huis heeft gekocht!
Nota bene was het de aanwonenden van de Averbeek tot nu toe niet toegestaan om vanuit hun achtertuin een doorgang te maken naar het bewuste pad, omdat de gemeente van mening was dat de karakteristieke groenstrook niet mocht worden aangetast!

Het laantje achter de Averbeek
Betreffende bewoners en onze Stichting trokken aan de bel. De gemeente begreep bij nader inzien dat het hier nogal had ontbroken aan deugdelijke communicatie. 
Tevens is niet duidelijk wat deze “overlast” dan wel inhoudt. Bovendien is nog geen wettelijk verplicht Flora en Faunaonderzoek uitgevoerd. Ook zou 1 boom wèl kapvergunningplichtig zijn: "daarvoor was de vergunning in aanvraag”.
Hiermee houdt deze gemeente zich echter niet aan de wet. Vanaf de datum waarop een vergunning is verleend geldt nl. een wettelijke wachttijd van 6 weken. In die periode wordt gelegenheid geboden een Bezwaarprocedure te starten en is het daarom dan wettelijk niet toegestaan te kappen.

Zicht vanaf de Sint Martinusstraat.


De gemeente heeft inmiddels laten weten dat zij “heeft besloten dat de kap van deze bomen tot nader inzicht is uitgesteld”.

Wij hopen dat Montferland bij dit nadere inzicht ook meeneemt dat zij bovendien, door zo gemakkelijk akkoord te gaan met verzoeken om bomenkap, voor zichzelf ook nog eens voor de toekomst een zeer lastig precedent schept!
We gaan het zien..
8 maart 2018

19 maart:
Helaas zet de gemeente Montferland de hakken in het zand en gaat toch kappen, "omdat vrijwel alle omwonenden dat graag zouden willen". Die indruk hebben wij hier echter niet gekregen.
Wij houden de (wettelijk verplichte) publicaties van de door deze gemeente verstrekte kapvergunningen in de gaten en zullen bezwaar maken tegen de kap van de enige vergunningplichtige boom (>2.50 m. omtrek).


dinsdag 6 maart 2018

Bericht aan Geldersch Landschap

In toenemende mate krijgt onze Stichting meldingen van verontruste wandelaars en omwonenden over grootschalige kap op de diverse Achterhoekse landgoederen, die worden beheerd door de natuurorganisaties. Wanneer wij deze melders vragen zich ook bij deze organisaties te laten horen is vrijwel altijd de reactie dat men de uitleg die daarop volgt niet vindt stroken met wat men in realiteit tegenkomt.
Onlangs kwam weer een aantal meldingen binnen over kap op het landgoed van Huis 't Velde in Warnsveld, hierover vroegen wij Geldersch Landschap (GLK) om een reactie.
Onderstaand het antwoord van een GLK-boswachter, en de reactie van onze Stichting daarop.
(Om privacy redenen zijn namen niet vermeld).


Geachte heer...,

Dank voor uw snelle en uitgebreide reactie.
Helaas komen dit soort meldingen steeds vaker bij ons binnen.
Het punt is nl. dat zo langzamerhand het publiek ook ziet dat er steeds meer wordt gekapt door zowel GLK als Natuurmonumenten en vooral door Staatsbosbeheer, en men de daarvoor gegeven argumenten niet zomaar meer wil aannemen.
Dit temeer daar wandelaars ook niet zelden grote bergen tot pellets versnipperde bomen aantreffen, waarvan bekend is dat deze, mèt subsidie, verdwijnen in de biomassaverbranding.
Uiteraard zijn wij niet tegen productiebos, tenslotte moet de boseigenaar ook leven.
Ook zijn wij niet tegen adequaat regulier beheer, maar te vaak komen ook wij tegen dat te grote percelen tegelijk worden gekapt, zodat leefgebieden van flora en vooral fauna en de biodiversiteit worden onderbroken. Dat de bosbodem aan gort wordt gereden door enorme harvesters die leeg al 20.000 kg wegen en hiermee grove sporen maken in de bossen.
Dit betreft vooral SBB. Ook blijft niet zelden een ravage over.
Het argument dat dit alleen voor humusvorming is blijft niet altijd overeind, want tezelfdertijd wordt het publiek verteld dat alleen houtafval naar de biomassa gaat; dat strookt immers niet met elkaar..
Het is natuurlijk ook een bekend gegeven dat subsidies sterk verminderd zijn of zelfs helemaal zijn ingetrokken.
Het publiek begrijpt hierdoor inmiddels dat voor een aantal natuurorganisaties bomenkap een verdienmodel is geworden, en dit terwijl de natuur in ons kleine land toch al flink onder druk staat.
Hierdoor neemt het vertrouwen in deze organisaties helaas geleidelijk aan af.
Wij hebben het hier al eens eerder over gehad met uw boswachter in de Achterhoek, met wie wij overigens in voorkomende gevallen goed contact hebben.
Wellicht zou het goed zijn naar het publiek transparanter te zijn over het feit dat GLK ook kapt om commerciële redenen omdat men “de eigen broek moet zien op te houden”.
Wij maken al enige tijd mee dat mensen hun lidmaatschap cq. donateurschap bij NM en/of GLK op willen zeggen omdat men zich misleid voelt. Immers zijn zij lid geworden in de veronderstelling dat deze organisatie de natuur beschermt, en ook zodat een overheidsinstelling er dan niet meer aan kan komen met natuuronvriendelijke plannen.
Het zou zomaar kunnen dat juist meer mensen lid zouden willen worden wanneer GLK hierover open is en het voortbestaan van haar organisatie daarmee nog meer maakt tot een gezamenlijk met het publiek te dragen verantwoordelijkheid voor de natuur van onze mooie provincie!

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting AchterhoekGeachte Bomenstichting Achterhoek,

Bedankt voor het toesturen van de melding van verontruste wandelaars over de bomen die nu gekapt worden. U kunt deze personen ook altijd doorverwijzen naar GLK ik sta ze graag te woord en maak graag een afspraak in het veld met deze mensen om ze bos ontwikkeling, bomen groei en ons bosbeheer uit te leggen.
De kap die op dit moment op t Velde plaats vind valt onder ons reguliere bosbeheer, voor het ontwikkelen van het bos en het behouden van het bos voor de volgende generatie. De bomen met blauwe blessen zijn inderdaad aangewezen als toekomstbomen en worden in de werkzaamheden wel degelijk gespaart.
De verwarring die nu ontstaat over de blauwe strepen die te zien zijn op de foto’s komt omdat de aannemer blauwe verf heeft gebruikt op de bomen die omgezaagd zijn. Het werkt bij zwaar loofhout vaak zo: de zagers zagen de boom om en leggen hem aan een lang stuk aan de weg, hier wordt er door iemand anders bepaalt wat er aan assortimenten uit de stam gehaald kan worden, dit is afhankelijk van kwaliteit, lengte van de stam en de vraag op de markt. Deze geeft doormiddel van strepen (in dit geval dus blauw) aan waar de zagers de stammen door moeten zagen.
Vandaar dat er nu stammen aan het bospad liggen met blauwe strepen erop, als u ter plaatse gaat kijken zult u zien dat er al verschillende stammen op deze blauwe strepen zijn doorgezaagd. Ik hoop dat ik u en de wandelaars met deze uitleg gerust heb kunnen stellen, dat de toekomst bomen dus zeker niet worden gezaagd en het dus toeval is dat de aannemer hiervoor deze keer blauwe verf heeft gebruikt. Als het u toch nog niet helemaal duidelijk is of er nog andere vragen zijn kunt u altijd contact met me opnemen.

Met vriendelijke groet,
Boswachter/Beheerder Oost Achterhoek
27 februari 2018

vrijdag 2 maart 2018

Deze foto kregen wij toegestuurd van onze collega's;
de Bomenridders Groningen.


donderdag 1 maart 2018

Ondergrondse boomverankering

Op de Rozenburgse Landtong houdt het Havenbedrijf Rotterdam een proef met ondergrondse boomverankering. Daar worden iepen geplant die door biologisch afbreekbare touwen en boomankers op hun plaats worden gehouden. Daardoor zijn er geen boompalen meer nodig. Ondergrondse boomverankering past in het beleid van het Havenbedrijf om het onderhoud van de haven te verduurzamen.Foto: Ries van Wendel de Joode

"Het touw zit om de kluit en is verbonden aan 5 boomankers van ieder een decimeter die een meter onder de kluit zijn bevestigd", legt beheerder Jan Putters uit. “Door het aantrekken van het touw zetten de ankers zich muurvast in de grond. Die verankering houdt de boom op zijn plaats en maakt boompalen overbodig. Na het planten en verankeren van de boom is geen onderhoud aan de verankering nodig."Bron: Havenbedrijf Rotterdam
Via NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! Natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nl


Bomenvrouw van Zwolle

Bernadet van der Veen is dè bomenvrouw van Zwolle. Deze natuurgids heeft zich verdiept in de geschiedenis van allerlei groen. Zo weet zij welke bomen de duurste zijn van Zwolle of wat het heilige hout is, dat bij de basiliek groeit. 


Deze enorme plataan is rond 1800 geplant. Men vraagt zich af of Napoleon, een liefhebber van platanen, verantwoordelijk is voor de aanplant van deze en andere platanen. Ze gaven goede schaduw voor het voetvolk en deden later dienst als wensboom waar zakdoekjes in konden worden geknoopt. 

Lees meer: https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/fragmenten/de-bomenvrouw-van-zwolle

Bron: binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/ 
Via NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! Natuurlijkwww.groen-natuurlijk.nl


Boom van het jaar 2018

Boomkwekers hebben de Juglans regia, ofwel de okkernoot of walnoot, gekozen tot Boom van het Jaar 2018. De uitslag van de verkiezing is bekend gemaakt tijdens de Boomkwekersdag, die in december werd gehouden in Echteld. 
Het thema van de Boom van het Jaar was deze keer: “Bomen met voedsel, eetbaar voor mens en dier”.


Een jury met deskundigen uit de boomteeltsector had, naast de okkernoot, ook de tamme kastanje en de witte moerbeiboom genomineerd voor Boom van het Jaar. De okkernoot had veruit de voorkeur van de boomkwekers. De tamme kastanje eindigde als goede tweede.


Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! Natuurlijkwww.groen-natuurlijk.nl