maandag 30 juli 2018

Ailanthus of Hemelboom

Ailanthus is een geslacht uit de hemelboomfamilie (Simaroubaceae)


(Klik op afbeelding voor vergroting)

Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ailanthus

zondag 29 juli 2018

Houtkunst met RVS

Originele houtkunst van Bert Koerts uit Eibergen. 
Jaren geleden schafte hij een lasapparaat aan voor een praktische klus en in een opwelling maakte hij ook een kunstwerk. Hij verbeeldt graag situaties uit de natuur, waarin mensen zich kunnen herkennen. Hij gebruikt uitsluitend materialen waar mensen afstand van hebben gedaan, meest schroot, wanhout en keukenspullen van roestvrij staal. 

http://www.bertkoerts.nl/
dinsdag 24 juli 2018

Brief aan alle provincies over veiliger maken N-wegen.

Eind april verschenen publicaties in de media betreffende de aankondiging van minister Cora van Nieuwenhuizen dat zij de wegen veiliger te wilde maken:
https://www.ad.nl/binnenland/minister-van-nieuwenhuizen-wil-tempo-maken-met-verkeersveiligheid-br~a3b8533c/.
Omdat o.i. in deze artikelen onterecht het accent kwam te liggen op de aanname dat vooral de laanbomen de oorzaak waren van onveilige situaties, zonden wij haar mede namens 20 bomen- en Natuurorganisaties op 4 mei de volgende brief: 
https://bomenachterhoek.blogspot.com/2018/05/veiligheid-provinciale-wegen-onze-brief.html
Gezien het feit dat de minister in eerste instantie gaat over de Rijkswegen en de provincies over de N-wegen, zonden wij op 23 juli onderstaande brief aan alle Provincies:


Geacht College,
Geachte Leden van Provinciale Staten,

Als reactie op de aankondiging in de media dat Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat 50 miljoen euro beschikbaar stelt, o.a. aan de Provincies, om het wegennet in ons land veiliger te maken door het verwijderen van obstakels in de bermen, zonden ondergetekenden op 3 mei jl. haar de hier bijgevoegde brief.
Op 21 juni jl. heeft onze Stichting, mede namens deze 20 ondertekenaars, tezamen met de landelijke Bomenstichting en mevrouw Gerdy Verschuure van de TU Delft, hierover een gesprek gevoerd met de Minister.
Verslag hiervan vindt u tevens in de bijlagen.
Zoals u hierin kunt lezen bleek uit dit gesprek dat de Minister vooral wilde benadrukken
dat het m.b.t. de veiligheid zeker niet gaat om “het verwijderen van bermbomen als obstakel”.
Dit betreft miscommunicatie in de media.
Er is een analyse gemaakt van de locaties waar de meeste ongevallen plaatsvinden. Mocht daar uit blijken dat er bomen zijn die hier een duidelijk obstakel vormen, dan komen die exemplaren uiteraard wel in aanmerking voor kap.
Verder wil de Minister juist vooral ook beeldbepalende bomen behouden.
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk doch dringend om tijdens het vormgeven van uw beleid t.a.v. de N-wegen hiervan rekenschap te willen geven.
Graag willen wij hieraan nog de volgende punten toevoegen:
     1.  De ecologische waarde van bomen in het algemeen en in het bijzonder langs N-wegen: opvang fijnstof; schaduw en koelte; bescherming tegen verblinding, CO2 afvang en productie van O2; nestgelegenheid voor vogels en eekhoorns; sonargeleiding voor vleermuizen; stevigheid van de bodem; waterhuishouding, etc.
     2.  De natuur- en cultuurhistorische waarden van lanen met een lange geschiedenis. Op veel plaatsen in ons land zijn nog bomenrijen die in de 19e en begin 20e eeuw zijn geplant en majestueuze groene kathedralen vormen langs en boven deze wegen.
     3.  Het is inmiddels algemeen bekend dat een bomenrij juist een afremmend effect heeft op de snelheid, en daarbij de concentratie van de automobilist waarmee hij op de weg let juist vergroot. Het is onweerlegbaar gebleken dat App- en smartfone gebruik, alcohol en drugs, oververmoeidheid en stress, etc. de hoofdoorzaken zijn van de ongevallen, en niet de bomen!
     4. Het landschappelijk schoon van de bermbomen die bepalend zijn voor het Nederlandse landschap; één van de belangrijkste trekpleisters voor toeristen!
Graag zouden wij kennisnemen van de wijze waarop uw Provincie het N-wegenbeleid wil uitvoeren en zijn, indien u daar prijs op stelt, uiteraard bereid u onze visie nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Bomenstichting Achterhoek
Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg

Mede namens:
De Gelderse Natuur- en Milieu Federatie (GNMF); namens 91 lid-organisaties
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC); namens 3000+ leden
Stichting De Woudreus
Stichting Bomenridders Groningen
Stichting Bomenridders Leeuwarden
Stichting Bomenridders Rotterdam
Groen Natuurlijk
Stichting Natuurlijk Achterhoek
Stichting Schoorlse Bos
Utopie Advocaten Den Haag
Stichting Boom & Bosch
Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant
Stichting Levensbomenbosch
Bomenstichting Den Haag
Bomen en Mensen
Utrechtse Bomenstichting
Stichting Bossche Milieugroep
Stichting Beat the Carbon
Bomenstichting Zutphen.

Foto bomen langs weg
donderdag 19 juli 2018

Goede resultaten warmtebehandelingproef bij kastanjebomen.

In Natuur Net Nieuws van april 2015 kwamen wij een artikel tegen over de gemeente Dordrecht die de strijd had aangebonden met de kastanjebloedingsziekte. 
Er gloorde hoop, want de Universiteit Wageningen meende een medicijn te hebben gevonden:

Wij hebben deze gemeente onlangs gevraagd naar de uiteindelijke resultaten.
Het antwoord luidt als volgt:

Een aantal jaren geleden is er een proef uitgevoerd met warmtebehandeling bij kastanjebomen. Toen was het een proefopstelling om te kijken of het werkte. De resultaten waren toen zo hoopvol dat de Wageningen Universiteit een samenwerking is aangegaan met Prop Boomtechniek. Dit bedrijf heeft de techniek van de behandeling verder vervolmaakt waardoor het proces beter in de hand te houden is.
De gemeente Dordrecht was zeer tevreden over de proef. De aantastingen waren op de plekken waar direct contact was met de verwarming verdwenen. De bacterie was daar doodgegaan. Wel waren er nog bacteriën aanwezig op plekken waar de verwarmingsmat niet was aangebracht. De bomen lieten toch een duidelijk herstel zien en tot op heden zijn de behandelde bomen nog in leven. De behandeling komt heel nauw. Zo mogen de bomen niet al te ver aangetast zijn en in conditie achteruit gegaan zijn en moet de temperatuur zeer nauwkeurig geregeld zijn. Voor de verdere technische uitgangspunten kunt u beter contact opnemen met Prop Boomtechniek.

Omdat er nog een aantal vragen zijn rond de behandeling, is er in Dordrecht een nieuwe proef gestart. Daarbij zijn ook andere behandelingsmethoden toegepast. In de loop van 2019 verwachten we daarvan een eindrapport te kunnen opstellen. Als het zover is zal er ongetwijfeld kenbaarheid aangegeven worden en kunt het betreffende rapport inzien.

en Gemeente Dordrecht.woensdag 4 juli 2018

Markante oude Leilindes in Halle

In Halle staan langs de Dorpsstraat twee oude lindes op de plek waar vroeger een winkel/café Oosterink was. 
Deze stonden er al in 1919 en zijn dus ouder dan 100 jaar. 
Het pand links is inmiddels weg maar de twee lindes staan er altijd nog.  


Dorpsstraat Halle 1919
Bij de recente foto vragen wij ons wel af of deze Lindes op dit moment wel goed beschermd worden. We nemen aan dat ze op de Markante BomenApp van de gemeente Bronckhorst staan.

Gezien het straatwerk tot aan de stam is dat niet erg gunstig voor de bomen. Een grotere boomspiegel c.q. bomenrooster rondom de stam is wel van groot belang!
We hebben de gemeente Bronckhorst gevraagd of zij hier aandacht aan willen besteden en men liet weten dat "de betrokken collega op de hoogte is. Waar nodig wordt actie ondernomen".Dorpsstraat Halle winter 2018
Dorpsstraat Halle zomer 2018
Jammer van het ontsierende lege witte bord tussen beide Lindes..


maandag 2 juli 2018

Vlinderbloemige bomen

Tropische bossen die zich ontwikkelen op verlaten, droge landbouwgrond tellen opmerkelijk veel bomen van de familie van de vlinderbloemigen (Leguminosa).  Leguminosa betekent groenten. Dat kun je goed zien aan de vruchten van de bomen uit deze familie, die eigenlijk geen van alle oorspronkelijk in Nederland voorkomen.

De peulen van een Leguminosa

De Acacia, Christusdoorn, Doodsbeenderenboom en Mimosa hebben allemaal platte bruine peulen als vruchten. Hun bladeren zijn vaak dubbel geveerd. Deze bladeren met rijen kleine blaadjes, verdampen minder water dan één groot blad van hetzelfde oppervlak. Ook kan de boom de bladstand van deze blaadjes sturen, van de zon af bijvoorbeeld. Dit verbetert de warmteafvoer en reguleert de bladtemperatuur efficiënter.Bron: Wageningen University & Research/ 

Natuur Net Nieuws juli/augustus 2018 www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html

Lindes zonder bladluizen

Lindes zijn waardevolle laanbomen, maar wanneer ze aangetast worden door lindebladluis ontstaat vaak ergernis bij omwonenden. De luizen scheiden honingdauw af. De kleverige substantie bedekt voorwerpen in de directe omgeving van de boom, zoals auto's, bankjes of bestrating. 


Omdat de honingdauw aangetast wordt door roetdauwschimmels, verandert die substantie in een zwarte massa. Omdat er geen geschikte bestrijdingsmethoden zijn - chemische middelen zijn niet toegelaten voor bestrijding van lindebladluis - zochten onderzoekers van de hogeschool Gent naar cultivars die minder vatbaar zijn voor deze bladluis. Vakblad Sierteelt&Groenvoorziening doet verslag van dit onderzoek in het artikel 'Lindebomen zonder bladluizen: toekomst of realiteit?': http://edepot.wur.nl/445710.
Studenten vonden minder vaak bladluizen op bomen van de cultivars Tilia platyphyllos 'Rubra' en Tilia tomentosa 'Doornik'. De beharing van de bomen zou een rol kunnen spelen bij die verminderde vatbaarheid.

Bron: Natuur Net Nieuws juli/augustus 2018 www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html