maandag 2 juli 2018

Lindes zonder bladluizen

Lindes zijn waardevolle laanbomen, maar wanneer ze aangetast worden door lindebladluis ontstaat vaak ergernis bij omwonenden. De luizen scheiden honingdauw af. De kleverige substantie bedekt voorwerpen in de directe omgeving van de boom, zoals auto's, bankjes of bestrating. 


Omdat de honingdauw aangetast wordt door roetdauwschimmels, verandert die substantie in een zwarte massa. Omdat er geen geschikte bestrijdingsmethoden zijn - chemische middelen zijn niet toegelaten voor bestrijding van lindebladluis - zochten onderzoekers van de hogeschool Gent naar cultivars die minder vatbaar zijn voor deze bladluis. Vakblad Sierteelt&Groenvoorziening doet verslag van dit onderzoek in het artikel 'Lindebomen zonder bladluizen: toekomst of realiteit?': http://edepot.wur.nl/445710.
Studenten vonden minder vaak bladluizen op bomen van de cultivars Tilia platyphyllos 'Rubra' en Tilia tomentosa 'Doornik'. De beharing van de bomen zou een rol kunnen spelen bij die verminderde vatbaarheid.

Bron: Natuur Net Nieuws juli/augustus 2018 www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html