dinsdag 30 oktober 2018

Achterhoeks Bomengedicht


Beume
(Door: E.M.BGorssel

Beume bunt vrinde,
dat hej nooit ewetten;
mor aj 't ens evuuld hebt, 
köj 't nooit vegetten.

Aj deur 't bos loopt,
dan köj ut marken,
't is of ze proaten könt, 
zwakken en starken.

Dan vetelt ze ow wat,
-niet ieder kan 't heurn,-
eur stemme klinkt anders
as 't mensluk gebeurn.

Soms wilt ze ow troosten,
ze begriept ow verdriet,
Mor vake, dan lacht ze
en zingt ow eur lied.

Bi'j zonne of raegen,
bi'j storm of bi'j wind,
ze laeft met ow met,
blieft altied ow vrind.

Dan vuul i'j zo vake
dat vebondene in àl,
't wondere roadsel
van 't laevend heelal.In dierbare herinnering aan Ineke Bleumink, 1952 - 2018.


maandag 29 oktober 2018

Ingezonden brief naar Staatsbosbeheer en media en politiek

Opnieuw een noodkreet n.a.v. kapacties van Staatsbosbeheer; deze keer van de Partij voor de Bomen op Texel":

Protesteren kan, ook door de boswachters!
Zoals in de Texelse Courant van vorige week dinsdag te lezen was, verdient SBB wel degelijk aan het kappen van bomen in ons Texelse bos. Dit in tegenstelling tot wat SBB zelf meerdere malen en op diverse manieren heeft beweerd. Wij durven inmiddels te stellen dat SBB niet de waarheid vertelt, ze jokt om haar werkwijze te rechtvaardigen. SBB zou niet alleen géén geld verdienen aan de komende kap, ze zou bijvoorbeeld ook niet meer kappen op plekken waar bij de vorige dunningen al gekapt is, maar dat doen ze wél. En zo zijn er nog meer leugentjes om ‘bestwil’.

SBB is sinds haar verzelfstandiging in 1998 een private onderneming en moet voor haar eigen inkomsten zorgen. Beleid, standpunten en pr zijn aan de nieuwe begroting aangepast. Haar werkwijze is dus niet per se het beste voor de natuur zoals nog steeds veel mensen denken. Nee, haar werkwijze is zelfs juist helemaal niet het beste afgaande op de nieuwste inzichten wat betreft het belang van bos (en dat van dennenbomen in het bijzonder) voor ons klimaat en de CO2 problematiek.

Binnenkort worden langs de Ruijslaan 92 eiken gekapt, 98 dennen en 5 prachtige dikke sparren. Meer dan 90% ervan zijn mooie en gezonde bomen. Ze staan niet in de weg en hangen niet scheef. Hetzelfde percentage bij de Rozendijk, waar onder andere 56 eiken, 60 beuken en 16 dennen het veld zullen ruimen. Het kappen van deze oude gezonde bomen is gewoon een schande! SBB kapt om inkomsten te werven en ze wil een ieder overtuigen dat ze goed bezig is voor de natuur, ze doet haar best om de kap van al die gezonde oude bomen te rechtvaardigen.De grootste bron van inkomsten zijn daarnaast subsidies die SBB en andere beheerders krijgen via regelingen vanuit de Nederlandse overheid, maar ook vanuit Europa. Deze regelingen zijn oorspronkelijk bedoeld om natuur en milieu te beschermen, maar worden vaak toegepast op een manier die natuur en milieu juist schade toe brengt.

Volgens SBB is het kappen van dennen nodig om de biodiversiteit te bevorderen. In ons dennenbos zullen daarom door SBB op drie plekken alle dennen worden gekapt zodat er grote open plekken ontstaan. SBB wil dat het “zogenaamd saaie” (want saai is het beslist niet) naaldbos zal veranderen in een gevarieerd loofbos. Indien het zo zal zijn dat diverse jonge loofboompjes daar, op de arme zandgrond van die drie kale plekken, zullen wortelen en in staat zijn te groeien, dan zal op die plekken inderdaad de biodiversiteit aan bomen toenemen, maar de biodiversiteit van het totale bos zal afnemen, immers meer dan driekwart van het bos is al dat gevarieerde gemengde bos. Naaldbos met weinig bodembegroeiing is bovendien een specifieke leefomgeving. Een groot aantal paddenstoelen groeit voornamelijk of uitsluitend bij of op naaldbomen. Ook allerlei soorten nachtvlinders en vogels zijn gebonden aan een biotoop met naaldbomen. Met andere woorden: behoud het dennenbos!

We doen een oproep aan iedereen en vooral aan de boswachters én aan de politici om nu nog NEE te zeggen en aldus de komende geplande kap van 4100 bomen tegen te houden. Aan de politici buiten Texel doen we de oproep om de relatie met SBB grondig te herzien en onmiddellijk een halt toe te roepen aan de overmatige bomenkap in Nederland.

We moeten juist nu investeren in het klimaat!

Namens de Partij voor de Bomen op Texel,

Pieternel Geurtz
Annelies Schoo
Christine Frateur


Oktober 2018dinsdag 23 oktober 2018

Vurig pleidooi voor behoud van het Schoorlse-en Noord-Kennemerduingebied

Het jubileumfeest op 21 oktober van de Uitgeverij Conserve in Noord Holland, werd zomaar ook een actiemiddag voor het behoud van de bedreigde Schoolse bossen.
Eigenaar Kees de Bakker, medestander in de strijd, gaf Joke Volkers, voorzitter van de Stichting tot Behoud van het Schoorlse-en Noord-Kennemerduingebied, een podium om haar pleidooi over het voetlicht te brengen: 

Het prachtige Schoorlse natuurgebied heeft kunstenaars en schrijvers geïnspireerd door zijn unieke schoonheid. En ineens deugt er helemaal niets meer van ons natuurgebied. Er staat volgens Staatsbosbeheer en de Provincie natuur die er niet hoort te zijn omdat die natuur er honderd jaar geleden ook niet was….Ja…èn?!
Honderd jaar terug, we hebben het dan over 1918, Nederland telde ongeveer 6,2 miljoen inwoners, we reden vooral nog met paard en wagen, de paardentram was net vervangen door de elektrische tram, er waren door heel Nederland 31.000 auto’s , op het strand werden de dames met een badkoets het water ingebracht en er vloog slechts sporadisch een klein vliegtuigje door de lucht. Megastallen waren nog niet uitgevonden, alle dieren liepen los en hadden allemaal automatisch het predicaat scharrel. Van vieze lucht en klimaatverandering hadden we helemaal nog nooit gehoord.En nu heeft Staatsbosbeheer samen met de Provincie besloten om slechts één element terug te brengen naar de situatie van honderd jaar geleden omdat specifiek die natuur is verdwenen die zich toen, in de situatie van toen kon handhaven. Het vraagt volgens ons om gewoon normaal gezond verstand om je te realiseren dat nu met ruim 17 miljoen inwoners, 1100 vluchten per dag van Schiphol, 8 miljoen auto’s en o.a. Megastallen dat de natuur zelf een sublieme intelligentie bevat om zich aan te passen aan haar veranderde omgeving en om ons dat te geven wat we het hardst nodig hebben tegen onze luchtvervuiling en klimaatverandering, namelijk bomen, en dan vooral dennenbomen die als geen andere boom de fijnstof uit de lucht filteren en verdroging van de grond tegengaan.
Er zijn vele redenen om de dennen te koesteren, maar er is slechts één reden om ze te kappen en die is economisch.
Wij kunnen dat niet accepteren. Natuur is natuur en die weet wat zij doet en daarom zullen wij blijven vechten voor behoud.

Dank u wel!
Wilt u meer weten? Zie:  schoorlsebosmoetblijven.nl

Hier kunt u de petitie tekenen: 
http://www.bomenkapmeldpunt.nl/ingezonden/petitie-schoorlsebos-moet-blijven/
dinsdag 16 oktober 2018

Uitslag Boom van het Jaar verkiezing


Nummer 1 werd De Anneville eik (in de volksmond Troeteleik), staand in de middenberm van de A58 in de provincie Noord-Brabant, met een overweldigende meerderheid van 2834 stemmen.

Het aantal stemmen voor de andere genomineerden:

2.  Limburg: De Troostboom met 1858 stemmen
3.  Utrecht: De Makke Janne met 986 stemmen.
4.  Drenthe: De rode beuk van de locoburgemeester, 754 stemmen
5.  Zuid-Holland: De Koekampkastanje met 723 stemmen
6.  Gelderland: De Dikke Boom Laren met 673 stemmen
7.  Noord-Holland: De Platanen van het Leidsebosje, 608 stemmen
8.  Groningen: De Plataan in het midden van het doolhof, 363 stemmen
9.  Overijssel: De Kozakkenlinde met 322 stemmen
1
0. Zeeland: De Linde van kasteel Westhove met 187 stemmen
11. Friesland: De Levensboom met 130 stemmen
12. Flevoland: De zelf geplante eik met 83 stemmen.


Lees meer: https://bit.ly/2yispcM


maandag 1 oktober 2018

KAURI - ‘Heer van het Woud’

De oudste en grootste boom van Nieuw-Zeeland, een kauri van zo’n 2500 jaar oud, meer dan vijftig meter hoog met een omtrek van maar liefst 13,77 meter, lijkt ten dode te zijn opgeschreven. Jaarlijks bezoeken duizenden toeristen en Nieuw-Zeelanders de boom om hun respect te betuigen aan de oerkracht. Nu wordt gevreesd voor het leven van de boom, aangezien in het bos waarin de boom staat, het Waipoua Forest in Northland op het Noordereiland, een uiterst besmettelijke en dodelijke kauriziekte is vastgesteld.

Boomexperts hebben internationale hulp ingeroepen om te proberen de oude ‘Heer van het Woud’ nog te redden en de dodelijke ziekte, die overal in het land kauri's aantast, een halt toe te roepen. De bomen zijn Nieuw-Zeelands meest geliefde inheemse bomen en genieten een beschermde status.


De oorspronkelijke Maori-bevolking van Nieuw-Zeeland zien de kolossale boom als een levende, heilige voorouder. Om zulke bomen te verliezen staat voor hen gelijk aan het verliezen van familieleden. Momenteel wordt overwogen reeds geïnfecteerde bomen te vellen. Volgens Amanda Black van het Bioprotection Research Centre van de Lincoln University in Christchurch is het het beste om het bos zo snel mogelijk te sluiten voor bezoekers. "Het woud heeft rust nodig."


BRON: AD/ Natuur Net Nieuws oktober 2018