donderdag 8 februari 2024

Petitie voor een Beter Natuurbeleid aangeboden aan de Vaste 2e Kamercommissie LNV.

Op dinsdag 30 januari hebben wij namens ons Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming (LNBBB) de petitie “Voor een Beter Natuurbeleid; Stop grootschalige bomenkap”, https://beternatuurbeleid.petities.nl/ met >36.000 ondertekenaars, aangeboden aan de leden van de Vaste Tweede Kamer Commissie LNV in Den Haag.

(U kunt hier de begeleidende speech vinden die Joke Volkers hierbij heeft gehouden: https://bos-en-bomenbescherming.nl/overhandiging-petitie-groot-succes/ ).

De overhandiging met het officiële aantal handtekeningen, geregistreerd door Petities.nl 

Tevens hebben wij een map met nadere informatie aan elk commissielid uitgedeeld. Een groot deel van de commissieleden was aanwezig; naar men ons liet weten was dit vrij uitzonderlijk. Er was veel interesse vanuit deze commissieleden, er werd aandachtig geluisterd en er werden veel vragen gesteld.

Vanuit o.a. Groningen, Overijssel, Gelderland, Noord Holland, Zuid Holland, Brabant en zelfs vanaf Texel was een aantal LNBBB supporters speciaal hiervoor naar Den Haag gekomen; geweldig deze steun!

Het proces verbaal: met het officiële aantal handtekeningen. Het overige aantal van 9.814 handtekeningen kwam van anonieme ondertekenaars.

Mooi was ook dat Omroep Gelderland hieraan aandacht heeft willen besteden; zie: https://www.gld.nl/nieuws/8089697/boosheid-over-grootschalige-bomenkap-in-gelderland

Pauline de Vries, medeoprichter van het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg (in Doetinchem; met zo’n 60 deelnemende omwonenden) nam hier de honneurs waar namens ons Netwerk.

Helaas wilde Staatsbosbeheer(SBB) niet aan deze radio en TV-uitzending meewerken, maar er werd een oud PR filmpje ingelast, waarin SBB wees op hun “verjonging door nieuwe aanplant”. Echter betrof het hier geen nieuwe bomen, maar achterstallige compensatie herplant voor de duizenden door hen gekapte bomen. O.a. door ruimtegebrek loopt SBB enorm achter op deze grote aantallen nog verplichte herplant.

Bovendien waren de bomenkapcijfers die de WUR liet zien helaas niet correct; de kap voor biomassa was hierbij immers niet meegerekend, waardoor het leek “dat het allemaal wel meeviel”..

Ook wij hadden graag wederhoor willen bieden met onze eigen LNBBB wetenschappers/ deskundigen.

Tevens werden wij door Omroep Gelderland betiteld als “actiegroep”; terwijl wij het LNBBB wel duidelijk hebben voorgesteld als overkoepelend orgaan van 49 (inmiddels 51) verenigingen, stichtingen, werkgroepen, comité’s en een enkele actiegroep..

Maar hoe dan ook; de publiciteit was uiteraard belangrijk en welkom; inmiddels zijn er sinds afgelopen 30 januari op dit moment al meer dan 1000 ondertekenaars bijgekomen! 

Wij laten deze petitie daarom nog maar even in de lucht! https://beternatuurbeleid.petities.nl/

De volgende stap: wij streven er nu naar een overleg met deze Commissie te bewerkstelligen, waarmee wij hopen op een kans onze punten, samen met onze deskundigen, nader te kunnen onderbouwen.

Wij zijn blij met de groeiende steun, en: Wij Gaan Door!.. 

En met dank aan de vrijwilligers van Petities.nl!