vrijdag 30 mei 2014

Treurwilg

Aan de gracht van Slot Zeist hangt deze Treurwilg; letterlijk..

(Zie meerkoetmoeder met kuikens op de voorgrond.)Wandeling Landgoed Hagen Doetinchem

Een gevarieerde wandeling van 7,5 km; een door het Geldersch Landschap uitgezette route met gele paaltjes.
Mooie beukenlanen, heuvels, graslanden en vennen!Door verschraling komt de zonnedauw weer ruimschoots voor!

Voor meer informatie en downloaden van de wandelfolder van het Geldersch Landschap:


woensdag 28 mei 2014

Boom op benen!

Een paar van deze lindebomen op poten staan in het mooie en goed verzorgde Arboretum in Kalmthout. (Op de grens tussen N. Brabant en België).
(klik op afbeelding voor vergroting)

Ze zijn een kunstwerk van Sjoerd Buisman, een Nederlands kunstenaar die veel zogenaamde "groeiwerken" maakt. http://www.sjoerdbuisman.nl/SB/1-1.html

Het principe is eenvoudig, er wordt één grote boom in het midden geplant, daar omheen vijf kleine. Deze kleine worden in de grote geënt en wanneer de vergroeiing voldoende sterk is, gaat de middenstam er uit. Zo ontstaan bomen op benen!
Dit arboretum is een bezoek meer dan waard!
Heuvel 2 | 2920 Kalmthout 
Tel +32 (0)3 666 67 41 | Fax +32 (0)3 666 33 96
www.arboretumkalmthout.be

woensdag 21 mei 2014

Richtlijn boomveiligheidsregistratie direct geschikt voor digitale toepassing

Bron: Boomzorg 14 mei 2014

Crow ontwikkelt de landelijke Richtlijn boomveiligheidsregistratie, die tot doel heeft de risico's rond bomen te beperken.

Op dit moment werkt een vertegenwoordiging van softwareleveranciers aan het 'Standaard uitwisselingsformaat’ voor de digitale toepassing van deze richtlijn. Hierdoor kunnen boombeheerders en controleurs bij het uitbrengen hiervan direct aan de slag met de inspectie- en beheersoftware. De inhoudelijke richtlijn en het bijbehorende datamodel worden samen uitgebracht en verschijnen naar verwachting rond de zomer.    Alle boomeigenaren in Nederland moeten, op grond van het Burgerlijk Wetboek 6 artikel 162, voldoende zorg aan hun bomen besteden, zodat anderen daarvan zo min mogelijk overlast of schade ondervinden. De Richtlijn boomveiligheidsregistratie geeft invulling aan deze ‘zorgplicht’, zodat boomeigenaren weten wat ze minimaal moeten registreren en welke gegevens er tijdens de visuele boomcontrole minimaal moeten worden vastgelegd.

Lees meer: http://boomzorg.nl/nieuws.asp?id=19-9645


maandag 19 mei 2014

Loofgang uit 1800

Deze beukenloofgang of -berceau werd rond 1800 aangeplant door de dichter A.C.W. Staring op zijn landgoed De Wildenborch in Vorden.
In die tijd hoorden meisjes van stand een bleke huid te hebben, dus konden zij op deze manier toch beschermd tegen de zon buiten wandelen.


In 2010 is de berceau van binnen uit flink gesnoeid om de gezondheid van de beuken te bevorderen.

Zie de prachtige vertakkingen in het "dak"!


zondag 18 mei 2014

Verrassende wandeling in Neede

Wij maakten een zeer verrassende wandeling door het Needse Achterveld.
Staatsbosbeheer heeft hier een flink natuurgebied gerealiseerd, waar ook vele wilde bloemensoorten weer de kans hebben gekregen.
Deze wandeling is uitgezet met gele paaltjes; 9 km lang en kan naar keuze ook worden verkort.Deze wandeling heeft veel leuke paadjes.

Voor meer informatie zie:
Nieuwe aanplant al bewoond.

Begin april toonden wij een foto van nieuwe aanplant van boxgesnoeide haagbeuken in het centrum van Ruurlo:
 
Inmiddels heeft een dapper duivenechtpaar in deze boom al een nest gebouwd; ondanks de drukte van het verkeer!

Het is even zoeken, maar als u goed kijkt ziet u het nest bovenin, links van de stam:vrijdag 16 mei 2014

Treurbeuk

Deze prachtige veteraan staat in Botanische Tuin en Arboretum Oudenbosch.
(Klik op afbeelding voor vergroting)


donderdag 15 mei 2014

Gemeenten voeren boomcontroles niet goed uit

Uit onderzoek blijkt dat negen van de tien gemeenten ooit aansprakelijk is gesteld vanwege schade veroorzaakt door bomen. Daarbij blijkt dat drie van de tien gemeenten niet aan de zorgplicht voldoen.

Erwin Moerman, vierdejaars student aan de hogeschool Van Hall Larenstein, heeft in opdracht van Bomenwacht Nederland het onderzoek uitgevoerd. Aan het onderzoek werkte 36 gemeenten in Nederland mee. Van deze 36 gemeenten doen 33 gemeenten controles en 15 gemeenten doen deze controles in eigen beheer. De overige 18 gemeenten besteden dit uit. Uit het onderzoek is gebleken dat negen van de tien gemeenten ooit aansprakelijk is gesteld vanwege schade veroorzaakt door bomen. Daarbij blijkt dat drie van de tien gemeenten niet kon aantonen dat aan de zorgplicht voldaan was. 

Bron: Boomzorg/ Gemeente.nl


Sensoren op bomen brengen risico's in kaart

Bron: Boomzorg 8 mei 2014

Langs de weg tussen Aalten en Dinxperlo heeft de provincie Gelderland sensoren laten plaatsen op Amerikaanse eiken om de risico's dat deze omwaaien in kaart te brengen. De provincie kan op deze manier onderzoeken of de bomen nog stabiel zijn. Dat meldt De Gelderlander.


Recentelijk zijn drie Amerikaanse eiken langs deze weg omgewaaid. Na onderzoek bleek dat de wortels aangetast waren. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden, omdat deze eiken dicht bij de weg staan. Om deze gevaren in kaart te brengen, heeft de provincie Gelderland op 165 Amerikaanse eiken sensoren geplaatst. De sensoren worden onderaan de stam vastgezet en meten op welke manier de boom beweegt wanneer het waait. Hierdoor kan bepaald worden hoe groot het risico op omwaaien is.

maandag 12 mei 2014

Ingepakte beuken

Aan de N319 tussen Ruurlo en Vorden heeft de Provincie aan de oostzijde een gedeelte van de laanbeuken gekapt.
De beuken aan de overkant zijn
ingepakt tegen zonnebrand.

Indrukwekkende oude reus

Gelukkig ziet deze kastanje er nog onaangetast uit!

woensdag 7 mei 2014

Zo kan het ook!

Een zeer inventieve eigenaar van deze eik; geen spijker aan te pas gekomen!dinsdag 6 mei 2014

Vier de natuur in Brummen/ Leuvenheim op 24 mei!

Fête de la nature – Bouwen aan de natuur

Op zaterdag 24 mei van 11.00 uur tot 16.00 uur, vindt het Fête de La Nature Brummen plaats. Het evenement is onderdeel van een internationale keten van feesten, waarin het draait om landschap en natuur. En natuur is er in Brummen in overvloed. Topnatuur zelfs! Dus alle reden voor een feestje! Het Fête de la Nature (feest van de natuur) vindt plaats op het terrein van basisschool De Rietgors in Leuvenheim, met uitstapjes naar de groene uiterwaarden van de IJssel. Het thema is: Bouwen aan de natuur. De dag is speciaal gericht op kinderen en hun gezinnen en inwoners van de Gemeente Brummen en omstreken.maandag 5 mei 2014

Lindelaan

De lindelaan op de wal achter Huis Bergh in 's Heerenberg, met een flink aantal veteranen!

Dikste boom van Nederland

Dit is één van de nakomelingen van tamme kastanjes die ooit door de Romeinen zijn aangeplant in het gebied van de Heerlijkheid Beek, bij Beek-Ubbergen.


Ooit hebben mensen die niet nadenken een vuurtje gestookt in de holte van deze boom; dat heeft hij gelukkig overleefd.
Hier kunt u natuurlijk prachtig wandelen!
Zie de website van Geldersch Landschap en Kasteelen:
http://www.glk.nl/82/locatie/?locatie=56
vrijdag 2 mei 2014

Monumentale bomen Amsterdam op interactieve kaarten

donderdag 1 mei 2014 
De website maps.Amsterdam.nl is door de gemeente Amsterdam ontwikkeld en bevat een groot aantal interactieve kaarten en open geo data van verschillende diensten, zoals   bijvoorbeeld monumentale bomen.

De gemeente Amsterdam plant al vele jaren bomen. Sommige zijn ondertussen monumentaal. Met de kaart Monumentale bomen en ander waardevol groen is het mogelijk om een wandeling te maken langs deze monumentale bomen. Het groen is in kaart gebracht om waardevolle bomen en zogenaamde houtopstanden beter te beschermen en beheren. Hierbij gaat het niet
 alleen om oude bomen, maar ook om bijvoorbeeld zeldzame bomen of herdenkingsbomen.
Op deze kaart staat aangegeven waar de bomen en houtopstanden staan en of het om oud, jong of monumentaal groen gaat.
 

Bron: Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (via Boomzorg)

Samen...donderdag 1 mei 2014

Basisbestand Bomen


In het Basisbestand Bomen hebben Geodan, NEO (Netherlands Geomatics & Earth Observation) en Wageningen UR àlle Nederlandse bomen in kaart gebracht.

De boomgegevens zijn zo opgeslagen dat deze zowel als 2D- als 3D-object zijn te gebruiken.
Op de website Boomregister.nl kan iedereen gratis informatie over alle bomen in een gebied vinden.
LEES MEER OVER HET BASISBESTAND BOMEN IN DIT ARTIKEL

Bron: Natuur Net Nieuws nr. 5; mei 2014

Dode bomen in de Nederrijn


In de rivier de Nederrijn liggen sinds afgelopen december negen enorme eiken in de rivierbodem verankerd. Het klinkt tegenstrijdig, maar dode bomen kunnen een rivier levendiger maken.
Bijna niets is zo kenmerkend voor Nederland als het rivierenlandschap, maar ook bijna niets is zo veranderlijk. De afgelopen jaren zijn ze vervuild, en weer schoner geworden, van loop veranderd, verlegd. Er zijn vissoorten verdwenen en andere opgedoken. Hoe gaat het nu met de rivier in Nederland, anno 2014? Dat bekijken we in de Nederrijn.

De afgelopen decennia is de waterkwaliteit in de Nederlandse rivieren enorm verbeterd. Toch is deecologische kwaliteit van de Nederlandse rivieren nog niet op peil. Inheemse soorten waarvan verwacht werd dat ze weer zouden terugkeren, zijn bijvoorbeeld nog niet voldoende aanwezig. 
Bron: Vroege Vogels