zaterdag 29 maart 2014

Baobab boom

De Baobab boom (Adansonia) met zijn typisch dikke stam. Er zijn acht soorten, die in Afrika, Madagaskar en Australië voorkomen.
De Afrikaanse is het meest bekend met zijn enorme stam en kleine kruin, waarvan de legende vertelt dat de goden de boom voor straf met de kruin in de grond en de wortels in de lucht hebben geplant.
Hij behoort tot de Malvaceae (Kaasjeskruidfamilie); dat zou je toch op het eerste gezicht niet zeggen..

 
Deze twee komen voor in Australië 
 (Botanische tuin Brisbane.)
Meer lezen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Baobab

vrijdag 28 maart 2014

Ongewenst effect wijziging Boswet

Op dit moment bereidt het Ministerie van Economische Zaken de Wet opheffing bedrijfslichamen voor. Indien dit voorstel van wet wordt aanvaard, zal het Bosschap worden opgeheven.

Een wellicht minder gewenst gevolg van de wetswijziging is dat overheden en provincies niet langer bevoegd zijn om regels te stellen voor het behoud van houtopstanden. 

Na wijziging van artikel 15 lid 3 Boswet door middel van de Wet opheffing bedrijfslichamen kunnen gemeenten en provincie geen regels meer maken voor houtopstanden die staan buiten de bebouwde kom, behalve als zij staan in erven/tuinen of op percelen tot 10 are of in rijen met niet meer dan 20 bomen. 
In het huidige voorstel van de Wet Natuurbescherming verdwijnt tevens de mogelijkheid om op grond van andere wettelijke bevoegdheden bosgronden buiten de bebouwde kom zoals bedoeld in de Boswet te beschermen door bijvoorbeeld aanlegvergunningstelsels. Dit zou tot gevolg hebben dat op bosgronden slechts de meld- en herplantplicht Boswet van toepassing is. Bosgrondeigenaren kunnen dan percelen kappen zonder dat gemeenten of provincie daar zicht op houden.
Cobra Boomadviseurs vindt dit een onwenselijke ontwikkeling en vraagt staatssecretaris Dijksma in een brief of zij hiermee in haar regelgeving rekening wil houden.


Bron: Stad&Groen

 


donderdag 27 maart 2014

Kapokbomen

Even geen Achterhoekse boom, maar een tropische boomsoort: de Kapokboom (Ceiba pentandra). Deze boom wordt meer dan 70 m hoog!

 
 
 
 
 
Een prachtige enorme boom! 
 
 (Botanische tuin Kebun Raya/ Bogor Indonesië).
 


woensdag 26 maart 2014

Weer een mooie wandeling: Ockhorstroute

Deze wandeling gaat grotendeels over de landgoederen Hackfort en Suideras, is 8 kilometer lang, maar is op een aangegeven punt te halveren.

Begin is bij café restaurant Ludgerus; naast de grote kerk in Vierakker: Vierakkerseweg 37, 7233SH in Vierakker. (Hier is desgewenst ook de folder met routekaart van deze wandeling te koop).
U volgt de routebordjes met een gans er op. (Deze gans is het symbool van de legende van de heilige Ludgerius, die rond het jaar 800 de eerste kerk aan deze kant van de IJssel heeft gesticht. Ludgerius wordt altijd afgebeeld met een paar ganzen).

Al snel komt u een van de mooiste rode beuken van de Achterhoek tegen: hoewel nog niet in blad, de vorm is prachtig en op het eerste oog is hij nog steeds gezond!

 
De wandeling laat veel mooie voorbeelden van het Achterhoekse coulissenlandschap zien en prachtige doorkijkjes!Terechte zorgen over huidige manier van boomverzorging

Bron: Boomzorg

Frans Baltussen van Baltussen Boomverzorging uit Eindhoven maakt zich zorgen over de wijze waarop we anno 2014 met bomen omgaan. 

Ik maak me zorgen over de wijze waarop grootschalige boomverzorging wordt bedreven.
In veel gevallen wordt er in één ingreep van achterstallig onderhoud naar overbodig onderhoud gewerkt. Ik denk dan vaak met enige weemoed terug aan het oude, SABO boomsnoeimodel. Daarin werd vaak met stokzaag of beter nog, met een stokschaar, gesnoeid tot de wettelijke minimumhoogte van 4 meter 20. Anno 2014 lijkt de minimum opkroonhoogte zich vaak boven de acht meter te bevinden. Er zou eens één vergeten twijgje het dak van een passerende vrachtauto kunnen raken!
Laatst hoorde ik zeggen dat zei dat de voorgestelde snoeimethode niet in het computermodel paste. Hiermee hebben we volgens mij de kern van het probleem te pakken. Beleidsplannen, beheerplannen, boomveiligheidscontroles; het moet allemaal zoveel geld kosten dat voor de daadwerkelijke boomverzorging weinig budget overblijft.
Bij mij komt de volgende vergelijking op: In de bejaardenzorg wordt er zoveel vergaderd en moeten er zoveel lijsten worden ingevuld dat er voor de handen aan het bed nauwelijks tijd overblijft.
Ook bomen wordt het niet gegund om op een volwaardige wijze oud te worden. 

Ik kan hier nog veel meer commentaar op leveren maar ik denk dat ik mijn stellingname duidelijk heb gemaakt. Hopelijk kan het oude SABO-model (SABO stond voor samenwerkende boomverzorgers) weer met nieuw elan tot leven komen.
www.brabantboom.nl

 Een treurig voorbeeld..
(Foto: Amit Bar; http://www.amitbar.nl/)Lente aan de Berkel

De Berkel in Warnsveld.
Het mooie frisse lentegroen van de treurwilg

De kastanje bot al uit!

Drijvend bos in Rotterdamse haven

Bron: Stad & Groen

Foto: www.dobberendbos.nl
In de Rotterdamse haven drijft straks een bos. Op de Nationale Boomfeestdag werd de eerste iep te water gelaten. 12 maart jl. is de eerste boom van het Dobberend Bos in Rotterdam geopend. Na de speeches in het Aqua Dock was het tijd om wethouder Alexandra van Huffelen, kunstenaar Jorge Bakker en Willem Griffioen van Mercon de boom te laten ‘dopen’. Omdat de boom een eindje van de kade af dobbert kregen zij alledrie een flesje champagne, en een kans om de boei te raken. De iep wordt in een boei geplaatst, die gaat drijven op het water. In totaal gaan er twintig bomen dobberen. Het drijvende bos is een initiatief van kunstproducent Mothership. De boeien worden beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat en de bomen komen van de gemeente Rotterdam.

vrijdag 21 maart 2014

Antarctische beuk, schijnbeuk

Een mooi exemplaar van een oude Antarctische beuk (Nothofagus antarctica) of schijnbeuk; hier in het Werelderfgoed gebied Centraaloostelijk Sub-tropisch Regenwoud Reservaat in Oost Australië.
De Aboriginals hebben hier een nederzetting: "Binna Burra", betekent: "Waar de beuk groeit"..

(klik op afbeelding voor vergroting)

Jonge uitlopers; weer heel ander blad dan van "onze" beuk.
 
 

 

    

donderdag 20 maart 2014

Stadsboomgaard Zutphen Monument!

Appelboom in stadsboomgaard Zutphen
 
(Klik op artikel voor vergroting)
(Bron: Stentor 19 03 2014)


Hoogste treurbeuk van Nederland

Deze prachtige treurbeuk (Fagus Sylvatica Pendula) werd rond 1880/1890 geplant bij een villa tegenover het gemeentehuis in Lichtenvoorde.
De omvang is inmiddels + 3meter, hoogte + 18 meter.

Foto: Fagus Sylvatica Pendula (treurbeuk)
Dit is de hoogste treurbeuk van Nederland
(Bron: Bomenwacht Oost-Gelre)

woensdag 19 maart 2014

Hoe werd Boomfeestdag gevierd in uw gemeente?

Ongekend hoge deelname aan Boomfeestdag 2014

Op 12 maart jl. vond de 58e editie plaats van de Nationale Boomfeestdag. Ongeveer 115.000 kinderen plantten 200.000 bomen en struiken (ofwel beplanting van 80 voetbalvelden), in 240 gemeenten langs straten, op pleinen en in bossen in ons land.
(Bron: Boomzorg).


Gemeente Doetinchem

De kinderen van basisschool Het Timpaan in Nieuw Wehl plantten 80 stuks bosplantsoen aan, samen met Burgemeeste Joosten en wethouder Drenth. Zij werden daarbij geholpen door de stichting "Vrienden van het Wehlse Bos".
Deze boomfeestdag was tevens onderdeel van de introductie van de nieuwe burgemeester.
(Bron www.Doetinchem.nl) en www.achterhoekfoto.nl).GroenLinks Doetinchem heeft bomen geplant op vier locaties binnen de gemeente, waar de kwaliteiten rust, ruimte en natuur onder druk staan. De drie Koningslindes zijn geplant op locatie Turfweg (Skaeve huse), de Ziekenhuislocatie A18 en locatie Wielstraat (Skaeve huse). Men werd daar hartelijk ontvangen door omwonenden. De dag eindigde op het bedrijvenpark A18. Hier werd een den geplant. Ruimte genoeg tenslotte; eenzame boom op de kale vlaktes voor het nieuwe 'duurzame' industriegebied A18...
 
Gemeente Montferland

In Montferland zijn vorige week woensdag 12 maart 84 bomen geplant aan de Bosslagstraat in Loil. Wethouder Tanja Loeff-Hageman plantte samen met leerlingen van basisschool Sint Jozef uit Loil de eerste boom. Ook leerlingen van basisscholen De Ontdekking en De Toorts uit Didam hebben de handen uit de mouwen gestoken.  
Er werden Eiken, Berken, Zwarte Elzen, en Essen geplant. Deze jonge bomen vervangen de 100 Populieren die eerder gekapt werden, omdat die in slechte staat verkeerden.


Gemeente Oude IJsselstreek:
 
Dit jaar had de gemeente Oude IJsselstreek op 2 lokaties een boomplantfeest.
Om 9 uur plantte wethouder Jan Finkenflügel samen met leerlingen van de st Martinusschool uit Megchelen 42 essen aan de Heisestraat. Totale lengte van de strook die ingeplant is, is ca 440 meter.
Voorheen hebben hier elzen gestaan.
Tegen elven was het de beurt aan wethouder John Haverdil om een boom te planten in de 'Bomenbuurt'. Hij plante 1 boom, een Kaukasische vleugelnoot, met de kinderen van de Dobbelsteen en de St Antoniusschool.
Deze lokatie is gekozen omdat in deze buurt beide scholen samen een nieuw gebouw krijgen.

 
 
 
 

woensdag 5 maart 2014

Krasse knarren..

Knotlinde in Klarenbeek

Ouwe taaie..
 Haagse plataan
 
 Beuk Lochem 
Treurbeuken in het mooie centrum van Doesburg