zondag 31 augustus 2014

Oost Gelre stelt groenvisie gracht Groenlo vast


Het College van B&W van Oost Gelre heeft de Groenvisie Grachtzone Groenlo vastgesteld. De visie biedt een richtlijn voor de invulling van het groen rond de grachtzone in Groenlo.

Volgens wethouder Hoijtink geeft dat eenheid in de diverse projecten die vanuit het Programma Stad Groenlo worden uitgevoerd. 'De hele grachtzone wordt op deze manier als één samenhangend geheel beleefd.' Het project Boompjeswal is onlangs opgeleverd, gemarkeerd door de bijzondere opening van de nieuwe brug over de gracht. Wethouder Hoijtink hierover: 'De inrichting van het groen op de Boompjeswal gebeurt dit najaar, immers dat is de tijd om bomen te planten. Ook bij andere projecten is het groen nadrukkelijk een onderwerp, zoals bij de grachtverbreding en de inrichting van de openbare ruimte rond Villa Welgelegen.'

De grachtzone geeft van oudsher een divers beeld met specifieke groenelementen. Het is dus belangrijk dat de verschillende plekken langs de gracht wel hun eigen identiteit behouden. De visie biedt die ruimte volgens de wethouder. 'Ondanks de nodige diversiteit zal toch een eenheid in de beleving van het groen langs de gracht ontstaan. De verschillende partijen binnen Groenlo hebben hun inbreng in deze visie gehad, zodat het een breed gedragen visie is.'

bron: gemeente Oost Gelre/ Boomzorg

donderdag 28 augustus 2014

Drakenboom

Ingezonden door een sympathisant: de Drakenboom of Draceana draco. Deze is inheems op de Canarische eilanden en behoort tot de familie van de Asperge!

Het sap werd heel vroeger door de bevolking gebruikt bij het mummificatieproces; in het oude Rome als kleurstof en in een groot deel van Europa als vernis en anti roestmiddel.
Op de Kaapverdische eilanden is deze boom beschermd.

woensdag 27 augustus 2014

Bomen redden honderden levens per jaar

Bomen hebben een belangrijke invloed op de volksgezondheid. In de VS redden ze jaarlijks 850 levens en vermijden ze 670.000 gevallen van ademhalingsproblemen, berekenden onderzoekers van het Amerikaanse Agentschap voor Bosbeheer. 
De invloed van een boom op de luchtvervuiling is relatief beperkt: een boom verbetert de luchtkwaliteit met gemiddeld minder dan 1 procent. Toch hebben bomen daarmee al een meetbare invloed op de volksgezondheid, zeggen de onderzoekers. In de studie, die verscheen in Proceedings of the National Academy of Sciences, berekenden ze dat bomen in de VS jaarlijks voor 7 miljard dollar aan gezondheidskosten uitsparen.
Opvallend 
Het verschil tussen landelijke gebieden en stadsgebieden is opvallend: in landelijke gebieden filteren bomen relatief meer vervuiling uit de lucht, maar in stedelijke gebieden is de gezondheidsimpact veel groter. "Wat betreft de impact op de volksgezondheid scoren bomen in stedelijke omgevingen veel hoger dan bomen op het platteland, door hun nabijheid tot de mens", zegt Dave Nowak, een van de onderzoekers. "We stelden vast dat, over het algemeen, een dichtere begroeiing ook tot meer afname van vervuiling leidt, en dat die op haar beurt leidt tot positieve effecten op de volksgezondheid."
Vier stoffen
De studie concentreerde zich op vier stoffen waarvan de Amerikaanse milieudienst EPA heeft vastgesteld dat ze schadelijk zijn: stikstofoxide, ozon, zwaveloxide en fijn stof. Door die stoffen uit de lucht te filteren, verminderen de bomen de kans op longziekten, hart- en vaataandoeningen en neurologische problemen. Een onderzoek in 2005 in de VS schatte het aantal vroegtijdige overlijdens door fijn stof op 130.000 per jaar en door ozon op 4.700.
Misdaad
Eerder onderzoek toonde al aan dat er minder misdaad voorkomt in stadsdelen met meer bomen. Onderzoekers van de Universiteit van Vermont bestudeerden de misdaadcijfers in de stad Baltimore en legden die naast hogeresolutiebeelden van het bladerdak in en rond de stad. Ze stelden vast dat er minder diefstallen, inbraken, overvallen en schietpartijen plaatsvonden naarmate er meer bomen stonden. Tien procent meer bomen kwam overeen met 12 procent minder misdaad. Staan de bomen op het openbare domein, dan is het effect nog groter.

Bron:
IPS/ De Vitale Groene Stad

woensdag 20 augustus 2014

Wandeling Boelekeerlspad bij Halle/ Zelhem

Deze wandeling van ongeveer 6 km is ontstaan door particulier initiatief! Hij gaat over terreinen van Staatsbosbeheer, het Waterschap en een aantal particuliere eigenaren.
Er zijn verschillende startpunten; zie: http://www.boelekeerlspad.nl/
Wij prefereren het startpunt aan de Nijmansdijk in Halle, meteen na de ingang rechtsaf, anders kom je verkeerd uit. 
Volg de bordjes 'Boelekeerlspad'.
(Klik op afbeelding voor vergroting)

Inmiddels is hier een mooi natuurgebied ontstaan, waar momenteel zelfs de Parnassia en de Gentiaan bloeien!

Onderweg passeer je ook nog een particuliere wilde tuin: "Hondemassen". Een bezoekje waard!

En een karakteristiek heidveldje. Vroeger zag een groot gedeelte van de Achterhoek er zo uit!
In april met bloeiende Gaspeldoorn


In augustus met bloeiende heide
De Boelekeerl is de boeman waar kinderen vroeger voor werden gewaarschuwd; "Kom niet te dicht bij het water, anders trekt de Boelekeerl je er in!". Hieronder zijn dreigende hand...maandag 18 augustus 2014

Arnhem plant eerste ‘stadsklimaatboom’ ter wereldArnhem heeft in de wijk Sonsbeekkwartier de eerste ‘stadsklimaatboom’ van de wereld geplant. Het Sonsbeekkwartier is een wijk die kampt met hitteproblemen, het zogenoemde ‘urban heat island effect’. Op 16 september om 20.00 uur wordt de stadsklimaatboom door wethouder Henk Kok feestelijk ingewijd, gevolgd door een mini-symposium over stadsklimaat om de positieve eigenschappen van bomen breder onder de aandacht te brengen.

De stadsklimaatboom staat op het Graaf Ottoplein. Het is een jonge honingboom die met een kunstobject als stadsklimaatboom kenbaar wordt gemaakt. De boom is een initiatief van onder meer de stad Arnhem naar aanleiding van de presentatie in november vorig jaar van het boek ‘Het weer in de stad’ van Sanda Lenzholzer (Wageningen Universiteit). In dit boek zet Lenzholzer op begrijpelijke en beeldende wijze uiteen hoe een beter stadsontwerp het thermisch comfort in de stad kan verhogen.

Deze zomer hebben velen weer last gehad van de stadse hitte: vaak was het te warm om te werken of te slapen. Dat is een van de gevolgen van stedelijke hitte-eilanden. 'Maar er zijn manieren om dit aan te pakken,' zegt Sanda Lenzholzer. 'Een van de meest effectieve daarvan is het planten van bomen. Bomen geven schaduw en verhinderen zo de opwarming van de stad. Ze verdampen water via de huidmondjes, wat de temperatuur extra tempert. Daarnaast zorgt een boom voor het filteren van fijn stof en andere luchtvervuiling. Een boom beïnvloedt het stadsklimaat dus heel positief.'

Bron: Stad & Groendonderdag 14 augustus 2014

Nog een verrassende Achterhoekse wandeling.

Ten westen van Hengelo ligt de Riefelroute, een verrassende wandeling van 5 km. Met leuke paadjes, ook langs het water.
Dit is het gebied tussen Hengelo en de IJssel, vruchtbaar en daarom veel akkerland en wat minder bomen. Het is wat wijdser dan we gewend zijn van het Achterhoekse coulissenlandschap.
Pad loopt langs deze oude knotwilg
Start is aan de overkant van de 15e eeuwse(!) boerderij 't Riefel, Riefelerdijk 2, Hengelo; volg de bordjes met de blauwe voetafdruk.
Het is af en toe wel even goed opletten, want het 1e bordje staat een al beetje verstopt in de wei. Daar rechtsaf (dus door de wei).
Ook voor deze wandeling hebben boeren ruimte langs hun akkerland afgestaan voor wandelpaden, en het eerste gedeelte ga je dwars door een weiland waar een pad langs de oude knotwilg is gemaakt.

Daarna kom je weer op de asfaltweg/ Riefelerdijk uit. Aan de overkant is een weiland, bordje slecht te vinden: ga daar dwars door dit weiland. Waar het bos begint zie je weer een bordje. En bij elke kruising ook even goed kijken of je geen bordje mist.
Leuke paadjes

Mooi Achterhoeks beeld..
Volg de bordjes met de blauwe voetafdrukStormschade door orkaan Bertha in Winterswijk

dinsdag 12 augustus 2014 

De nasleep van orkaan Bertha heeft in een deel van Winterswijk schade aangericht aan bomen en woningen.

Door de storm die over een deel van Winterswijk trok, zijn op verschillende plaatsen bomen omgewaaid en takken uit bomen gewaaid. Op andere plaatsen zijn dakpannen van woningen gewaaid. In samenwerking met onder andere de hulpdiensten, Rova, de Woonplaats, particulieren en aannemersbedrijven is begonnen met het herstel van de schade. Tevens wordt gewerkt aan het verwijderen van omgevallen bomen en gevaarlijke, loshangende takken. Ook op de algemene begraafplaats zijn door de valwind verschillende bomen omgewaaid. Daardoor is een aantal graven beschadigd. Inmiddels is de gemeente Winterswijk bezig met een inventarisatie van de schade op de begraafplaats. Op dit moment ligt de prioriteit bij het herstellen van de schade en het opheffen van onveilige situaties, bijvoorbeeld door gevaarlijke, loshangende takken. De omvang van de schade is nog niet bekend.

bron: gemeente Winterswijk/ Boomzorg


donderdag 7 augustus 2014

Beuken met wensvlaggetjes

Een sympathisante stuurde ons deze foto van beuken waarin men vlaggetjes heeft gehangen met wensen. (Avebury, Engeland).


vrijdag 1 augustus 2014

Weer mooie kerkhof bomen

Een sympathisant stuurde ons deze prachtige foto.


Meer groen nodig om wateroverlast tegen te gaan

Bron: Stad en Groen 1 augustus

Om te voorkomen dat we in de komende jaren opnieuw met enorme wateroverlast worden geconfronteerd, is het belangrijk om in te grijpen. Dat stelt Joop Spijker, onderzoeker bij Alterra, in Metro.

De komende jaren zal er vaker extreem weer in Nederland zijn en voor overlast zorgen. De meeste problemen doen zich in steden voor, waar groen steeds vaker plaats heeft gemaakt voor stenen. Volgens Spijker zorgt juist dat ervoor dat een grote hoeveelheid water niet kan weglopen in de grond. Het is volgens hem daarom van groot belang dat er meer groen wordt gecreëerd. Via groene daken, straatbomen, tuinen en stadsparken kan het water gemakkelijker in de bodem dringen. Als je parken deels verlaagt, zal het water bovendien eerst in het park terechtkomen, waardoor overlast op de weg en bij huizen vaker beperkt blijft. Verder zal er meer geïnvesteerd moeten worden in rioleringen. Het huidige rioolstelsel kan enorme hoeveelheden water immers niet aan.