donderdag 31 oktober 2019

Overhandiging van onze jaarlijkse Bomenprijs.

Vandaag 31 oktober 2019 hebben wij onze jaarlijkse Prijs voor het Groenste Project van het afgelopen jaar overhandigd aan de winnaar: de gemeente Doetinchem, voor hun project "Een Gratis Boom"; per postcode wordt aan bewoners een boom verstrekt.
Onze prijs is een boom naar keuze; Doetinchem koos voor een Ratelpopulier (Populus tremula), ook wel Esp genoemd.

De boom is geplant langs het Pad door 't Veen. Dit pad verbindt de wandelroutes tussen het Wehlse Bos en de Wehlse Broeklanden.
Dat deze boom maar heel oud mag worden!

Afbeelding
(Er zit echt een kroon op de stam!)

Afbeelding
(Klik op afbeelding voor vergroting)

donderdag 10 oktober 2019

Brief aan de Voorzitter van Natuurmonumenten

M.b.t. de rigoureuze kap door Natuurmonumenten in het mooie oude loofbos Dottinkrade in Winterswijk, zonden wij op 10 oktober de volgende brief aan de voorzitter:

Geachte heer Dijsselbloem,


Naar aanleiding van een ingrijpende kapactie van Natuurmonumenten in het oude loofbos Dottinkrade in Winterswijk, verzonden wij op 7 oktober het volgende bericht aan onze contactpersoon, uw boswachter Natuurbeheer Achterhoek.

Wij zijn geschokt over het feit dat deze kapactie zo’n scherpe tegenstelling vormt tot de mooie PR woorden van Natuurmonumenten eerder dit jaar toen zij, samen met ons, zich aansloot bij de Coalitie met Urgenda.
Want wat is er nu in werkelijkheid nog over van het resultaat van de enquête die NM onder haar leden heeft gehouden?
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/omgang-met-bos-aangepast-na-gesprek-met-leden?fbclid=IwAR1MK9PQybkIEj43Nwvvb0otxHQpnIjOkHomhXnBslqEzTM1gRbHTsM-Hfk
Met de toezegging “minder te gaan kappen; behalve als dat noodzakelijk is om open landschap te maken”, heeft NM zich blijkbaar meteen weer ingedekt..
Want zo kan dit argument immers vrijwel op elk project worden geplakt?! En sinds wanneer is ‘open landschap’ overigens noodzakelijk?
Bovendien is NM uiteindelijk dit jaar verder gewoon doorgegaan met kappen; zelfs in het broedseizoen!

Wij hebben incidenteel overleg met Natuurmonumenten afdeling Achterhoek.
Echter, hoe graag wij de goedbedoelde toelichting op de geplande werkzaamheden die ons daar wordt voorgelegd over o.a. “de zorgvuldigheid” waarmee NM voor de natuur zou zorgen zouden willen geloven, helaas herkennen wij deze in dit geval zeker niet terug in de praktijk.
Juist in dit seizoen, waarin de bosdieren hun wintervoorraad moeten aanvullen, strookt deze werkwijze ook geenszins met de uitspraak van NM: “…maar wie redt de planten en dieren in onze gebieden?”: (https://www.natuurmonumenten.nl/standpunten/bomen-bos-en-bomenkap). 
Daarbij worden de sporen die de harvester veroorzaakt door de regenval van de afgelopen tijd nog dieper, wat het bos ook niet ten goede komt.


Ook de “Beleving” die NM voorstaat krijgt hiermee geen positief imago en het “over een aantal jaren is het weer een mooi bos” vindt geen bodem meer bij het publiek; zoals ook de rondleidingen met mooie toelichting met elke keer dezelfde mantra van “zorgvuldigheid en FSC”.. NM bewijst met een werkwijze als deze zelf juist het tegendeel.

Volgens deskundigen kun je je overigens ook nog afvragen of er in Dottinkrade überhaupt wel gekapt zou moeten worden. Juist Dottinkrade zou bij uitstek geschikt zijn als strikt bosreservaat.
Wat dit project betreft werd de omwonenden tijdens info sessies voorgehouden: “Wij moeten wel kappen, want wij krijgen geen subsidie meer”.
Dit is heden ten dage echt niet meer te verkopen..
Wat een uitspraak voor een organisatie die zich voordoet als “natuurbeschermer” en waarvan wij bovendien begrijpen uit het jaarverslag dat NM eind 2018 nog 157 miljoen reservevermogen bezat en er van de Postcodeloterij daarnaast ook nog jaarlijks 13 mln wordt ontvangen.
Ook vernamen wij onlangs nog van een boswachter dat NM zich zelfs incidenteel bezighoudt met subsidiabele “bosomvorming”.


Hoe zit het beleid in werkelijkheid in elkaar? Waar staat een organisatie als NM voor wanneer deze zich op deze wijze profileert?
Kortom: u zult het wellicht met ons eens kunnen zijn dat het geen betoog meer behoeft hoe groot het belang van bomen is, zoals o.a. de opslag van CO2 en de productie van zuurstof; zeker in deze tijden van klimaatverandering. Natuurmonumenten zou inmiddels toch een minder schadelijke manier van beheer moeten kunnen voeren.
Monumenten behoren immers beschermd te worden! Wij herkennen hier niet de morele verantwoordelijkheid van een organisatie zoals Natuurmonumenten die zegt de natuur te beschermen.


(Wij zouden het overigens zeer op prijs stellen wanneer u persoonlijk op ons bericht zou willen reageren, i.p.v. het te laten afhandelen door uw afdeling PR & Communicatie.
Daarmee hebben wij nl. wat mindere ervaringen; één van onze contactpersonen werd door uw hr. Bjorn van den Boom zelfs uitgemaakt voor ‘misselijk mannetje” toen hij vragen stelde over geconstateerd herhaaldelijke gebruik van Roundup door Natuurmonumenten).

Graag zien wij uw reactie tegemoet.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!


Vriendelijke groet,

Mede namens het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming,
Bomenstichting Achterhoekmaandag 7 oktober 2019

Toezeggingen Natuurmonumenten sigaar uit eigen doos?!

N.a.v. een ingrijpende kap actie van Natuurmonumenten in het natuurgebied Dottinkrade in Winterswijk is vandaag onderstaand bericht uitgegaan naar de boswachter die zich bezighoudt met de Achterhoek.

Zaterdag 5 oktober gingen we wandelen in Winterswijk, gelokt door de aantrekkelijke beschrijving op de site van Natuurmonumenten over natuurgebied Dottinkrade:  In samenwerking met het waterschap is de oorspronkelijke loop van de Ratumse Beek hersteld. Nu de beek weer rustig door het natuurgebied kabbelt, is het beekdal natter geworden en keert de oorspronkelijke natuur langzaam terug. Langs de beek zie je klein heksenkruid, slanke sleutelbloem en ruig klokje weer staan”. https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dottinkrade

Al snel hoorden we echter geluiden van een zware machine en luid gekraak van bomen die omver werden gezaagd.
We zijn om het bos heen gelopen en kwamen uiteindelijk uit bij de inrit die door de harvester was gemaakt: een breed pad van een paar honderd meter lang aan gort gereden bosbodem met ravage van veel gekapte bomen en takken er op en er langs. Daarmee ook veel paddenstoelen kapot gereden. Jammer voor die “oorspronkelijke natuur”, en om van FSC nog maar te zwijgen..


...een breed pad van een paar honderd meter lang 
aan gort gereden bosbodem.Zo kwamen we bij het de door de harvester kaalgekapte perceel. Honderden gezonde bomen lagen al om..We hebben ons voorgesteld aan de machinist en hem uitgelegd waarom we foto’s maakten.
(Zo’n harvester verbruikt al gauw 100 liter diesel per dag zoals je weet, dus goed voor flink wat CO2 en stikstofoxiden uitstoot. Mocht er ook nog een versnipperaar aan te pas moeten komen: 300 liter diesel per dag en dan natuurlijk nog het brandstofverbruik van de uitrijwagen en de afvoer van de stammen d.m.v. vele vrachtwagenritten).


Wij vragen ons nu dus af wat er werkelijk nog over is van de mooie toezeggingen van Natuurmonumenten eerder dit jaar!
Want dit alles staat toch in zeer schril contrast met het beleid dat NM leek te bepleiten met haar deelname aan de Coalitie van Urgenda:
https://nos.nl/artikel/2280158-tientallen-natuurorganisaties-bundelen-krachten-tegen-bomenkap.html: Tientallen natuurorganisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten, hebben de krachten gebundeld om het aantal bomen dat wordt gekapt flink terug te dringen. Duurzamer beheer van bestaande bossen zal tot een jaarlijkse CO2-besparing van 0,2 megaton leiden, zeggen zij. Duurzaam bosbeheer en herbebossing zijn effectieve en goedkope maatregelen en hebben daarnaast ook andere voordelen, zeggen de organisaties. "Bosbeheer waarbij hier en daar een boom wordt gekapt, in plaats van hier en daar een halve hectare, leidt tot meer koolstofopslag voor het klimaat en tegelijkertijd tot meer biodiversiteit."

Onze Stichting maakt overigens ook deel uit van de coalitie van Urgenda, tezamen met veel organisaties van ons onlangs gestarte Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming: https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/08/landelijk-netwerk-bossen-en.html.
https://nos.nl/artikel/2279878-natuurmonumenten-stopt-voorlopig-met-bomen-kappen.html: “Natuurmonumenten stopt voorlopig met het kappen van bomen. Aanleiding is de groeiende kritiek van de achterban op het kapbeleid. De organisatie gaat de komende maanden het gesprek aan met betrokken leden, donateurs en vrijwilligers. Op plekken waar in de toekomst bomen moeten worden gekapt, gaat Natuurmonumenten praten met de omwonenden. De organisatie sluit niet uit dat de gesprekken kunnen leiden tot het heroverwegen van het kapbeleid”.
Het feit dat dit plan op Dottinkrade al op de plank lag is hiermee dus ook volgens NM zelf geen reden om het alsnog uit te voeren. Zeker niet na alle mooie woorden waarmee NM haar leden en het publiek eerder heeft voorgelicht.
Moeten wij nu constateren dat de mooie toezeggingen van Natuurmonumenten slechts sigaren uit eigen doos blijken te zijn?
Vriendelijke groet,
Mede namens het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming,
Bomenstichting Achterhoek


dinsdag 1 oktober 2019

Douglasspar en hitte.

Bossen nemen in de zomer veel CO2 op uit de lucht, maar eind juli stootten bossen in Nederland juist CO2 uit. Dit blijkt uit metingen van de Universiteit Twente. Onderzoekers meten sinds 2006 in een bos bij Garderen hoe Douglassparren reageren op weer en klimaat. Tussen 24 en 26 juli was het uitzonderlijk warm.

Daardoor werd de groei zo beperkt, dat er overdag minder CO2 werd opgenomen door het bos dan er 's nachts werd uitgestoten. De netto uitstoot aan CO2 van de bossen tijdens de warme dagen bedroeg 30 kilogram per hectare.
Na de hittegolf werd de groei hervat en op 29 juli had het bos zijn uitstoot weer gecompenseerd.
De onderzoekers zijn benieuwd of andere naald- en loofbomen ook CO2 uitstoten tijdens warme dagen.
De metingen kunnen bosbeheerders helpen om beter in te spelen op een veranderend klimaat, bijvoorbeeld bij de keuze van boomsoorten bij de aanplant.


NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN!natuurlijk:  www.groen-natuurlijk.nl