zondag 28 januari 2024

Aanbieden petitie: “Stop grootschalige bomenkap; een ander en duurzamer natuurbeleid”

Op dinsdag 30 januari as. zullen wij als deelnemer aan het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming onze petitie voor "Een Beter Natuurbeleid", met inmiddels 36.060 ondertekeningen, om 13.30 uur aanbieden aan de Vaste Kamer Commissie LNV in Den Haag, Prinses Irene pad 1.

Bij het Landelijk Netwerk (LNBBB) zijn 49 organisaties aangesloten die schoon genoeg hebben van de ontbossing in ons land. Door de vele brieven die het LNBBB hieromtrent stuurde naar de LNV-commissieleden, provincies en gemeenten, nam Minister Schouten in 2019 het initiatief een Bossenstrategie te ontwikkelen om hiermee de onrust bij de burgers weg te nemen. Haar projectmanagers hebben diverse keren overleg gehad met het LNBBB, maar dit bleek uiteindelijk meer om het vinkje “burgers gehoord” te kunnen plaatsen. Na slechts twee maanden werd aan de Minister al een concept overhandigd, met tot gevolg dat zij direct met grote spoed “herstel-” werkzaamheden uitvaardigde, die niet veel anders betekenden dan boskap in mooie natuurgebieden en vele bospercelen gingen voor de bijl. 

Overigens is deze versie van de Bossenstrategie intussen nog nooit door de Tweede Kamer goedgekeurd. Wat het LNBBB en haar deskundigen betreft is deze huidige Bossenstrategie juist zeer schadelijk voor onze bossen en gebaseerd op drijfzand. 

(Wij hebben de minister indertijd een brief geschreven waarin wij een aantal beweringen in haar kamerbrief “Bossenstrategie” weerleggen: https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/08/reactieop-de-kamerbrief-van-de-minister.html

De onrust die de Minister wilde wegnemen is hierdoor alleen maar groter geworden. Want het zijn de bos-exploiterende partijen die door haar gehoord zijn, terwijl onafhankelijke deskundigen stelselmatig door de Minister terzijde werden geschoven, waardoor de schadelijke, vergunningvrije, zelfs ongelimiteerde kap van 0.5 ha bos namens deze Bossenstrategie intussen al desastreuze gevolgen heeft voor onze biodiversiteit waarbij kwetsbare ecosystemen worden vernietigd. (Een aantal provincies heeft al een voorschot genomen op de Bossenstrategie).

Dit jaar is door de huidige Minister en Staatsbosbeheer uitgeroepen als: “Het Jaar van de Bossen” en daarmee een uitgelezen moment om aandacht te vragen voor onze huidige bossen, die o.a. zèker niet “van Brussel” vanuit N2000 gekapt hoeven te worden; zoals vaak als oneigenlijk argument wordt aangevoerd! 

N2000 eist juist: “Behouden en beschermen wat is, vooral bossen voor de samenhang van een ecologisch en biodivers netwerk”!

Het LNBBB pleit dus voor een ander en Beter Natuurbeleid!

Zie: https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/08/landelijk-netwerk-bossen-en.html?spref=tw

donderdag 4 januari 2024

Ontbossing

In 2022 is wereldwijd 6,6 miljoen hectare bos permanent verdwenen. Dat is 4% meer dan in 2021. Het grootste deel van het verdwenen bos bestaat uit tropische regenwouden. Het gaat dan om 4,1 miljoen hectare. De ontwikkeling staat in schril contrast met de afspraken die ruim 140 landen in 2021 maakten op de klimaatconferentie van Glasgow om per 2030 een eind te maken aan de ontbossing.

Het verlies van bos is 21% hoger dan zou moeten om ontbossing in 2030 helemaal te hebben gestopt. De grootschalige kap van bossen vindt vooral plaats voor mijnbouw, de aanleg van infrastructuur en de landbouw. 

Een andere belangrijke oorzaak is de houtproductie voor bijvoorbeeld timmerhout en papier. Het Wereld Natuur Fonds wil verdere ontbossing tegengaan door kunstmatige intelligentie in te zetten. De organisatie ontwikkelt in samenwerking met Wageningen University & Research, Deloitte en Boston Consulting Group een systeem dat de houtkap in tropische bossen kan voorspellen.

Het systeem gebruikt onder andere satellietbeelden om tot 6 maanden vooruit te kunnen inschatten waar mogelijk illegale ontbossing zal gaan plaatsvinden. Met die informatie kunnen lokale overheden en gemeenschappen optreden voordat de daadwerkelijke kap begint.

De eerste pilots met het systeem blijken goed uit te pakken. In Gabon en het Indonesische deel van Borneo monitort het systeem circa 8 miljoen hectare aan bos, en zijn er al ruim 30 vroegtijdige acties ondernomen om ontbossing te voorkomen.


Bron: Wereld Natuur Fonds / Volkskrant Via: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nlBOOM van het JAAR 2023

De Marialinde in het hart van het Brabantse Oisterwijk is verkozen tot De Boom van het Jaar 2023. De 650 jaar oude lindeboom won met 7.076 stemmen en bleef daarmee de directe concurrent in IJsselstein ruim voor. 

De Marialinde wordt automatisch de Nederlandse inzending voor de Europese verkiezing Tree of the Year die in februari 2024 wordt gehouden. SBNL Natuurfonds verzorgt sinds 2018 de selectie van deze Nederlandse inzending.

 

Foto: Nardo Kaandorp

De Marialinde aan De Lind achter het oude Raadhuis werd al vermeld in 1388. Lindebomen werden in vroeger tijden in een stads- of dorpskern vaak gebruikt voor de rechtspraak. Daarnaast werden naast de Marialinde altijd markten en dorpsfeesten gehouden. De boom is onlosmakelijk verweven met de historie van Oisterwijk. De Marialinde was aangemeld door 'Bezoek Oisterwijk', die samen met de gemeente veel aandacht voor de Marialinde wist te genereren.

Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nlPlan Boom

De partijen achter het 'Plan Boom' hebben de website boomkiezer.nl ontwikkeld. Deze is bedoeld als een hulpmiddel voor mensen die bomen en struiken willen planten die goed zijn voor de natuur.

Op boomkiezer.nl zijn alleen inheemse bomen en struiken te vinden. Deze soorten gedijen hier van nature goed, zijn aangepast aan de lokale omstandigheden en daardoor beter bestand tegen bijvoorbeeld droge zomers of natte winters. 

 

 

Inheemse bomen en planten vormen een belangrijk leefgebied voor veel soorten planten en dieren die hier leven. Bomen zorgen bovendien voor gezonde lucht. De Boomkiezer is een campagne van de Natuur- en Milieufederaties om zoveel mogelijk bomen te planten. Plan Boom wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

 

Bron: Natuur- en Milieufederaties via: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nl

Wateropname door Bomen

Onderzoeker Alessandro Montemagno ontwikkelde nieuwe methoden om de wateropname door bomen goed vast te kunnen stellen.

Hij gebruikte zeldzame aardelementen als tracers om met een hogere nauwkeurigheid de opname te kunnen bepalen en ontwikkelde nieuwe methoden voor het bemonsteren van boomsappen.

 


Zijn benadering maakt een diepgaander onderzoek mogelijk van de isotopische en chemische samenstelling van het boomsap, waardoor er meer kennis ontstaat over de waterdynamiek in bossen.


Bron: Wageningen University & Research, 

http://tinyurl.com/3t3tkvbs

via: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nl