vrijdag 16 augustus 2019

Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming

Het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming

heeft als doelstelling:

Behoud van bossen en bomen in dorpen en in stedelijk gebied, langs rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen, langs de spoorlijnen van Prorail en langs de rivieren. 

Strijden tegen de kaalkap in onze bossen waarbij gezonde bomen worden versnipperd voor verbranding in de biomassa centrales, omdat dat n.b. rijkelijk gesubsidieerd wordt!
(Bovendien heeft Staatsbosbeheer grote belangen in deze centrales).
Helaas blijkt dat terreinbeheerders als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten onze bossen vooral zien als verdienmodel.

Want het is niet meer van deze tijd van een veranderend klimaat dat gezonde bomen worden gekapt; bomen die CO2 opnemen, fijnstof  opvangen en belangrijke bronnen van zuurstof zijn. 
Bomen waarin vele honderden soorten insecten huizen en waarvan de populatie, zoals bekend, inmiddels al met 70% is afgenomen. 

Tevens heeft dit Netwerk tot doel kennis en ervaring te delen en elkaar waar mogelijk te ondersteunen.

Inmiddels heeft het Landelijk Netwerk ook een website: 

Deze website is opgesteld als Centrale Kennisbank ter ondersteuning van zoveel mogelijk activiteit tegen de onnatuurlijke kap van bossen en bomen die door het hele land plaatsvindt. Dit Netwerk is een initiatief van:
Bomenstichting Achterhoek, Marjan Houpt
Stichting de Woudreus, Mieke Vodegel (juriste N2000)
Stichting ter Behoud van het Schoorlse en Noord-Kennemer duingebied, Joke Volkers-Vos


(De volgende organisaties ondersteunen overigens tevens onze petitie: De deelnemers aan het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming zijn:

Actiegroep Red Ons Bos Nijmegen/ Groesbeek
Belangengroep Amelisweerd Niet Geasfalteerd
Bomen Brigade Boxtel
Bomenclub Nederland
Bomenstichting Achterhoek
Bomenstichting Den Haag
Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg
De Rechtmakers
Landelijk Meldpunt Bomenkap
Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant
Partij voor de Bomen op Texel
Platform Duurzame en Solidaire Economie
Platform GROEN!natuurlijk
Stichting Amsterdam Fossielvrij
Stichting ter Behoud van het Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied
Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water
Stichting Behoud Natuurlijk Helenaveen
Stichting Bomenridders Groningen en Ommelanden
Stichting Bomenridders Leeuwarden
Stichting Bomenridders Rotterdam
Stichting Bossche Milieugroep
Stichting Boom en Bosch
Stichting Boombehoud Vlaardingen
Stichting De Woudreus Drenthe
Stichting Groen in Amersfoort
Stichting Haarlemse Bomenridders
Stichting Kritisch Bosbeheer Dieren
Stichting Laat Mij Staan
Stichting Levensbomenbosch
Stichting Leven met de Aarde
Stichting Mooi Groenlo
Stichting Natuurbehoud
Stichting Natuurbelang Nederland
Stichting Natuurlijk Achterhoek
Stichting NatuurvanVroeger NU (Centrum voor Historisch Landschap & Natuur),
Stichting Sparrenrijk 
Stichting Tuin van Zeeland
Stichting Vrienden van de Bisonbaai
Stichting Vrienden van het Beusebos
Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland
Verbond voor Duurzame Ontwikkeling
Werkgroep Behoud Bomen Arnhem
Werkgroep Bomen Groningen
Werkgroep Grenzeloos Groen Groningen
Werkgroep Licht op Groen Oude IJsselstreek
Werkgroep Stop Bomenkap Noord-Hollands Duinreservaat
Werkgroep Transitie Boxtel
Werkgroep Voetafdruk Nederland