dinsdag 25 juli 2017

Energieakkoord en duurzaamheid

N.a.v. het e-mail bericht dat wij op 20 juli jl. van Greenpeace ontvingen over de actie die zij voeren tegen “de mooie praatjes van NUON over duurzaamheid”, hebben wij een reactie gestuurd aan Greenpeace Klimaat:


Dag allen,

Uitstekende actie!
Toch moet ons het volgende van het hart: waarom toch heeft Greenpeace het Energieakkoord mede ondertekend?
Nu worden -ook in dit geval-met mooie praatjes over duurzaamheid- grote bospercelen met gezonde bomen gekapt (niet alleen in productiebossen) voor biomassa, waardoor enorme ravage wordt aangericht en onomkeerbare schade aan de biodiversiteit toegebracht in veel natuurgebieden in ons land.
Zoals u inmiddels zult weten is biomassa helemaal niet zo duurzaam als men wil doen voorkomen en wordt de uitstoot daarvan en de afname van de fijnstofafvang wegens verdwijnende bossen ook niet meegenomen in de berekening van het werkelijke CO2 percentage.
Daarmee wordt derhalve een onjuist beeld gegeven m.b.t. de door ons land in Parijs ondertekende beloofde daling van het percentage CO2.
Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit de bedoeling is van uw organisatie!
Graag horen wij uw reactie.


Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek
20 07 2017

Door Staatsbosbeheer voor biomassa
tot pellets verhakseld flink bosperceel in Ruurlo
.
(Zie persoon bij boom voor proportie)Maaien langs en in de sloot tijdens de bloeiperiode, waarom?

Opnieuw een dringende brief van een verontruste inwoner aan het Waterschap Rijn & IJssel over het maaibeleid in de Achterhoek! 
Deze sloot staat immers al maanden droog!
Als reactie hierop kwam onverwacht een medewerker van het Waterschap langs, die n.b. zelf zei: "Voor de doorstroming van het water is het ook eigenlijk helemaal niet nodig dat hier gemaaid wordt"..
Er wordt nog gewacht op een reactie van de ecoloog van het WRIJ; "die komt vanwege vakantie in september"..

Geachte heer, mevrouw,

Gisteren mailde ik een vriend een reeks foto’s van prachtig bloeiende bloemen die achter mijn terrein langs en in de sloot staan. Ik schreef erbij: ‘Dit is wat je krijgt als je de sloot de sloot laat’.

Er vóór
Naar het heden: Vandaag liep ik langs de sloot en zag tot mijn grote ontsteltenis een compleet naakte sloot…
Niet alleen het wandelpad naast de sloot, die een week of 6 geleden ook al gemaaid was, overigens nog prima begaanbaar, maar nu ook ín de sloot! De planten krijgen niet eens de tijd om zaad te zetten, en bovendien is het gewoon niet fraai.

Er na..
  1. Waarom wordt er überhaupt in de sloot gemaaid?
  2. En waarom nu al? Het is eind juni, de dracht is nog lang niet voorbij. De insecten bereiden zich voor op de winter en het aanbod moet nu zo groot mogelijk zijn.
In dit deel van de Achterhoek, Wolfersveen, is de diversiteit van het landschap de toeristische trekpleister. En een sloot vol leven is gewoon mooier om langs te wandelen dan een glad geschoren sloot: easy as pie. Ik zal u een aantal foto’s sturen die ik gisteren gemaakt heb, dan kunt u de diversiteit zien aan planten, en een aantal foto’s hoe het er nu uitziet.
Maar behalve dat het aantrekkelijker is voor toeristen (en inwoners uiteraard) is het vooral van ecologisch nut: het staat vol prachtig bloeiende grassen en bloemen, er vliegen allerlei solitaire bijen, honingbijen (ik ben zelf imker en er zitten nog een aantal imkers in de buurt), allerlei vlinders, wespen bouwen er hun nesten, er leven sprinkhanen en ontelbaar veel andere soorten insecten, kikkers en ook fazanten zie ik er regelmatig. Er staan bijna dagelijks reeën te grazen en af en toe zie ik er zelfs een ree met kalfje!Deze dieren en insecten kunnen al weinig voedzaams halen uit de weides van de boeren. Laat staan dat ze zich, met de frequentie waarmee er wordt gemaaid, kunnen voortplanten! De boeren hebben hun weides al lang en breed omgetoverd tot ‘groene woestijnen’ en dragen daarmee niet bij aan de biodiversiteit.
De insecten zijn dus voor een groot deel afhankelijk van de bomen, struiken, planten, grassen en bloemen in de bossen, singels, bermen, sloten, enkele biologische weides en de tuinen van ons: van u en mij.

Sinds 2013 imker ik en plant uiteraard op mijn eigen grond allerlei (fruit)bomen, struiken en planten aan en zaai elk jaar veel eenjarige bloemen. Maar over de grote lijn heeft dit natuurlijk nauwelijks nut. Van mijn honingbijen kunnen we het niet hebben. Het gaat om de planten die hier van nature voorkomen en daarmee dus ook de insecten. En daarmee weer de (weide)vogels, etc... het kringetje rond.

Dat het zo af en toe onderhouden moet worden begrijp ik heus wel. Maar het maaien ín de sloot en het maaien van de bermen, lijkt me goed om uit te stellen naar eind september, begin oktober. Dan is de meeste dracht wel voorbij en gaat alles zo langzamerhand in de ruststand.

Mijn oproep is: Laat de sloot de sloot en de berm de berm!
Graag zie ik uw reactie tegemoet.

Eind juni 2017zondag 23 juli 2017

Mooie boottocht over de Oude IJssel

De pittoreske rivier de Oude IJssel is tevens de grens tussen Achterhoek en Liemers.
Afgelopen week maakten wij een boottocht van Ulft naar de stuw bij Gaanderen v.v.
Oevers met rietkragen en rijk begroeid met o.a. Solidago, Plompen, en Valeriaan, bramen en Vlierstruiken. Er is zelfs ook een gedeelte met een ondoordringbaar bos, dat een broedplaats blijkt te zijn voor Haviken. Ook veel vogelsoorten als: Tureluur, Aalscholver, Reiger, Waterhoen en allerlei soorten eenden, ganzen en meeuwen.Onderweg vertelde onze gids veel interessante achtergrond informatie over de natuur en de cultuurhistorie. We hebben genoten van deze vaartocht en dit mooie stuk natuur, dat je met de elektrische fluisterboot “De Iesselganger” zo stilletjes doorkruist.
Een aanrader!


Meer informatie: http://www.ijsselvaart.nl

zondag 16 juli 2017

Kozakkeneiken

Deze prachtige monumentale Eiken met historie staan in het Twentse Delden aan de Oude Benteloseweg.(klik op afbeelding voor vergroting)


Lees meer:
http://www.bomeninfo.nl/kozakkeneiken.htmdonderdag 13 juli 2017

Knotwilgen

Deze mooie foto's kregen wij toegestuurd door onze sympathisante Tiny van der Meer:
vrijdag 7 juli 2017

Nieuwe beheerder voor hoogbejaarde zomereik Ruurlo

De gemeente Berkelland neemt het eigendom en de aansprakelijkheid van de kroezeboom in Ruurlo over van de Historische Vereniging Old Reurle. Praktijk Centrum Bomen neemt de boom op als studieobject voor studenten. 

In 1999 adopteerde de Historische Vereniging Old Reurle de Kroezeboom in overleg met de particuliere eigenaar en de voormalige gemeente Ruurlo. Anno 2017 is de vereniging zowel financieel als fysiek niet meer in staat de boom voldoende te onderhouden. Ze heeft de gemeente daarom gevraagd of zij eigenaar wil worden en daarmee de aansprakelijk op zich wil nemen.

De Kroezeboom behoort tot de belangrijkste cultuurhistorische en toeristische objecten in de gemeente. Deze zomereik van 300 tot 400 jaar oud staat als monument op de landelijke bomenlijst van 
de Bomenstichting. Volgens de bijzondere bomenlijst van de gemeente Berkelland voldoet de boom aan de volgende criteria: monumentaal, cultuurhistorisch, karakteristiek/beeldbepalend en een bijzondere groei- of snoeivorm.

Studieobject
Praktijk Centrum Bomen heeft aangegeven de boom als studieobject te willen gebruiken voor studenten. Naast het daadwerkelijk uitvoeren van de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden zal dit opleidingsinstituut ook zorg dragen voor de (visuele) boominspecties. De kosten voor bijzonder onderhoud komen van rekening van de gemeente.

Over de Kroezeboom
Met zijn leeftijd behoort de boom in Ruurlo tot de oudste bomen van het land. Het exemplaar bestaat boven de grond uit vier stammen die waarschijnlijk uit één wortelstronk afkomstig zijn. De gezamenlijke omvang van de vier stammen is ruim tien meter. Daarmee zou het - als de grote ruimte tussen de vier stammen meegeteld mag worden - ook de dikste boom van Nederland zijn, stellen de partijen.

Door Kelly Kuenen/ Boomzorg.

De boom op een (gerestaureerde en ingekleurde) ansichtkaart, 
vermoedelijk uitgegeven in 1921.

dinsdag 4 juli 2017

Werkbezoek Provincie aan de Achterhoek

Onlangs heeft de Provincie Gelderland op uitnodiging van een aantal betrokken inwoners een werkbezoek gebracht aan de Achterhoek (Ruurlo en Halle) in het kader van de Natuurvisie Gelderland die zij gaat opstellen en die per 1 januari 2018 van kracht wordt. Doel hiervan was vooral dat de Provincie niet alleen bekend is met wat de gemeenten en bedrijven graag willen, maar ook wat de inwoners zelf belangrijk vinden voor deze nieuwe Natuurvisie.
Het was een zeer geslaagd werkbezoek en van alle provinciale statenfracties, op de PVV na, waren er een of meerdere vertegenwoordigers. Ook waren bijna 50 inwoners aanwezig.

Er was een zeer interessante rondleiding bij de biologische multifunctionele boerderij Ruimzicht in Halle, een rondtoer met de bus en diverse boeiende presentaties (o.a. de gemeente Berkelland, Graafschap400, een groen ondernemers-echtpaar en van Dorpsraad Halle). 
Met name de informatie en presentatie van de Gemeente Berkelland was zeer de moeite waard. Zij waren als best practice gemeente uitgenodigd vanwege de manier waarop zij handhaven bij overtredingen en op praktische en innovatieve wijze de biodiversiteit bewaken en verhogen.

Tijdens het werkbezoek kregen Statenleden en ambtenaren de 'Natuurvisie Achterhoek' met wensen van inwoners en deskundigen. Ook werd door schoolkinderen van de OBS in Halle een door hen samengesteld 'Kindermanifest' aangeboden.


Inmiddels heeft Groen Links in de gemeenteraad van Berkelland een motie ingediend voor het overgaan op ecologisch bermbeheer en die motie is aangenomen. De vlog van Berkelland is te zien op hun website. Berkelland werkt al jaren zeer volhardend en met grote betrokkenheid bij de natuur: Chapeau gemeente Berkelland! 

zondag 2 juli 2017

Alweer een mooie Achterhoekse wandeling!

Deze gevarieerde wandeling van 11 kilometer begint bij de Lindese Molen; Lindeseweg 29, in het buitengebied van Vorden, naast café 't Proathuus.


U wandelt over kleine paadjes, zandwegen en rustige verharde wegen.

Geniet van het Achterhoekse coulisselandschap, de verhoogde akkers (kampen), houtwallen en singels. 

Een groot deel van deze wandeling gaat over het landgoed van 18e eeuwse Havezate de Kieftskamp, dat deel uitmaakt van de acht kastelen in de voormalige gemeente Vorden. In dit landschap kwamen vroeger veel kieviten voor, vandaar de naam.

Volg de groene pijlen


Zevende Bosinventarisatie

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken wordt in de periode 2017-2021 de 7e Nederlandse Bosinventarisatie (NBI7) uitgevoerd. Het doel van de inventarisatie is een beeld te krijgen van de huidige toestand van het Nederlandse bos en van de ontwikkelingen sinds de vorige inventarisatie, die tussen 2012 en 2013 plaatsvond.

NBI7 richt zich voornamelijk op de biomassa- en (hout)productie-aspecten van het bos.
De metingen worden verricht op ongeveer 3800 steekproefpunten en geven antwoord op verschillende vragen. Wat is de boomsoortensamenstelling van het bos? Hoeveel hout staat er en hoeveel dood hout is er aanwezig? Hoeveel CO2 wordt er opgeslagen?
Het veldwerk start in september en wordt alleen uitgevoerd in het groeiseizoen (april-oktober). In oktober 2021 zullen de resultaten beschikbaar gemaakt worden voor de volgende Kyoto rapportage. De meetgegevens komen beschikbaar via de website van Wageningen Environmental Research en op de website van Probos.Bron: Unie van Bosgroepen / Wageningen Environmental Research

Via Natuur Net Nieuws juli/ 
www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html


Bomen in de Stad

Aanplant van bomen en andere typen groen is een eenvoudige en effectieve manier om hoge temperaturen in steden te bestrijden. In de bebouwde omgeving is de temperatuur namelijk vaak hoger dan op het omliggende platteland. Dit wordt ook wel aangeduid met het ’stedelijke warmte-eiland effect’.

Bij zonnig weer met weinig wind kan de temperatuur in Nederlandse steden wel 3 of 4°C hoger liggen dan daarbuiten, of zelfs meer. Onder invloed van klimaatverandering nemen deze temperatuurverschillen tussen stad en platteland toe. De hogere temperaturen in de stad leiden zonder meer tot extra sterfte onder de bevolking.
Bomen en vegetatie koelen de lucht door het leveren van schaduw en door verdamping van water via de bladeren, waarmee ze het warmte-eiland effect dempen. Natuurlijk zal het effect van beplanting afhangen van de hoeveelheid beschikbaar groen en van het klimaat. Niet alleen het aantal bomen in de stad is relevant, maar ook het oppervlak dat wordt bedekt door de kruinen. De bedekkingsgraad in steden moet worden uitgebreid. ’Bedekkingsgraad’ staat hierbij voor de hoeveelheid bodem die wordt bedekt door het bladerdek van de aanwezige bomen. Het spreekt voor zich dat hier gezonde bomen met brede kruinen en veel blad voor nodig zijn.
Meer info over stadsbomen: http://bit.ly/2rD4xKr

Bron: Natuur Net Nieuws juli/ 
www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html