vrijdag 7 juli 2017

Nieuwe beheerder voor hoogbejaarde zomereik Ruurlo

De gemeente Berkelland neemt het eigendom en de aansprakelijkheid van de kroezeboom in Ruurlo over van de Historische Vereniging Old Reurle. Praktijk Centrum Bomen neemt de boom op als studieobject voor studenten. 

In 1999 adopteerde de Historische Vereniging Old Reurle de Kroezeboom in overleg met de particuliere eigenaar en de voormalige gemeente Ruurlo. Anno 2017 is de vereniging zowel financieel als fysiek niet meer in staat de boom voldoende te onderhouden. Ze heeft de gemeente daarom gevraagd of zij eigenaar wil worden en daarmee de aansprakelijk op zich wil nemen.

De Kroezeboom behoort tot de belangrijkste cultuurhistorische en toeristische objecten in de gemeente. Deze zomereik van 300 tot 400 jaar oud staat als monument op de landelijke bomenlijst van 
de Bomenstichting. Volgens de bijzondere bomenlijst van de gemeente Berkelland voldoet de boom aan de volgende criteria: monumentaal, cultuurhistorisch, karakteristiek/beeldbepalend en een bijzondere groei- of snoeivorm.

Studieobject
Praktijk Centrum Bomen heeft aangegeven de boom als studieobject te willen gebruiken voor studenten. Naast het daadwerkelijk uitvoeren van de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden zal dit opleidingsinstituut ook zorg dragen voor de (visuele) boominspecties. De kosten voor bijzonder onderhoud komen van rekening van de gemeente.

Over de Kroezeboom
Met zijn leeftijd behoort de boom in Ruurlo tot de oudste bomen van het land. Het exemplaar bestaat boven de grond uit vier stammen die waarschijnlijk uit één wortelstronk afkomstig zijn. De gezamenlijke omvang van de vier stammen is ruim tien meter. Daarmee zou het - als de grote ruimte tussen de vier stammen meegeteld mag worden - ook de dikste boom van Nederland zijn, stellen de partijen.

Door Kelly Kuenen/ Boomzorg.

De boom op een (gerestaureerde en ingekleurde) ansichtkaart, 
vermoedelijk uitgegeven in 1921.