zondag 2 juli 2017

Zevende Bosinventarisatie

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken wordt in de periode 2017-2021 de 7e Nederlandse Bosinventarisatie (NBI7) uitgevoerd. Het doel van de inventarisatie is een beeld te krijgen van de huidige toestand van het Nederlandse bos en van de ontwikkelingen sinds de vorige inventarisatie, die tussen 2012 en 2013 plaatsvond.

NBI7 richt zich voornamelijk op de biomassa- en (hout)productie-aspecten van het bos.
De metingen worden verricht op ongeveer 3800 steekproefpunten en geven antwoord op verschillende vragen. Wat is de boomsoortensamenstelling van het bos? Hoeveel hout staat er en hoeveel dood hout is er aanwezig? Hoeveel CO2 wordt er opgeslagen?
Het veldwerk start in september en wordt alleen uitgevoerd in het groeiseizoen (april-oktober). In oktober 2021 zullen de resultaten beschikbaar gemaakt worden voor de volgende Kyoto rapportage. De meetgegevens komen beschikbaar via de website van Wageningen Environmental Research en op de website van Probos.Bron: Unie van Bosgroepen / Wageningen Environmental Research

Via Natuur Net Nieuws juli/ 
www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html