dinsdag 4 juli 2017

Werkbezoek Provincie aan de Achterhoek

Onlangs heeft de Provincie Gelderland op uitnodiging van een aantal betrokken inwoners een werkbezoek gebracht aan de Achterhoek (Ruurlo en Halle) in het kader van de Natuurvisie Gelderland die zij gaat opstellen en die per 1 januari 2018 van kracht wordt. Doel hiervan was vooral dat de Provincie niet alleen bekend is met wat de gemeenten en bedrijven graag willen, maar ook wat de inwoners zelf belangrijk vinden voor deze nieuwe Natuurvisie.
Het was een zeer geslaagd werkbezoek en van alle provinciale statenfracties, op de PVV na, waren er een of meerdere vertegenwoordigers. Ook waren bijna 50 inwoners aanwezig.

Er was een zeer interessante rondleiding bij de biologische multifunctionele boerderij Ruimzicht in Halle, een rondtoer met de bus en diverse boeiende presentaties (o.a. de gemeente Berkelland, Graafschap400, een groen ondernemers-echtpaar en van Dorpsraad Halle). 
Met name de informatie en presentatie van de Gemeente Berkelland was zeer de moeite waard. Zij waren als best practice gemeente uitgenodigd vanwege de manier waarop zij handhaven bij overtredingen en op praktische en innovatieve wijze de biodiversiteit bewaken en verhogen.

Tijdens het werkbezoek kregen Statenleden en ambtenaren de 'Natuurvisie Achterhoek' met wensen van inwoners en deskundigen. Ook werd door schoolkinderen van de OBS in Halle een door hen samengesteld 'Kindermanifest' aangeboden.


Inmiddels heeft Groen Links in de gemeenteraad van Berkelland een motie ingediend voor het overgaan op ecologisch bermbeheer en die motie is aangenomen. De vlog van Berkelland is te zien op hun website. Berkelland werkt al jaren zeer volhardend en met grote betrokkenheid bij de natuur: Chapeau gemeente Berkelland!