donderdag 28 februari 2013

Nederlandse bomen genetisch in kaart gebracht

Het Centrum voor Genetische Bronnen van Wageningen UR heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse bomen genetisch in kaart gebracht. Dit is de Nederlandse bijdrage aan het eerste FAO-onderzoek naar de stand van zaken van genetische bronnen van bomen wereldwijd.

Beukenbos in het voorjaar (foto: Kars Veling)
Beukenbos in het voorjaar  
(foto: Kars Veling)
Hoewel eerder over genetische bronnen van bomen is gerapporteerd, is dit het eerste rapport waarin zo omvangrijk de verschillende aspecten van beheer en behoud van de genetische bronnen van bomen aan de orde komen. Het Nederlandse rapport geeft een overzicht van het beheer en behoud van bomen en struiken, inclusief autochtone populaties, zowel in situ als in genenbanken, en verschaft inzicht in het bosbouwkundig uitgangsmateriaal dat verhandeld wordt. Het rapport is daarmee een belangrijk document om het beleid ten aanzien van Nederlandse genetische bronnen van bomen verder te ondersteunen. Het geeft aan waar prioriteiten en uitdagingen liggen voor behoud en gebruik van genetische bronnen, inclusief kennisoverdracht richting bosbeheerders over het beschermen van inheemse populaties, alsmede voor het gebruik van kwalitatief hoogwaardig bosbouwkundig uitgangsmateriaal. Het doel van het FAO-rapport, dat in september 2013 moet uitkomen, is een beeld te geven van de status en trends in genetisch bronnen van bomen op wereldwijde schaal, op basis van alle landenrapportages. Genetische bronnen spelen een belangrijke rol in duurzaam bosbeheer, variërend van houtproductie tot het vervullen van verschillende ecosysteemdiensten. Klimaatverandering zal waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen hebben voor het bosbeheer en het behoud van de biodiversiteit in onze bossen. Bosboomsoorten zijn over het algemeen lang levende soorten en zeer divers. Hun genetische diversiteit biedt de mogelijkheid zich aan te passen aan veranderende klimaatomstandigheden. Dit hebben ze in het verleden al bewezen. Genetische bronnen van bomen zijn dan ook onvervangbaar bij de uitdaging om het bosbeheer aan te passen aan verdere klimaatverandering.

Bron: Natuurbericht.nl

zaterdag 23 februari 2013

Doodvonnis voor duizenden bomen Lochem

Onderstaand een artikel met een uitspraak van Lochems "Groen" Linkse wethouder.

De gemeente Lochem ("Wij zijn trots op onze Groene gemeente") heeft al ruim 10 jaar verzuimd betreffende bomen te onderhouden; dan komen bomen vanzelf wel in slechte staat.
Dat deze bomen "aan het einde van hun levenscyclus" zouden zijn; is natuurlijk grote onzin.
Iedereen weet dat eiken, mits goed verzorgd, wel 400 jaar kunnen worden, zo niet ouder.
Ook heeft de gemeente bomen in het buitengebied buiten kapvergunning geplaatst, dat betekent dat zij via de Boswet kunnen kappen. Daarvoor is slechts melding van voorgenomen kap aan het ministerie voldoende.
Daarom is ook geen bezwaarprocedure mogelijk. Zodoende kan deze gemeente gemakkelijker de wensen van de bevolking negeren.

Bron: Tubantia;
Archieffoto ANP
Archieffoto ANP

LOCHEM - In de komende jaren moeten in de gemeente Lochem 2500 tot 3500 bomen worden gekapt, omdat ze aan het eind van hun levenscyclus zijn en gevaar opleveren voor verkeer en/of omwonenden. Dat is verwachting van wethouder Thijs de la Court.
Hij baseert die verwachting op een onderzoek, dat vorig jaar is uitgevoerd in Laren. Daar zijn in totaal 7800 bomen beoordeeld, waarvan er 340 zodanig slecht bleken te zijn, dat ze risico's opleveren. "Dat is vijf procent van het totaal", aldus de GroenLinks-wethouder. "Ga je er van uit dat het onderzochte gebied representatief is voor de hele gemeente, dan kom je op een totaal van 2500 tot 3500 bomen, die het veld moeten ruimen."

woensdag 20 februari 2013

Gemeente Bronckhorst: Juridische kosten


 


Onderstaande brief hebben wij op 20 februari verzonden aan alle raadsleden van de gemeente Bronckhorst; met kopie aan B&W:


Geachte Raadsleden,

Zoals u bekend zal zijn heeft de Bomenstichting Achterhoek (BSA) onlangs B&W van uw gemeente i.h.k.v. de WOB verzocht inzage te verschaffen in de gemaakte juridische kosten inzake de bezwaarprocedures m.b.t. de voorgenomen bomenkap als gevolg van de herinrichtingsplannen van zowel Hengelo als Vorden.
De reactie van B&W geeft aan dat het hier zou gaan om zo’n € 32.000,-. Berekening toont echter aan dat het hier hoogstwaarschijnlijk slechts gaat om de kosten van de door B&W voor beide rechtszaken ingehuurde advocaat, waarbij overigens nog geen BTW is berekend: 21% over € 32.000 = ong. € 6700,-.
Zoals u weet kunnen gemeenten BTW niet terugvorderen, tenzij een beroep wordt gedaan op een compensatiefonds. Daar dit onnodig gemaakte kosten zijn is het de vraag of dit beroep gehonoreerd zou worden. Tevens zijn hierin de interne kosten niet meegenomen. Derhalve kan worden geconcludeerd dat het hier gaat om een veel groter bedrag dan genoemde ruim € 38.000,.
In het kort; de kosten van de advocaat zijn gemaakt om in de rechtszaak betr. Hengelo van de rechter een veeg uit de pan te krijgen omdat niet eerder overleg had plaatsgevonden tussen partijen, met de opdracht dit alsnog te doen. Zo ook m.b.t de rechtszaak aangaande Vorden.
Bovendien oordeelde de rechter in beide zaken het beroep van de BSA gegrond daar de procedures niet op juiste wijze waren gevolgd en werd de gemeente derhalve veroordeeld tot vergoeding van de proceskosten van de BSA; dit betreft nog eens enkele duizenden Euro’s.
Nogmaals willen wij als BSA hierbij benadrukken dat wij, gedurende het hele jaar in aanloop naar beide rechtszittingen, vele pogingen hebben ondernomen om in een veel eerder stadium met de gemeente over beide projecten in gesprek te komen. Daarbij werd overigens tevens herhaaldelijk zeer duidelijk aangegeven dat de BSA zeker niet tegen de herinrichtingsplannen van zowel Hengelo als Vorden was, maar uitsluitend tegen de in veel gevallen nodeloze kap van gezonde, waardevolle en soms zelfs ook nog monumentale bomen.
De enkele malen dat er, moeizaam, contact tot stand kwam werden de BSA slechts mededelingen gedaan en was er verder geen mogelijkheid tot overleg. In het geval van de Vordense bomen werd ons zelfs meegedeeld dat wij “maar contact moesten opnemen met hun advocaat”, die ons vervolgens telefonisch meedeelde dat wij hem: “maar een e-mail moesten sturen”..
Indien de gemeente Bronckhorst bereid was geweest in een vroeger stadium een opener opstelling aan te nemen, zouden deze aanzienlijke kosten geheel niet nodig zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Bomenstichting Achterhoek,

Klik op afbeelding voor vergroting:Eibergenaar redt huisvesting eekhoornsBron: Tubantia 19 februari 2013Eekhoorns bij de Pickerhal in Eibergen
Erik Koeslag overtuigde met deze foto de gemeente Berkelland dat de dennen achter de Pickerhal in Eibergen niet gekapt mogen worden. Foto: Erik Koeslag

EIBERGEN - "Jullie gaan de dennen kappen en de platanen snoeien achter de Pickerhal. Het zal wel erg nodig zijn. Maar ik zal toch even tonen wat je kwijtraakt".Dat mailde Erik Koeslag uit Eibergen aan de gemeente Berkelland, nadat hij had gehoord over het snoeiplan voor het groen in zijn woonomgeving. Hij stuurde een paar foto's mee, gemaakt vanaf het terras van zijn ouderlijk huis aan de Kerkstraat. De bomen die gekapt zouden worden bleken huisvesting te bieden aan schattige eekhoorntjes, waar de hele buurt van geniet omdat ze zulke grappige capriolen uithalen.
Vorig jaar had de gemeente met de buurt overlegd dat het toch hoog tijd werd de bomen rondom de Pickerhal eens flink uit te dunnen. Maar de foto van Koeslag bracht de gemeente op andere gedachten. Er werd diervriendelijk gereageerd: de dennen mogen blijven staan en de platanen worden voorzichtig gesnoeid, zodat de huisvesting van de eekhoorns niet verloren gaat. Koeslag kreeg zelfs een bedankje voor zijn bemoeienis. De Eibergenaar is blij met de reactie van de gemeente: "Ik had niet gedacht dat mijn foto's zoveel effect zouden hebben." Hij is overigens een fervent dierenfotograaf. Op zijn website http://erikkoeslag.smugmug.com/ staan niet alleen meer foto's van de eekhoorntjes, maar ook van bijvoorbeeld walvissen die hij fotografeerde tijdens zijn reis in Canada.
dinsdag 12 februari 2013

Bomenstichting Achterhoek staakt overleg met wethouder De la Court
Afbeelding

LOCHEM - De Bomenstichting Achterhoek en wethouder Thijs de la Court van Lochem leven met elkaar in onmin.

De bomenbeschermers hebben het overleg met hem gestaakt over het onderhoud aan bomen in het buitengebied. Intussen heeft de stichting achttien bezwaren ingediend tegen het kappen van bomen.

Toelichting Bomenstichting Achterhoek:
De kapvergunningen zijn digitaal te vinden op de website van de gemeente. De Groen Linkse wethouder weigert echter de achterliggende informatie digitaal te verstrekken.; zoals bij een aantal andere Achterhoekse gemeenten geen enkel probleem is. 
Wat is de reden voor de kapaanvraag; wat zijn de criteria voor toestemming voor de kap? Wanneer een boom dood of ziek is doen wij natuurlijk niet moeilijk.
Het is inmiddels voorgekomen dat de aanvragers zelfs het privé nummer van een bestuurslid van onze stichting van de gemeente hebben gekregen, waardoor betrefffend bestuurslid zelfs telefonisch is bedreigd.
Bij andere gemeenten in de Achterhoek is deze digitale informatie verstrekking geen enkel probleem.
De la Court is daar niet toe bereid: "We moeten anders de kapvergunningen maar afschaffen", aldus de "Groene" wethouder...
 woensdag 6 februari 2013

Bord moet bewustzijn over boomschade vergroten

Bas Visscher, werkzaam bij Buiting Advies in Dieren, kwam op het idee van dit boombord tijdens een fietstocht in de gemeente waar hij woont. Hij reed langs een scheefgereden lantaarnpaal waarop een sticker met: "Nuon is van deze schade op de hoogte en werkt aan een spoedig herstel". Als boomliefhebber dacht hij: "Waarom hebben we zoiets niet op boomgebied?!". 
Visscher: "Ik hoor namelijk tijdens het taxeren van bomen regelmatig particulieren zeggen dat boomtaxatie geldklopperij is en opmerkingen zoals : Oh.... ze hebben zeker geld nodig bij de gemeente. 
Ik zie zelf eigenlijk, op schadegebied, geen verschil tussen kapotte bushokjes, lantaarns, prullenbakken en bomen. Na wat toelichting draaien mensen meestal wel bij maar toch...... Ik zou daarom dus graag een discussie aanwakkeren onder het grote publiek waaronder dus ook wethouders die zich naar mijn idee soms onvoldoende bewust zijn van wat een moeite (en geld) het kost om een boom in de openbare ruimte te laten groeien. 
Ik denk dat de bordjes zeker kunnen resulteren in meer bewustwording op groengebied!"

(Klik op bord voor vergroting)
 

Buiting Advies is een creatief ecologisch adviesbureau. Zij ondersteunen opdrachtgevers bij projecten in het buitengebied. Bos, natuur, landgoederen, ecologische verbindingen, grootschalig groen, nieuwe buitenplaatsen, golfbanen en woonwijken.

zondag 3 februari 2013

MRI-scan bij Haagse bomen


Jaarlijks worden alle Haagse straatbomen gecontroleerd op veiligheid. Als er getwijfeld wordt aan de veiligheid of er is een vermoeden dat de boom van binnen ernstig rot is, dan kan de boom een MRI-scan ondergaan.

Zo'n apparaat heet een Picus Tomograph. Om dat te demonstreren en toe te lichten is zo'n controle in oktober 2012 met o.a. de Haagse boomonderzoeker Dirk Kuik gefilmd door RTV-West.
De zeventig jaar oude zilveresdoorn die werd gecontroleerd blijkt te ver verzwakt en rot van binnen waardoor de kans op breuk te groot is. De boom wordt/is dit winterseizoen gekapt.

Op de website van Omroep West vindt u meer informatie over de MRI-scan en de filmopname:
http://www.omroepwest.nl/nieuws/19-10-2012/haagse-bomen-de-mri-scan

(Bron: NatuurnetNieuwsbrief van februari 2013 - Stichting Bomen Over Leven).