zaterdag 23 februari 2013

Doodvonnis voor duizenden bomen Lochem

Onderstaand een artikel met een uitspraak van Lochems "Groen" Linkse wethouder.

De gemeente Lochem ("Wij zijn trots op onze Groene gemeente") heeft al ruim 10 jaar verzuimd betreffende bomen te onderhouden; dan komen bomen vanzelf wel in slechte staat.
Dat deze bomen "aan het einde van hun levenscyclus" zouden zijn; is natuurlijk grote onzin.
Iedereen weet dat eiken, mits goed verzorgd, wel 400 jaar kunnen worden, zo niet ouder.
Ook heeft de gemeente bomen in het buitengebied buiten kapvergunning geplaatst, dat betekent dat zij via de Boswet kunnen kappen. Daarvoor is slechts melding van voorgenomen kap aan het ministerie voldoende.
Daarom is ook geen bezwaarprocedure mogelijk. Zodoende kan deze gemeente gemakkelijker de wensen van de bevolking negeren.

Bron: Tubantia;
Archieffoto ANP
Archieffoto ANP

LOCHEM - In de komende jaren moeten in de gemeente Lochem 2500 tot 3500 bomen worden gekapt, omdat ze aan het eind van hun levenscyclus zijn en gevaar opleveren voor verkeer en/of omwonenden. Dat is verwachting van wethouder Thijs de la Court.
Hij baseert die verwachting op een onderzoek, dat vorig jaar is uitgevoerd in Laren. Daar zijn in totaal 7800 bomen beoordeeld, waarvan er 340 zodanig slecht bleken te zijn, dat ze risico's opleveren. "Dat is vijf procent van het totaal", aldus de GroenLinks-wethouder. "Ga je er van uit dat het onderzochte gebied representatief is voor de hele gemeente, dan kom je op een totaal van 2500 tot 3500 bomen, die het veld moeten ruimen."