zaterdag 30 november 2013

Onjuist bericht in De Gelderlander!

Gisteren verscheen tot onze verrassing onderstaand artikel in de Gelderlander.
De journalist wekt hier de indruk dat hij onze voorzitter Jaap Cannegieter over dit onderwerp heeft gesproken; een gesprek dat echter nooit heeft plaatsgevonden! Cannegieter is hierover gebeld, maar heeft zonder verder commentaar de journalist direct doorverwezen naar de juiste persoon. Ook deze had nog niet kunnen reageren, maar toch verscheen al dit artikel, dus zonder medewerking van de Bomenstichting Achterhoek. De bron informatie zal dan waarschijnlijk uitsluitend op onze tweets hierover gebaseerd zijn..
Wij waarderen het dat deze krant aandacht besteedt aan misstanden betreffende het ontbreken van de correcte boombeschermende maatregelen op bouwplaatsten.
Maar het is wrang dat nu juist alleen de Fa. Groot Zevert hier wordt neergezet, terwijl wij al sinds afgelopen mei(!) bezig zijn met de Fa. Rouwmaat, die onverminderd op hun bouwplaatsen de boombeschermende maatregelen vrijwel geheel aan hun laars lappen!
Ook onze herhaalde oproepen aan de gemeente Oost Gelre om in deze te handhaven werden tot op heden nog niet gehonoreerd.
Inmiddels hebben wij de Gelderlander verzocht dit bericht te rectificeren.

(Klik op afbeelding voor vergroting)
 
 Voorbeelden bouwplaatsen Rouwmaat
 

zaterdag 23 november 2013

Groen Links Lintje voor ons bestuurslid Willem Pasman!GroenLinks Doetinchem heeft donderdag 21 november een Groen Lintje uitgereikt aan onze Willem Pasman, vanwege:

"Willem is al vele jaren actief voor het behoud van bomen in verschillende gemeenten in de Achterhoek. Eerst namens de landelijke Bomenstichting, later heeft hij samen met andere bomenliefhebbers de Bomenstichting Achterhoek opgericht. 

Met gerichte acties en het aantekenen van bezwaar tegen het onnodig kappen van gezonde bomen heeft Willem veel bereikt. Vooral het behouden van waardevolle bomen, zoals de lindebomen aan de Martinuslaan in Wehl, maar ook het besef bij gemeenten om meer rekening te houden met natuur. Steeds meer gemeenten zien de Bomenstichting Achterhoek nu als een serieuze gesprekspartner en vragen advies bij het ontwikkelen van (bouw)plannen en aangevraagde kapvergunningen. Met dit Groene Lintje geeft GroenLinks Doetinchem blijk van waardering voor de enorme gedrevenheid waarmee Willem zich inzet voor de bescherming van waardevolle bomen in onze regio".
 
 

  

dinsdag 19 november 2013

Wandeling op de Gorsselse Heide

Een verrassende wandeling op één van de laatste "natte" heidegebieden in ons land, met tevens een groot historisch verleden!
(Start aan de Elzerdijk 44, 7211LT Eefde. Tegenover de kartbaan. Volgt u de rode paaltjes; soms wèl even zoeken!)
Midden 19e eeuw werd het zelfs een militair terrein, waarvoor de daar al lange tijd gelegen boerderijen moesten wijken.

Hier ziet u een uitgegroeid restant van een beukenhaag van zo'n boerderij die ruim 1,5 eeuw geleden moest worden afgebroken. 
 
Drenkplaats voor de paarden van de Cavallerie; tevens oefenplaats waar de soldaten leerden hoe water te doorwaden.  
 
Begin 2014 start een groot project waarmee dit kwetsbare natuurgebied zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat zal worden teruggebracht. Stichting IJssellandschap is eigenaar en de Stichting Marke Gorsselse Heide is verantwoordelijk voor het herstel en beheer. Zij brengen de markegedachte weer tot leven. Het beheer wordt gedaan o.a. in samenwerking met de Natuurwerkgroep Gorssel, boeren uit de omgeving die hun koeien en schapen laten grazen, IVN, Agrarische Natuurvereniging 't Onderholt. Een groep deskundigen doet inventarisaties en denkt mee over het beheer. De plaatselijke imkervereniging heeft 's zomers een aantal bijenvolkjes op de heide.
 
Meer info: http://www.markegorsselseheide.nl/ en: http://www.vriendenvandegorsselseheide.info/ 

Herfst in de Achterhoek

 
 
 (Foto's genomen langs groene Helmich wandelroute in Baak).
 
Parkbos kasteel Ruurlo

zaterdag 16 november 2013

Tissues komen tot leven

Er worden heel veel bomen gekapt om zakdoekjes te kunnen maken.
Het Japanse Nepia is zo’n producent die dat doet dit maar meent toch met respect voor de natuur te handelen.
Het bedrijf zet zich namelijk in voor duurzaam beheerde bossen en behoud van ecosystemen. Om deze goede relatie met de natuur over te brengen is deze schitterende stop-motion gemaakt waarin tissues op magische wijze in allerlei origamidieren veranderen.


Bron: BREKEND.NL
 
 

dinsdag 12 november 2013

Wandelroute “De Poort van Lochem”

Wandelpad “De Poort van Lochem” is een wandelroute van 11 km die voert door het Berkeldal ten oosten van Lochem en terug langs de Lochemse Berg.  Dit pad maakt het mooie Berkeldal  meer toegankelijk voor de wandelende liefhebber van natuur en landschap.

De route volgt eerst de Berkel om daarna af te zwaaien over landgoederen Nettelhorst(Twickel) en De Heest. Vervolgens loopt men dan via ‘t Overlaar en de Lochemse Enk weer naar Stad Lochem om uit te komen in de historische kern.

De wandeling is tot stand gekomen op initiatief van de Stichting Mooi Lochem in het kader van het LOP (Landschaps Ontwikkelings Plan) van de gemeente Lochem. Het LOP beoogt lokale initiatieven voor landschaps beheer en beleving te steunen en praktisch uitvoerbaar te maken. Zo ook dit initiatief van de Stichting Mooi Lochem.

Het pad is niet verhard maar goed beloopbaar. Omdat enkele delen langs de Berkel drassig kunnen zijn wordt het dragen van waterdichte wandelschoenen of laarzen aanbevolen. De te volgen route is met bordjes aangegeven.

Routebeschrijving:
https://sites.google.com/site/smlberkeldalwandelroute/de-route/route-omschrijving

Vanaf het station volgt u deze bordjes:

zaterdag 9 november 2013

Kap geen bomen voor meer zonnepanelen

GEMEENTE DOETINCHEM:
Steeds meer inwoners maken gebruik van zonnepanelen op het dak. Een hoge boom kan het rendement van deze panelen echter verminderen. De gemeente krijgt daarom regelmatig de vraag om bomen te snoeien of te verwijderen om zo de schaduwhinder te verhelpen. De voordelen van zonnepanelen op een individueel pand wegen echter niet op tegen de voordelen van een boom in een straat en landschap. Doetinchem weigert daarom in de meeste gevallen een dergelijke kapvergunning. Hiervoor zijn nu een aantal uitgangspunten opgesteld.

Zowel het produceren van groene energie als de aanplant/het behoudt van bomen moeten zorgen voor een duurzame samenleving. Doetinchem vindt duurzaamheid belangrijk. In 2020 willen we bijvoorbeeld al 50 procent minder CO2 uitstoten dan we deden in 1990. Zowel het produceren van groene energie als de aanplant / het behoud van bomen hebben betrekking op de vermindering van CO2. Maar de plaatsing van zonnepanelen en de aanwezigheid van bomen kunnen elkaar soms in de weg zitten.
Beleid:
Als de gemeente de kapaanvragen voor dit soort situaties zou goedkeuren verdwijnen er onnodig gezonde bomen. Doetinchem streeft er juist naar om het aantal bomen in oetinchem op peil te houden en waar mogelijk uit te breiden.
Om duidelijkheid te scheppen heeft de gemeente daarom een aantal uitgangspunten vastgesteld.
Onderscheid in situaties In bestaande situaties is het uitgangspunt dat bestaande bomen worden behouden. De boom gaat vóór en bij de plaatsing van een zonnepaneel moet daar rekening mee gehouden worden. Ook als de boom in de toekomst nog zal groeien.
Op nieuwbouwlocaties waar bomen worden aangeplant wordt er rekening gehouden met de aanwezigheid van zonnepanelen en/of de eventuele plaatsing daarvan.
Bij de herinrichting van gebieden waarbij sowieso al bomen gekapt of gesnoeid zouden moeten worden gelden dezelfde regels als voor nieuwbouwlocaties. Als het vanuit herinrichtingsplannen niet nodig is om bestaande bomen te kappen of te snoeien gelden dezelfde regels als voor bestaande situaties.

Bron: Gemeentepagina Doetinchem
5e jaargang, nummer 43 •woensdag 6 november 2013

Cursusavond Bescherming van bomen

Over bescherming van bomen en omgevingsbeheer. 
   
BomenkapDe Gelderse Natuur & Milieu Federatie organiseert dit najaar een cursusavond over enerzijds bescherming van bomen maar anderzijds ook over de tegenstelling tussen bomenbescherming en omgevingsbeheer. Tijdens de avond wordt ingegaan op de relatie met onder meer de bomenverordening, het bestemmingsplan, de flora- en faunawet en de rol die men lokaal kan spelen om bomen beter te (laten) beschermen.
Met de drang van beleidsmakers om te dereguleren komt ook de bescherming van bomen in de knel. Zo wordt de bescherming dan beperkt tot een beperkte bomenlijst. Bezuinigingen kunnen aanleiding geven om minder uit te geven aan bomenonderhoud en behoud. In het gemeentelijk beleid of bij terreinbeheerders moeten ook keuzes worden gemaakt voortkomend uit financiën en onderhoud, wensen van de burger, veiligheid, bepaald (natuur- en landschaps)beheer, klimaat. Een boom weghalen kan soms ook niet anders bijvoorbeeld omdat het onderliggende riool wordt vervangen.

Informatie en aanmelden:

Wanneer: Donderdag 28 november, 19.30 - 22.00 uur
Waar: Bezoekerscentrum Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24a te Arnhem
Deelname: Kosten vrijwilligers bij GNMF aangesloten organisaties: 10 euro voor 1 avond, 15 euro als u deelneemt aan zowel deze cursus als aan de cursus Natuurtoets in het ruimtelijk plan op 12 december. Kosten andere geïnteresseerden: 15 euro voor 1 avond, 20 euro voor beide avonden.
Aanmelden: via email: secr@gnmf.nl, of telefonisch via: 026-3523740 onder vermelding van: cursus A. Uw opgave is pas definitief na betaling op rekening 2465801 van de Gelderse Natuur en Milieufederatie te Arnhem, onder vermelding van cursus A plus uw naam en woonplaats.
  

Heksenbezems

Heksenbezems komen vooral veel voor in berkenbomen. Het zijn woekeringen die voortkomen uit verschillende organismen zoals schimmels of mycoplasma’s (soorten bacteriën). Uit de uiteinden van één tak komt dat een groot aantal groeitoppen.
Vroeger dacht men dat deze “bezems” werkten tegen kwade geesten.

 

donderdag 7 november 2013

Gemeente Doesburg wil waardevolle bomen in kaart brengen

Gemeente Doesburg wil anders omgaan met het beschermen van bomen en de huidige kapvergunning grotendeels afschaffen. Aan de ene kant wil de gemeente daarmee de regeldruk voor haar inwoners verminderen en aan de andere kant de administratieve last voor de gemeente verlagen. Om waardevolle bomen toch optimaal te beschermen, gaat de gemeente een groene kaart samenstellen. Op deze kaart komen de waardevolle gemeentelijke- en particuliere bomen te staan. Voor particuliere bomen geldt dat deze op vrijwillige basis worden opgenomen in de lijst. De bomen op de groene kaart mogen in principe niet gekapt worden, tenzij de boom ziek is of geen toekomstverwachting meer heeft. Voor alle overige bomen, die niet op deze kaart voorkomen maar wel voldoen aan de criteria geldt een meldingsplicht. Bomen die niet aan de criteria voor waardevolle boom voldoen zijn kapvergunningvrij.

 
Voor het samenstellen van deze groene kaart heeft de gemeente Doesburg de hulp van bewoners nodig. Bomen kunnen namelijk aangemeld worden. Als blijkt dat de boom voldoet aan de criteria, wordt deze op de groene kaart opgenomen. Het aanmelden van een waardevolle boom heeft als bijkomend voordeel, dat de eigenaar aanspraak kan maken op de bijdrageregeling voor het onderhoud van de boom. In praktijk betekent dat de helft van de onderhoudskosten voor de boom vergoed worden.

bron: Boomzorg en gemeente Doesburg


dinsdag 5 november 2013

Parrotia wint titel "Boom van de Toekomst".

Op 31 oktober werd in Rhenen de Boominfodag gehouden. Nieuw aan deze dag was een uitverkiezing van een Boom van de Toekomst. Een aantal boomkwekers had hun favoriete boom genomineerd waar in twee rondes op gestemd kon worden.
De drie bomen waar in Rhenen op gestemd kon worden waren achtereenvolgens de Acer platanoides 'Eurostar' (Brienissen Bomen), Parrotia persica (Boomkwekerij Ebben BV) en als laatste de Ginkgo biloba ‘Saratoga’ (Van den Berk Boomkwekerijen).
De winnaar van de verkiezing is de Parrotia persica geworden of met een Nederlandse benaming Perzisch IJzerhard of IJzerhout.
Bron: Stad & Groen
(Perzische IJzerboom in arboretum Oudenbosch)

Deze boom is nog vrijwel onbekend. Hij behoort tot de familie van de Hamamelis en kan 5 tot 7 meter hoog worden, als leiboom, straatboom of meerstamming.
Verkleurd mooi in de herfst!

Meer: http://dendrologie.nl/wp-content/uploads/Mijn-favoriete-boom-Parrotia-persica.pdf