donderdag 7 november 2013

Gemeente Doesburg wil waardevolle bomen in kaart brengen

Gemeente Doesburg wil anders omgaan met het beschermen van bomen en de huidige kapvergunning grotendeels afschaffen. Aan de ene kant wil de gemeente daarmee de regeldruk voor haar inwoners verminderen en aan de andere kant de administratieve last voor de gemeente verlagen. Om waardevolle bomen toch optimaal te beschermen, gaat de gemeente een groene kaart samenstellen. Op deze kaart komen de waardevolle gemeentelijke- en particuliere bomen te staan. Voor particuliere bomen geldt dat deze op vrijwillige basis worden opgenomen in de lijst. De bomen op de groene kaart mogen in principe niet gekapt worden, tenzij de boom ziek is of geen toekomstverwachting meer heeft. Voor alle overige bomen, die niet op deze kaart voorkomen maar wel voldoen aan de criteria geldt een meldingsplicht. Bomen die niet aan de criteria voor waardevolle boom voldoen zijn kapvergunningvrij.

 
Voor het samenstellen van deze groene kaart heeft de gemeente Doesburg de hulp van bewoners nodig. Bomen kunnen namelijk aangemeld worden. Als blijkt dat de boom voldoet aan de criteria, wordt deze op de groene kaart opgenomen. Het aanmelden van een waardevolle boom heeft als bijkomend voordeel, dat de eigenaar aanspraak kan maken op de bijdrageregeling voor het onderhoud van de boom. In praktijk betekent dat de helft van de onderhoudskosten voor de boom vergoed worden.

bron: Boomzorg en gemeente Doesburg