zaterdag 9 november 2013

Cursusavond Bescherming van bomen

Over bescherming van bomen en omgevingsbeheer. 
   
BomenkapDe Gelderse Natuur & Milieu Federatie organiseert dit najaar een cursusavond over enerzijds bescherming van bomen maar anderzijds ook over de tegenstelling tussen bomenbescherming en omgevingsbeheer. Tijdens de avond wordt ingegaan op de relatie met onder meer de bomenverordening, het bestemmingsplan, de flora- en faunawet en de rol die men lokaal kan spelen om bomen beter te (laten) beschermen.
Met de drang van beleidsmakers om te dereguleren komt ook de bescherming van bomen in de knel. Zo wordt de bescherming dan beperkt tot een beperkte bomenlijst. Bezuinigingen kunnen aanleiding geven om minder uit te geven aan bomenonderhoud en behoud. In het gemeentelijk beleid of bij terreinbeheerders moeten ook keuzes worden gemaakt voortkomend uit financiën en onderhoud, wensen van de burger, veiligheid, bepaald (natuur- en landschaps)beheer, klimaat. Een boom weghalen kan soms ook niet anders bijvoorbeeld omdat het onderliggende riool wordt vervangen.

Informatie en aanmelden:

Wanneer: Donderdag 28 november, 19.30 - 22.00 uur
Waar: Bezoekerscentrum Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24a te Arnhem
Deelname: Kosten vrijwilligers bij GNMF aangesloten organisaties: 10 euro voor 1 avond, 15 euro als u deelneemt aan zowel deze cursus als aan de cursus Natuurtoets in het ruimtelijk plan op 12 december. Kosten andere geïnteresseerden: 15 euro voor 1 avond, 20 euro voor beide avonden.
Aanmelden: via email: secr@gnmf.nl, of telefonisch via: 026-3523740 onder vermelding van: cursus A. Uw opgave is pas definitief na betaling op rekening 2465801 van de Gelderse Natuur en Milieufederatie te Arnhem, onder vermelding van cursus A plus uw naam en woonplaats.