zaterdag 9 november 2013

Kap geen bomen voor meer zonnepanelen

GEMEENTE DOETINCHEM:
Steeds meer inwoners maken gebruik van zonnepanelen op het dak. Een hoge boom kan het rendement van deze panelen echter verminderen. De gemeente krijgt daarom regelmatig de vraag om bomen te snoeien of te verwijderen om zo de schaduwhinder te verhelpen. De voordelen van zonnepanelen op een individueel pand wegen echter niet op tegen de voordelen van een boom in een straat en landschap. Doetinchem weigert daarom in de meeste gevallen een dergelijke kapvergunning. Hiervoor zijn nu een aantal uitgangspunten opgesteld.

Zowel het produceren van groene energie als de aanplant/het behoudt van bomen moeten zorgen voor een duurzame samenleving. Doetinchem vindt duurzaamheid belangrijk. In 2020 willen we bijvoorbeeld al 50 procent minder CO2 uitstoten dan we deden in 1990. Zowel het produceren van groene energie als de aanplant / het behoud van bomen hebben betrekking op de vermindering van CO2. Maar de plaatsing van zonnepanelen en de aanwezigheid van bomen kunnen elkaar soms in de weg zitten.
Beleid:
Als de gemeente de kapaanvragen voor dit soort situaties zou goedkeuren verdwijnen er onnodig gezonde bomen. Doetinchem streeft er juist naar om het aantal bomen in oetinchem op peil te houden en waar mogelijk uit te breiden.
Om duidelijkheid te scheppen heeft de gemeente daarom een aantal uitgangspunten vastgesteld.
Onderscheid in situaties In bestaande situaties is het uitgangspunt dat bestaande bomen worden behouden. De boom gaat vóór en bij de plaatsing van een zonnepaneel moet daar rekening mee gehouden worden. Ook als de boom in de toekomst nog zal groeien.
Op nieuwbouwlocaties waar bomen worden aangeplant wordt er rekening gehouden met de aanwezigheid van zonnepanelen en/of de eventuele plaatsing daarvan.
Bij de herinrichting van gebieden waarbij sowieso al bomen gekapt of gesnoeid zouden moeten worden gelden dezelfde regels als voor nieuwbouwlocaties. Als het vanuit herinrichtingsplannen niet nodig is om bestaande bomen te kappen of te snoeien gelden dezelfde regels als voor bestaande situaties.

Bron: Gemeentepagina Doetinchem
5e jaargang, nummer 43 •woensdag 6 november 2013