woensdag 25 december 2013

Kerstman op troon

Aan de Nieuwe Weg in Lochem zit deze relaxte kerstman hoog op een gekapte boom.

zaterdag 21 december 2013

‘Groene kaart van Nederland’

Van onze collega's De Bomenridders in Rotterdam kregen wij het volgende bericht:

Nederland wordt steeds voller, stadsnatuur staat onder druk door woningbouw, herinrichting van de buitenruimte en bezuinigingen op groenonderhoud. Sommige bestuurders en tuineigenaren zien bomen als bron van overlast. Ook wordt in steeds meer gemeenten de kapvergunning deels afgeschaft in het kader van de deregulering. De wekelijkse lijst verleende kapvergunningen spreekt boekdelen. Nu het goede nieuws: steeds meer mensen komen op voor het behoud van groen in hun omgeving. Inmiddels tellen we 38 lokale organisaties die het belang van bomen onder de aandacht brengen. Daar worden we blij van! Goed nieuws moet je delen, dus sturen we u bij deze onze kerstkaart, de

De Groene kaart van Nederland is gebouwd door Lyckle Aardema.
Bekijk hem hier:

 
 


Aandacht voor Willem in Boomzorg

Willem Pasman van Bomenstichting Achterhoek overleden
dinsdag 17 december 2013


Via de nieuwsbrief van Bomenstichting Achterhoek kreeg dit vakblad het treurige nieuws van het overlijden van Willen Pasman van de Bomenstichting Achterhoek.
Vakblad Boomzorg heeft maar relatief weinig met Pasman samengewerkt, maar wat ons vakblad betreft is hij het ultieme bewijs van een actievoerder die op het moment dat de Landelijke Bomenstichting op sterven na dood was regionaal zorgt voor heel veel positieve aandacht voor bomen.
Concreet hebben Pasman en Boomzorg samen gewerkt aan een regionale conferentie in de gemeente Lochem onder de titel 'Het gedonder is begonnen toen bomen natuur werden'. Daar liet Pasman merken dat hij weliswaar scherp was op het behoud van bomen in de Achterhoek, maar zeer zeker niet gespeend was van realiteitszin.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.


dinsdag 17 december 2013

In Memoriam Willem Pasman

Op 15 december is onze Willem gestorven.
Hij was al enige tijd ziek; tumoren in zijn hersenen, al in een te ver stadium, dus niets meer aan te doen…
Hij en wij allemaal wisten wat er komen ging: de woudreus geveld; een onvoorstelbaar idee.
Met onstuitbare energie heeft Willem zich al vanaf 1984, als contactpersoon voor de landelijke Bomenstichting, ingespannen voor het behoud van gezonde bomen; in de gemeente Doetinchem en ook in de gemeenten daar omheen.
Toen deze Bomenstichting failliet dreigde te gaan, richtte hij samen met een aantal andere contactpersonen van Achterhoekse gemeenten in 2011 de Bomenstichting Achterhoek op.
In die korte tijd hebben we samen erg veel meegemaakt. Er waren nogal wat turbulente tijden, waarin we soms zelfs genoodzaakt werden rechtszaken te voeren, omdat gemeenten weigerden met ons te praten. Wat overigens ook tot gevolg had dat ons aantal sympathisanten steeds flink steeg.
Wat is er in die korte periode al veel veranderd; inmiddels worden wij door steeds meer gemeenten gezien als gesprekspartner en uitgenodigd voor overleg. Niet in de laatste plaats door Willem’s inzet.
Ook reed Willem vrijwel dagelijks door de Achterhoek in zijn kleine vrachtwagentje met ons logo op de deuren om kapvergunningen na te gaan. Zelfs stuitte hij eens op een groepje mannen die illegaal aan het kappen waren en toen ze Willem zagen aankomen hard wegrenden. Wat hebben we daarom gelachen!
Dus zo, op zijn manier, werd Willem wereldberoemd in de Achterhoek!
Niet altijd even geliefd als luis in de pels van gemeenten, maar hij kreeg veel voor elkaar en had ook veel goede contacten daar.
Veel van deze goede contacten hebben, toen zij hoorden van Willem’s situatie, nog laten merken hoe zij hem waardeerden. Door hem bloemen te sturen, een Groen lintje uit te reiken, en zelfs een herdenkingsboom voor hem te zullen planten. Dat heeft hij nog duidelijk meegekregen en dat heeft hem erg goed gedaan.
We zullen Willem nu moeten missen, maar we gaan op dezelfde wijze verder op de weg die we tot nu toe samen met hem zijn gegaan.
En daar zou hij wel tevreden over zijn..

Willem zal worden begraven op donderdag 19 december om 11.15 uur
op de Natuurbegraafplaats Slangenburg
kruising Kommendijk en Loordijk in Doetinchem
zondag 15 december 2013De redactie van het tijdschrift Boomzorg trof deze bijzondere vorm van boombescherming aan in Rosmalen, gemeente Den Bosch.
Deze wel zeer zeker uitgevoerde boombescherming is uitgevoerd in staal. De nog maar net geplante boom valt zeker op het gezicht niet eens op en wordt letterlijk en figuurlijk overvleugeld door de boombescherming.

Hoe meet je een boom?!

      

Er bestaan eenvoudige manieren om de hoogte van een boom te schatten. Iedereen die vroeger op de padvinderij heeft gezeten zal dit trucje kennen. En als je βèta bent is deze driehoek gesneden koek. Ik leerde het van een boswachter van Staatsbosbeheer.

Ga met je rug tegen de boom staan en wandel van de boom weg. Kijk af en toe om en stop als je de top van de boom onder een hoek van 45° ziet. Dat lijkt moeilijker dan het is maar als je met je arm omhoog wijst naar de boomtop dan moet je arm een hoek maken met je lichaam van 45 graden.
De hoogte van de boom is dan de grondafstand van jou tot de boom, bijvoorbeeld 10, 20 of 30 meter + jouw ooghoogte (dus de hoogte van de grond tot aan jouw ogen (bv. 1.70 meter).

Jij vormt met de boom namelijk een driehoek met een rechte hoek van 90° (de hoek grond-boom) en een hoek van 45 graden (de hoek tussen jouw zichtlijn en de grond). Een ouderwets lesje meetkunde: bij een gelijkzijdige driehoek met een hoek van 90 graden zijn de twee rechte zijden even lang. De hoogte van de boom is dan even lang als de afstand van de boom tot de waarnemer. Aangezien jouw ogen zich niet op de grond bevinden, moet je jouw eigen ooghoogte er bij optellen (zie figuur).

Bron: Vroege Vogels 09 12 2013

donderdag 12 december 2013

Informatie avond gemeente over Thuja's Hengelo

De informatie avond van de gemeente Bronckhorst, georganiseerd inzake de verkeersveiligheid en de voor de nieuwe school daarom benodigde 16 parkeerplaatsen in Hengelo, is gisteravond druk bezocht.

Zo'n driekwart van de aanwezigen bleek vóór het behoud van de beeldbepalende thuja's en veel aanwezigen droegen creatieve alternatieve oplossingen aan.
Zo werd de mogelijkheid aangedragen de strook naast de begraafplaats, die nu als het Geiteweitje fungeert, voor deze parkeerplaatsen in te richten, waarbij ook een passende nieuwe plek werd genoemd waar de geiten dan konden worden gehuisvest.

Ook werd geopperd een aantal  "Kiss and ride" mogelijkheden aan te leggen, waar de ouders hun kinderen kunnen "afleveren" bij de school.
Het bleek ook niet geheel duidelijk voor wie de 16 benodigde parkeerplaatsen nu eigenlijk bedoeld waren. Dat bleek te zijn voor de leraren, dus die kunnen wel zonder gevaar zelfstandig de weg oversteken...

Een aantal omwonenden wilde de bomen weg hebben; men klaagde veel last te hebben in hun tuin van het afval van de bomen en daardoor elk jaar kosten te moeten maken voor afvoer.
Wellicht zou de gemeente deze mensen tegemoet kunnen komen door afval gratis te laten storten, tenslotte behoort dit ook bij het bomenonderhoud dat de verantwoordelijkheid is van een gemeente.

Afgevaardigden van de gemeente benadrukten dat zij de geboden alternatieven "serieus zullen meenemen" en "er serieus naar zullen kijken". Echter werd ook herhaaldelijk vermeld dat men "eind februari wilde gaan kappen", vóór het begin van het broedseizoen (15 maart tot 15 juli).

Dus hopen wij, met velen, dat het "meenemen en kijken" ook echt serieus zal gebeuren en de gemeente de wens van de meerderheid; het behoud van deze mooie laan met de monumentale, 120 jaar oude, gezonde, thuja's, zal respecteren.

woensdag 11 december 2013

De Gelderlander over onze voorzitter!

Na eerdere onjuiste berichtgeving op 30 november heeft dezelfde journalist, Rick Aalbers, heel sportief vandaag een leuk artikel gepubliceerd over onze voorzitter.

(Klik op artikel voor vergroting:) 
 

donderdag 5 december 2013

Brief aan Schoolbestuur voor behoud laan met monumentale Thuja's HengeloInmiddels heeft de schooldrectie ons laten weten deze kap helemaal niet te hebben aangevraagd.
Reactie van de betreffende wethouder, Paul Seesing: "Het klopt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de schoolomgeving en niet het schoolbestuur. Men heeft samen de mogelijkheden verkend en deze oplossing als meest gerede gezien".


Aan het Bestuur van Openbare Basisschool Rozengaardsweide
Rozenstraat 14
7255 XT  HENGELO
                                                                                                          Lochem, 4 december 2013


Betreft: Beeldbepalende bomenlaan begraafplaats Het Iekink Hengelo.


Geachte Bestuursleden,

Bij deze benaderen wij u, mede namens een aantal zeer verontruste Hengelose sympathisanten van onze stichting, inzake de door u bij de gemeente aangevraagde kap van de vele Thuja’s/ Chamaecypares langs de begraafplaats aan Het Iekink in de nabijheid van uw school.
Deze zouden moeten wijken voor de aanleg van een aantal parkeerplaatsen.

Wij willen u hierbij vriendelijk doch dringend verzoeken deze aanvraag in heroverweging te nemen. Het betreft hier nl. een twintigtal zeer beeldbepalende en monumentale bomen, met grote waarde voor het voor Hengelo karakteristieke dorpsschoon!

Deze laan zou als Beschermd Dorpsgezicht gekwalificeerd dienen te zijn; er is zelfs een aantal bomen bij met een omvang van meer dan 3 meter! Deze tref je niet vaak meer aan; soms nog op landgoederen en dan vaak nog als solitair, het gaat hier dus om een voor ons land vrijwel unieke laan; die niet alleen beeldbepalend is, maar daarnaast ook een cultuur-historische waarde vertegenwoordigt.

De landelijke Bomenstichting is inmiddels zelfs bezig deze bomen toe te voegen aan haar lijst van Nationale Monumentale Bomen.
 
Graag dragen wij hierbij een te overwegen alternatieve oplossing aan. Deze zou bijvoorbeeld kunnen zijn:
Het naast uw schoolterrein gelegen gedeelte van Het Iekink heeft aan beide zijden een trottoir. De mogelijkheid doet zich daar voor het trottoir aan de lindebomenzijde om te vormen tot parkeerplaatsen. Hierbij blijven de lindes gespaard en zullen dan tevens niet te lijden hebben van druk op de wortels en zodoende zou plaats gecreëerd worden voor vrijwel hetzelfde aantal auto’s als het door u gewenste gedeelte bij de begraafplaats zou opleveren.

Als schoolbestuur is het toch mede uw streven (en dat van de ouders van) uw leerlingen waarden mee te geven die van belang zullen zijn voor hun verdere leven.
Het leren van een respectvolle houding voor omgeving en natuur zal hiervan zeker onderdeel uitmaken.

In deze tijden waarin sterk wordt bezuinigd, en juist ook nog op groen en natuur, is dit voor onze kinderen toch ook van groot belang voor hun toekomst, wanneer zij de verantwoordelijkheid hiervoor gaan dragen.
Het doen verdwijnen van een dergelijke prachtige bomenlaan voor parkeerplaatsen zou hiermee in schril contrast staan.

Daarom verzoeken wij u vriendelijk doch dringend alsnog af te zien van dit voor velen schrikbarende plan.

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek


 

 

woensdag 4 december 2013

Boom filtert lucht ook letterlijk!


Bladeren blijken efficiënte fijnstofvangers
26 november 2013 Arjen Dijkgraaf

Met een berk voor je huis krijg je als stadsbewoner de helft minder fijnstof binnen. In elk geval zolang er blaadjes aan zitten, melden Engelse onderzoekers die het in de praktijk hebben uitgeprobeerd.

In Environmental Science and Technology melden Barbara Maher en collega’s van Lancaster University hoe ze metingen hebben gedaan in twee woonhuizen uit een rijtje van acht, langs een weg zónder bomen en mét veel autoverkeer. Om te beginnen bemonsterden ze gedurende 7 dagen elke 10 minuten de hoeveelheid stof die naar binnen kwam.

Bovendien gingen ze met natte doekjes langs tv-schermen om te meten hoeveel stof daar op was blijven plakken, waarbij ze met name keken naar de hoeveelheid ijzerdeeltjes. Die laatste komen vooral vrij door slijtage van autoremmen.

Vervolgens zetten ze 30 jonge berkjes (in grote bloembakken) neer voor 4 van de huizen. Na een week kwamen ze terug en concludeerden dat in die huizen nu 52 tot 65 procent minder fijnstof binnenkwam dan in de andere 4. Het effect was voor alle deeltjesgroottes ongeveer even sterk.

Onder de elektronenmicroscoop was te zien dat de berkenbladeren inderdaad vol deeltjes zaten. Die bladeren zijn van nature nogal harig en het lijkt er op dat fijnstof daardoor fysiek blijft plakken.

Er is al vaker beweerd dat bomen effectief zijn tegen fijnstof, maar tussen de schattingen van de mate waarin zat heel veel ruimte. De onderzoekers vermoeden dat dat komt omdat het fysieke adsorptie-effect in die eerdere modellen over het hoofd werd gezien.

De vraag is intussen wel hoe lang het duurt eer de bladeren verzadigd zijn met stof, en wat er precies gebeurt als het herfst wordt.
 
bron: C&EN
Dit is de Zwarte of Rode Berk: Betula nigra.
In tegenstelling tot de ons bekende berk met witte stam heeft deze een ruwe stam.

 

zaterdag 30 november 2013

Onjuist bericht in De Gelderlander!

Gisteren verscheen tot onze verrassing onderstaand artikel in de Gelderlander.
De journalist wekt hier de indruk dat hij onze voorzitter Jaap Cannegieter over dit onderwerp heeft gesproken; een gesprek dat echter nooit heeft plaatsgevonden! Cannegieter is hierover gebeld, maar heeft zonder verder commentaar de journalist direct doorverwezen naar de juiste persoon. Ook deze had nog niet kunnen reageren, maar toch verscheen al dit artikel, dus zonder medewerking van de Bomenstichting Achterhoek. De bron informatie zal dan waarschijnlijk uitsluitend op onze tweets hierover gebaseerd zijn..
Wij waarderen het dat deze krant aandacht besteedt aan misstanden betreffende het ontbreken van de correcte boombeschermende maatregelen op bouwplaatsten.
Maar het is wrang dat nu juist alleen de Fa. Groot Zevert hier wordt neergezet, terwijl wij al sinds afgelopen mei(!) bezig zijn met de Fa. Rouwmaat, die onverminderd op hun bouwplaatsen de boombeschermende maatregelen vrijwel geheel aan hun laars lappen!
Ook onze herhaalde oproepen aan de gemeente Oost Gelre om in deze te handhaven werden tot op heden nog niet gehonoreerd.
Inmiddels hebben wij de Gelderlander verzocht dit bericht te rectificeren.

(Klik op afbeelding voor vergroting)
 
 Voorbeelden bouwplaatsen Rouwmaat
 

zaterdag 23 november 2013

Groen Links Lintje voor ons bestuurslid Willem Pasman!GroenLinks Doetinchem heeft donderdag 21 november een Groen Lintje uitgereikt aan onze Willem Pasman, vanwege:

"Willem is al vele jaren actief voor het behoud van bomen in verschillende gemeenten in de Achterhoek. Eerst namens de landelijke Bomenstichting, later heeft hij samen met andere bomenliefhebbers de Bomenstichting Achterhoek opgericht. 

Met gerichte acties en het aantekenen van bezwaar tegen het onnodig kappen van gezonde bomen heeft Willem veel bereikt. Vooral het behouden van waardevolle bomen, zoals de lindebomen aan de Martinuslaan in Wehl, maar ook het besef bij gemeenten om meer rekening te houden met natuur. Steeds meer gemeenten zien de Bomenstichting Achterhoek nu als een serieuze gesprekspartner en vragen advies bij het ontwikkelen van (bouw)plannen en aangevraagde kapvergunningen. Met dit Groene Lintje geeft GroenLinks Doetinchem blijk van waardering voor de enorme gedrevenheid waarmee Willem zich inzet voor de bescherming van waardevolle bomen in onze regio".
 
 

  

dinsdag 19 november 2013

Wandeling op de Gorsselse Heide

Een verrassende wandeling op één van de laatste "natte" heidegebieden in ons land, met tevens een groot historisch verleden!
(Start aan de Elzerdijk 44, 7211LT Eefde. Tegenover de kartbaan. Volgt u de rode paaltjes; soms wèl even zoeken!)
Midden 19e eeuw werd het zelfs een militair terrein, waarvoor de daar al lange tijd gelegen boerderijen moesten wijken.

Hier ziet u een uitgegroeid restant van een beukenhaag van zo'n boerderij die ruim 1,5 eeuw geleden moest worden afgebroken. 
 
Drenkplaats voor de paarden van de Cavallerie; tevens oefenplaats waar de soldaten leerden hoe water te doorwaden.  
 
Begin 2014 start een groot project waarmee dit kwetsbare natuurgebied zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat zal worden teruggebracht. Stichting IJssellandschap is eigenaar en de Stichting Marke Gorsselse Heide is verantwoordelijk voor het herstel en beheer. Zij brengen de markegedachte weer tot leven. Het beheer wordt gedaan o.a. in samenwerking met de Natuurwerkgroep Gorssel, boeren uit de omgeving die hun koeien en schapen laten grazen, IVN, Agrarische Natuurvereniging 't Onderholt. Een groep deskundigen doet inventarisaties en denkt mee over het beheer. De plaatselijke imkervereniging heeft 's zomers een aantal bijenvolkjes op de heide.
 
Meer info: http://www.markegorsselseheide.nl/ en: http://www.vriendenvandegorsselseheide.info/ 

Herfst in de Achterhoek

 
 
 (Foto's genomen langs groene Helmich wandelroute in Baak).
 
Parkbos kasteel Ruurlo

zaterdag 16 november 2013

Tissues komen tot leven

Er worden heel veel bomen gekapt om zakdoekjes te kunnen maken.
Het Japanse Nepia is zo’n producent die dat doet dit maar meent toch met respect voor de natuur te handelen.
Het bedrijf zet zich namelijk in voor duurzaam beheerde bossen en behoud van ecosystemen. Om deze goede relatie met de natuur over te brengen is deze schitterende stop-motion gemaakt waarin tissues op magische wijze in allerlei origamidieren veranderen.


Bron: BREKEND.NL
 
 

dinsdag 12 november 2013

Wandelroute “De Poort van Lochem”

Wandelpad “De Poort van Lochem” is een wandelroute van 11 km die voert door het Berkeldal ten oosten van Lochem en terug langs de Lochemse Berg.  Dit pad maakt het mooie Berkeldal  meer toegankelijk voor de wandelende liefhebber van natuur en landschap.

De route volgt eerst de Berkel om daarna af te zwaaien over landgoederen Nettelhorst(Twickel) en De Heest. Vervolgens loopt men dan via ‘t Overlaar en de Lochemse Enk weer naar Stad Lochem om uit te komen in de historische kern.

De wandeling is tot stand gekomen op initiatief van de Stichting Mooi Lochem in het kader van het LOP (Landschaps Ontwikkelings Plan) van de gemeente Lochem. Het LOP beoogt lokale initiatieven voor landschaps beheer en beleving te steunen en praktisch uitvoerbaar te maken. Zo ook dit initiatief van de Stichting Mooi Lochem.

Het pad is niet verhard maar goed beloopbaar. Omdat enkele delen langs de Berkel drassig kunnen zijn wordt het dragen van waterdichte wandelschoenen of laarzen aanbevolen. De te volgen route is met bordjes aangegeven.

Routebeschrijving:
https://sites.google.com/site/smlberkeldalwandelroute/de-route/route-omschrijving

Vanaf het station volgt u deze bordjes:

zaterdag 9 november 2013

Kap geen bomen voor meer zonnepanelen

GEMEENTE DOETINCHEM:
Steeds meer inwoners maken gebruik van zonnepanelen op het dak. Een hoge boom kan het rendement van deze panelen echter verminderen. De gemeente krijgt daarom regelmatig de vraag om bomen te snoeien of te verwijderen om zo de schaduwhinder te verhelpen. De voordelen van zonnepanelen op een individueel pand wegen echter niet op tegen de voordelen van een boom in een straat en landschap. Doetinchem weigert daarom in de meeste gevallen een dergelijke kapvergunning. Hiervoor zijn nu een aantal uitgangspunten opgesteld.

Zowel het produceren van groene energie als de aanplant/het behoudt van bomen moeten zorgen voor een duurzame samenleving. Doetinchem vindt duurzaamheid belangrijk. In 2020 willen we bijvoorbeeld al 50 procent minder CO2 uitstoten dan we deden in 1990. Zowel het produceren van groene energie als de aanplant / het behoud van bomen hebben betrekking op de vermindering van CO2. Maar de plaatsing van zonnepanelen en de aanwezigheid van bomen kunnen elkaar soms in de weg zitten.
Beleid:
Als de gemeente de kapaanvragen voor dit soort situaties zou goedkeuren verdwijnen er onnodig gezonde bomen. Doetinchem streeft er juist naar om het aantal bomen in oetinchem op peil te houden en waar mogelijk uit te breiden.
Om duidelijkheid te scheppen heeft de gemeente daarom een aantal uitgangspunten vastgesteld.
Onderscheid in situaties In bestaande situaties is het uitgangspunt dat bestaande bomen worden behouden. De boom gaat vóór en bij de plaatsing van een zonnepaneel moet daar rekening mee gehouden worden. Ook als de boom in de toekomst nog zal groeien.
Op nieuwbouwlocaties waar bomen worden aangeplant wordt er rekening gehouden met de aanwezigheid van zonnepanelen en/of de eventuele plaatsing daarvan.
Bij de herinrichting van gebieden waarbij sowieso al bomen gekapt of gesnoeid zouden moeten worden gelden dezelfde regels als voor nieuwbouwlocaties. Als het vanuit herinrichtingsplannen niet nodig is om bestaande bomen te kappen of te snoeien gelden dezelfde regels als voor bestaande situaties.

Bron: Gemeentepagina Doetinchem
5e jaargang, nummer 43 •woensdag 6 november 2013

Cursusavond Bescherming van bomen

Over bescherming van bomen en omgevingsbeheer. 
   
BomenkapDe Gelderse Natuur & Milieu Federatie organiseert dit najaar een cursusavond over enerzijds bescherming van bomen maar anderzijds ook over de tegenstelling tussen bomenbescherming en omgevingsbeheer. Tijdens de avond wordt ingegaan op de relatie met onder meer de bomenverordening, het bestemmingsplan, de flora- en faunawet en de rol die men lokaal kan spelen om bomen beter te (laten) beschermen.
Met de drang van beleidsmakers om te dereguleren komt ook de bescherming van bomen in de knel. Zo wordt de bescherming dan beperkt tot een beperkte bomenlijst. Bezuinigingen kunnen aanleiding geven om minder uit te geven aan bomenonderhoud en behoud. In het gemeentelijk beleid of bij terreinbeheerders moeten ook keuzes worden gemaakt voortkomend uit financiën en onderhoud, wensen van de burger, veiligheid, bepaald (natuur- en landschaps)beheer, klimaat. Een boom weghalen kan soms ook niet anders bijvoorbeeld omdat het onderliggende riool wordt vervangen.

Informatie en aanmelden:

Wanneer: Donderdag 28 november, 19.30 - 22.00 uur
Waar: Bezoekerscentrum Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24a te Arnhem
Deelname: Kosten vrijwilligers bij GNMF aangesloten organisaties: 10 euro voor 1 avond, 15 euro als u deelneemt aan zowel deze cursus als aan de cursus Natuurtoets in het ruimtelijk plan op 12 december. Kosten andere geïnteresseerden: 15 euro voor 1 avond, 20 euro voor beide avonden.
Aanmelden: via email: secr@gnmf.nl, of telefonisch via: 026-3523740 onder vermelding van: cursus A. Uw opgave is pas definitief na betaling op rekening 2465801 van de Gelderse Natuur en Milieufederatie te Arnhem, onder vermelding van cursus A plus uw naam en woonplaats.
  

Heksenbezems

Heksenbezems komen vooral veel voor in berkenbomen. Het zijn woekeringen die voortkomen uit verschillende organismen zoals schimmels of mycoplasma’s (soorten bacteriën). Uit de uiteinden van één tak komt dat een groot aantal groeitoppen.
Vroeger dacht men dat deze “bezems” werkten tegen kwade geesten.

 

donderdag 7 november 2013

Gemeente Doesburg wil waardevolle bomen in kaart brengen

Gemeente Doesburg wil anders omgaan met het beschermen van bomen en de huidige kapvergunning grotendeels afschaffen. Aan de ene kant wil de gemeente daarmee de regeldruk voor haar inwoners verminderen en aan de andere kant de administratieve last voor de gemeente verlagen. Om waardevolle bomen toch optimaal te beschermen, gaat de gemeente een groene kaart samenstellen. Op deze kaart komen de waardevolle gemeentelijke- en particuliere bomen te staan. Voor particuliere bomen geldt dat deze op vrijwillige basis worden opgenomen in de lijst. De bomen op de groene kaart mogen in principe niet gekapt worden, tenzij de boom ziek is of geen toekomstverwachting meer heeft. Voor alle overige bomen, die niet op deze kaart voorkomen maar wel voldoen aan de criteria geldt een meldingsplicht. Bomen die niet aan de criteria voor waardevolle boom voldoen zijn kapvergunningvrij.

 
Voor het samenstellen van deze groene kaart heeft de gemeente Doesburg de hulp van bewoners nodig. Bomen kunnen namelijk aangemeld worden. Als blijkt dat de boom voldoet aan de criteria, wordt deze op de groene kaart opgenomen. Het aanmelden van een waardevolle boom heeft als bijkomend voordeel, dat de eigenaar aanspraak kan maken op de bijdrageregeling voor het onderhoud van de boom. In praktijk betekent dat de helft van de onderhoudskosten voor de boom vergoed worden.

bron: Boomzorg en gemeente Doesburg


dinsdag 5 november 2013

Parrotia wint titel "Boom van de Toekomst".

Op 31 oktober werd in Rhenen de Boominfodag gehouden. Nieuw aan deze dag was een uitverkiezing van een Boom van de Toekomst. Een aantal boomkwekers had hun favoriete boom genomineerd waar in twee rondes op gestemd kon worden.
De drie bomen waar in Rhenen op gestemd kon worden waren achtereenvolgens de Acer platanoides 'Eurostar' (Brienissen Bomen), Parrotia persica (Boomkwekerij Ebben BV) en als laatste de Ginkgo biloba ‘Saratoga’ (Van den Berk Boomkwekerijen).
De winnaar van de verkiezing is de Parrotia persica geworden of met een Nederlandse benaming Perzisch IJzerhard of IJzerhout.
Bron: Stad & Groen
(Perzische IJzerboom in arboretum Oudenbosch)

Deze boom is nog vrijwel onbekend. Hij behoort tot de familie van de Hamamelis en kan 5 tot 7 meter hoog worden, als leiboom, straatboom of meerstamming.
Verkleurd mooi in de herfst!

Meer: http://dendrologie.nl/wp-content/uploads/Mijn-favoriete-boom-Parrotia-persica.pdf

donderdag 31 oktober 2013

Meer wandelingen

Rond Hummelo, Keppel en Drempt zijn ook prachtige wandelingen te maken van 2 tot 6,5 km.
U vindt borden met de verschillende kleuren routes:
  • Achter Hotel-restaurant De Gouden Leeuw te Laag-Keppel
  • Hotel-restaurant De Gouden Karper in Hummelo
  • Bij het kerkje van Hoog-Keppel
  • Café-restaurant Wapen van Heeckeren, Zelhemseweg, Hummelo.
Zo kunt u genieten van mooie oude bomen en het karakteristieke Achterhoekse cloulissenlandschap!


Lex Harding kocht landgoed “vooral om de bomen”.

In Elsevier een interview met de radioman; mede-financier van de film “De Nieuwe Wildernis” en groot natuurliefhebber.
“Je kunt alles bouwen en maken: huizen, paleizen, maar geen bomen, die moeten er zíjn”.
Wat is er dan zo mooi aan bomen?
“Het gaat meer om de sfeer die zo’n boom creëert. Een grote boom is een biotoop waar dieren leven, vogels, rupsen.
En er groeit mos, dat is prachtig”…

Bron: Elsevier 2610
 
 

Eeuwenoude leilindes

Bij boerderij Nieuwenhuis aan de Nijkampsweg 7 in Klein Dochteren bij Lochem staan deze oude leilindes. Ze moeten geplant zijn rond 1780 na een renovatie van de boerderij!
In de vorige eeuw werd daar vanaf een naburige boederij electriciteit aangelegd. Zoals toen gebruikelijk bovengronds met palen.
De electriciteitsdraden mochten natuurlijk niets raken, daarom heeft men toen de linkerboom maar doormidden gezaagd...
Intussen is de electriciteitsleiding allang ondergronds gelegd, maar na al die jaren doet deze linde het nog steeds prima!

woensdag 30 oktober 2013

Herfst

Prachtige herfstkleuren bij deze Liquidambar (Amberboom).


Mooi oude Catalpa

Op landgoed Verwolde in Laren staat deze mooie oude Catalpa.
In de tijd dat deze werd geplant zag je nog niet veel van deze soort.


Hij wordt goed verzorgd getuige de kabels tussen de stammen!Zelfhelend vermogen van bomen

Wanneer een boom door de bliksem wordt getroffen; er een tak wordt afgezaagd, of er hoe dan ook een beschadiging ontstaat, vormt de boom een soort eelt (callus) langs deze beschadiging en heelt op die manier de wond.
Hieronder een aantal voorbeelden hiervan:


 

 
 
 
Ook op de wortels
 

En bij deze oude populier is mooi te zien hoe de boom dit doet:  

Zelfs nadat boom al gekapt is...