zondag 15 december 2013

Hoe meet je een boom?!

      

Er bestaan eenvoudige manieren om de hoogte van een boom te schatten. Iedereen die vroeger op de padvinderij heeft gezeten zal dit trucje kennen. En als je βèta bent is deze driehoek gesneden koek. Ik leerde het van een boswachter van Staatsbosbeheer.

Ga met je rug tegen de boom staan en wandel van de boom weg. Kijk af en toe om en stop als je de top van de boom onder een hoek van 45° ziet. Dat lijkt moeilijker dan het is maar als je met je arm omhoog wijst naar de boomtop dan moet je arm een hoek maken met je lichaam van 45 graden.
De hoogte van de boom is dan de grondafstand van jou tot de boom, bijvoorbeeld 10, 20 of 30 meter + jouw ooghoogte (dus de hoogte van de grond tot aan jouw ogen (bv. 1.70 meter).

Jij vormt met de boom namelijk een driehoek met een rechte hoek van 90° (de hoek grond-boom) en een hoek van 45 graden (de hoek tussen jouw zichtlijn en de grond). Een ouderwets lesje meetkunde: bij een gelijkzijdige driehoek met een hoek van 90 graden zijn de twee rechte zijden even lang. De hoogte van de boom is dan even lang als de afstand van de boom tot de waarnemer. Aangezien jouw ogen zich niet op de grond bevinden, moet je jouw eigen ooghoogte er bij optellen (zie figuur).

Bron: Vroege Vogels 09 12 2013