vrijdag 23 november 2012

Rechtszaak bomen masterplan Hengelo

Op 22 november diende deze zaak bij de Voorzieningenrechter im Zutphen.
Bomenstichting Achterhoek had een voorlopige voorziening ingediend om de plannen voor de kap van (naar nu blijkt) meer dan 100 bomen in Hengelo centrum door de gemeente Bronckhorst te voorkomen.
Onze advocate maakte duidelijk dat wij geen bezwaar hebben tegen de beoogde herinrichting van het Hengelose centrum, uiteraard wel tegen het o.i. nodeloos kappen van een aantal waardevolle bomen.
De rechter stelde voor in onderhandeling gaan om zo te proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Beide partijen waren het hiermee eens; zeer binnenkort zal dit plaatsvinden.

 
Straatbeeld van inmiddels heringericht gedeelte van Hengelo.
Mooie bestrating; boompjes die nog zo'n 25 jaar nodig hebben om wat te worden...
 
 
 

dinsdag 20 november 2012

Weert introduceert nieuw bomenbeleidsplan om bomen te beschermen


Bron: Groene Stad/ 13.11.2012
Wat maakt in Weert, als Groenste stad van Nederland, zoveel indruk? De monumentale bomen, de prachtige lanen en de bijzonder intieme groene plekjes. De bescherming van waardevolle en monumentale bomen is noodzakelijk voor de toekomst. De gemeente Weert heeft een nieuw bomenbeleidsplan.

Eén van de acties uit dit plan is het vernieuwen en aanvullen van het bomenregister. In dit bomenregister worden de groene monumenten van Weert, de oude en/of bijzondere bomen, de straatbomen en bijzondere gebieden beschermd.
Verschil
Het verschil in waardevol en monumentaal wordt gemaakt om monumentale bomen ook echt als monument te beschermen. De waardevolle bomen zijn de bomen die in de toekomst monumentaal kunnen worden of van uitzonderling belang zijn door de kenmerken of de locatie.
Meerwaarde voor woonomgeving
Bomen die in het bomenregister of in de bestemmingsplannen staan, mogen niet zomaar gekapt worden. Monumentale en waardevolle bomen zijn extra beschermd. Bij eventuele kap is een goede en objectieve afweging van belangen verplicht. De afwegingen staan in het bomenbeleidsplan. Een monumentale of waardevolle boom in uw de verhoogt de meerwaarde voor uw woonomgeving. De bomen leveren een grote bijdrage aan een groen straatbeeld, wat de titel ‘Groenste stad van Nederland’ waarmaakt.
Meer informatie
Meer informatie over de criteria voor het beoordelen van een boom staat in het bomenbeleidsplan. Dit plan is te downloaden via www.weert.nl/groen »
Groenste stad
Weert is in september 2012 gekozen tot de Groenste Stad Nederland. De Limburgse stad won Goud in de nationale groencompetitie Entente Florale 2012. Weert en Bergeijk Groenste stad en dorp van Nederland 2012 »


vrijdag 16 november 2012

Uitspraak rechter inzake Saturn Doetinchem

 (Klik op artikel voor vergroting)

Het komt er op neer dat de rechter ons beroep gegrond heeft verklaard omdat de gemeente procedurele fouten heeft gemaakt, maar de gemeente deze fouten vergeeft.
De bomen mogen dus helaas worden gekapt..
Wel moet de gemeente de door ons gemaakte kosten aan ons terugbetalen.

donderdag 15 november 2012

Onjuiste weergave feiten van gemeente Oude IJsselstreek

Na de door de Bomenstichting Achterhoek geconstateerde illegale kap van de bomen in het centrum van Varsseveld, werd tijdens een gesprek met wethouder Rijnsaardt afgesproken dat de gemeente een persbericht hierover zou doen uitgaan.
De inhoud hiervan was echter niet conform hetgeen was besproken.
Tevens is de uitspraak "Overigens was het wel de bedoeling dat de bomen zouden weggaan" onjuist.

Zie bijgaande artikelen van De Gelderlander.
(Klik op artikelen voor vergroting).

WUR leidt processierups om de tuin

WAGENINGEN - Onderzoekers van de Wageningen Universiteit zeggen een middel te hebben ontdekt om de overlast van eikenprocessierupsen effectief aan te pakken.

De onderzoekers maken daarbij gebruik van de neiging van de rupsen zich in grote colonnes te verplaatsen. Met behulp van het middel, een natuurproduct, worden valse sporen uitgezet waarmee de rupsen kunnen worden gelokt of waardoor de colonne uiteenvalt.


Volgens de WUR is verder onderzoek naar werkzame stoffen nodig. Dat zal zo'n twee jaar gaan duren.

Bron: Omroep Gelderland