vrijdag 25 december 2015

Eik met dode Hedera

De klimop is onderaan doorgesneden; zo zie je goed hoe het in en om de boom is gegroeid.

zondag 20 december 2015

Herplant dode eiken door NS-Vastgoed bij station Lochem

Afgelopen zomer maakten wij deze foto van de treurige toestand van twee jonge eiken voor het station van Lochem. Deze waren geplant als vervanging van een grote eik die eerder helaas om veiligheidsredenen moest worden gekapt.

Doordat niet voldoende nazorg aan deze eikjes was besteed (jaarlijks gaat overigens in ons land aan vele tonnen verloren door nalatigheid in nazorg voor jonge aan- c.q. herplant!) waren beide bomen dood; geen gezicht dus en ook niet als binnenkomer voor touristen die in Lochem uitstappen!
Uiteindelijk bleek NS Vastgoed de eigenaar en verantwoordelijk voor deze locatie. Men beloofde in de herfst (plantseizoen) opnieuw te zullen planten, en dat is onlangs gebeurd. Twee mannen van Buitenzorg Groenspecialisten uit Markelo kwamen met twee mooie nieuwe exemplaren van een aardige maat (16/18cm). NS Vastgoed heeft nu ook opdracht gegeven voor voldoende nazorg!

Eerst wordt een mooi plantgat gegraven (90x90cm)
en aarde wordt vermengd met voedingsstoffen.
De kroon wordt vrijgemaakt 
(beschermdraad vervoer)

De wortels van de kluit worden losgemaakt zodat de kluit makkelijker wortelt

Zo staan ze er mooi bij, mèt gietrand!


Zo moeten ze worden; duurt nog even..

maandag 14 december 2015

Jeukbomen

Hier een mooi voorbeeld van een zwijnendrinkpoel, met bomen er naast waartegen de zwijnen na het baden meteen eens lekker kunnen schuren tegen de jeuk!
Je ziet het aan de laag modder op de stammen.

(Klik op afbeelding voor vergroting).


vrijdag 11 december 2015

Boomfeestdag wil dat meer kinderen bomen gaan planten

Stichting Nationale Boomfeestdag wil dat de klimaattop een verdrag ondertekent om kinderen meer bomen te laten planten. Een eigen boom planten zou volgens hen bijdragen aan het natuurbesef van kinderen. Op die manier kunnen kinderen ook meer bij de klimaat-problematiek betrokken worden.

Afbeeldingsresultaat voor boomfeestdag

Nationale Boomfeestdag zet zich in voor de natuureducatie aan kinderen. Sinds de oprichting van de stichting zestig jaar geleden, zijn er door Nederlandse schoolkinderen ruim elf miljoen bomen geplant. Ieder jaar organiseert de stichting een dag waarop kinderen gezamenlijk bomen gaan planten, de Boomfeestdag. In 2016 zal onder het thema 'Bomen en bossen' de landelijke manifestatie plaatsvinden in Den Bosch.

Bron: Stichting Nationale Boomfeestdag

Door: Janneke de Wit/ Boomzorg


Monumentale beuk Doesburg ten dode opgeschreven

Een beeldbepalende beuk op de begraafplaats in Doesburg heeft niet lang meer te leven. Twee boombedrijven concluderen dat er niets anders op zit dan de boom te kappen.

De bedrijven deden onafhankelijk van elkaar onderzoek naar de beuk, in het bijzonder naar de aantasting in de stam ter hoogte van de entplaats en de aantasting van het wortelgestel. Hieruit blijkt dat beide gebieden ernstig zijn aangetast door de reuzenzwam. De boom moet gekapt worden omdat hij een risico vormt voor de omgeving. 

Foto: gemeente Doesburg
De beuk is waarschijnlijk bijna tweehonderd jaar oud en opgenomen in de Monumentale Bomen-lijst. Uit onderzoek van de Bomenstichting blijkt dat deze beuk niet de oudste, maar mogelijk wel de dikste beuk van Nederland is. Naar verwachting wordt de oude reus in januari gekapt. De gemeente hoopt de stamvoet te laten staan, en van het overige hout een monument en banken te maken.

Bron: gemeente Doesburg

Door: Kelly Kuenen/ Boomzorg

woensdag 9 december 2015

Makkelijk toegankelijk buurtgroen gezonder

Een onderzoek van promovenda Yang Zhang van de Rijksuniversiteit Groningen wijst uit dat bewoners in een wijk met veel toegankelijk en bruikbaar groen zich psychisch gezonder voelen dan bewoners in een wijk met evenveel maar minder toegankelijk groen. 

Zhang vergeleek de lichamelijke en psychische gezondheidstoestand en leefomgeving van 223 bewoners uit de Groningse wijken Corpus den Hoorn-Noord en De Hoogte. Deze twee wijken hebben een vergelijkbare bevolking en beschikken over dezelfde hoeveelheid groen. Het verschil tussen de twee is de gebruikskwaliteit van het groen. In De Hoogte is meer dan de helft van al het groenoppervlak niet goed toegankelijk of beperkt bruikbaar, doordat groenstroken bijvoorbeeld langs de spoorlijn liggen. In de wijk Corpus den Hoorn-Noord is het groen veel toegankelijker en bruikbaarder.Meer verbonden met groen betekent gezonder leven

Uit haar onderzoek concludeerde Zhang dat bewoners van de wijk met meer toegankelijk groen zich vooral psychisch gezonder voelen. Lichamelijk waren er geen verschillen. Volgens Agnes van den Berg, hoogleraar Beleving en waardering van natuur en landschap aan de RUG en begeleider van het onderzoek, is deze bevinding opmerkelijk. Dat meldt Rijksuniversiteit Groningen op hun website. Volgens Van den Berg zou het onderzoek namelijk suggereren dat de verbondenheid met het groen van invloed is op de gezondheidseffecten van dat groen. Van den Berg is van mening dat het onderzoek van Zhang handvatten biedt om mensen meer met het groen in hun buurt te gaan verbinden. Door ervoor te zorgen dat het groen volop gebruikt kan worden en toegankelijk is, kan die verbondenheid groeien. Groene ruimtes veranderen voor bewoners op die manier in groene plekken waar zij een emotionele band mee kunnen opbouwen, aldus Van den Berg.

Bronnen:
- Rijksuniversiteit Groningen
- 'Green space attachment and health' - Y. Zhang in: 'International Journal of Environmental Research and Public Health'.


door Janneke de Wit/Stad & Groen
dinsdag 1 december 2015 


dinsdag 1 december 2015

Dringende oproep aan Rijkswaterstaat: Stop met gebruik van het gif Glyfosaat!

Op 29 november verzonden wij het volgende bericht aan Rijkswaterstaat; tevens hebben wij Tweede Kamerleden van Groen Links en SP gevraagd het gebruik van dit gevaarlijke middel aan de orde te stellen.

Aan de omgevingsmanager van dit onderhoudsprogramma:
Tot onze verbijstering vernemen wij dat Rijkswaterstaat in het onderhoudsprogramma aan de kribben en oevers van onze rivieren het onkruidbestrijdingsmiddel Glyfosaat toepast!

Wij mogen toch aannemen dat RWS adequaat op de hoogte is van de gevaren die dit middel met zich meebrengt, alleen al voor het oppervlaktewater en het bodemleven in de oevers.
(Wij hebben hierbij nog enige bijlagen gevoegd waarvan de inhoud voor zich spreekt; op te vragen via bomenachterhoek@gmail.com)

Wij verzoeken u, als omgevingsmanager van dit onderhoudsprogramma, hierbij dan ook vriendelijk doch zeer dringend uw beleid in deze z.s.m. bij te stellen om zodoende verdere onomkeerbare schade te voorkomen.
Graag ontvangen wij uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek

De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland is helder over het gebruik van Glyfosaat:  http://www.vewin.nl/standpunten/paginas/Verbod_chemische_onkruidbestrijding_89.aspx

Reactie van Rijkswaterstaat op 1 december:
Ik heb uw e-mail gelezen. Helaas kan ik op dit moment niet reageren. RWS is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie Infrastructuur en Milieu en legt verantwoording af aan de Minister. Afgelopen week heeft een Tweede Kamerlid vragen gesteld aan de Minister. Dat betekent dat er tussen het stellen van de Kamervragen en de beantwoording daarvan geen communicatie over dit onderwerp mogelijk is tussen RWS en derden totdat de Tweede Kamer is geïnformeerd. Zodra de beantwoording openbaar is gemaakt, zal ik reageren.