zondag 2 juli 2017

Bomen in de Stad

Aanplant van bomen en andere typen groen is een eenvoudige en effectieve manier om hoge temperaturen in steden te bestrijden. In de bebouwde omgeving is de temperatuur namelijk vaak hoger dan op het omliggende platteland. Dit wordt ook wel aangeduid met het ’stedelijke warmte-eiland effect’.

Bij zonnig weer met weinig wind kan de temperatuur in Nederlandse steden wel 3 of 4°C hoger liggen dan daarbuiten, of zelfs meer. Onder invloed van klimaatverandering nemen deze temperatuurverschillen tussen stad en platteland toe. De hogere temperaturen in de stad leiden zonder meer tot extra sterfte onder de bevolking.
Bomen en vegetatie koelen de lucht door het leveren van schaduw en door verdamping van water via de bladeren, waarmee ze het warmte-eiland effect dempen. Natuurlijk zal het effect van beplanting afhangen van de hoeveelheid beschikbaar groen en van het klimaat. Niet alleen het aantal bomen in de stad is relevant, maar ook het oppervlak dat wordt bedekt door de kruinen. De bedekkingsgraad in steden moet worden uitgebreid. ’Bedekkingsgraad’ staat hierbij voor de hoeveelheid bodem die wordt bedekt door het bladerdek van de aanwezige bomen. Het spreekt voor zich dat hier gezonde bomen met brede kruinen en veel blad voor nodig zijn.
Meer info over stadsbomen: http://bit.ly/2rD4xKr

Bron: Natuur Net Nieuws juli/ 
www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html