zaterdag 20 juli 2019

Brief aan B&W en Raad inzake kap mooiste laantje van Montferland!

Heden 20 juli 2019 verzonden wij het volgende bericht aan de Gemeente Montferland betreffende hun voorgenomen kap van 30 gezonde en beeldbepalende Platanen aan de St. Jans Gildestraat in Beek.

T.a.v:  College en Raadsleden van de gemeente Montferland.Geacht College,
Geachte Raadsleden,

Tot onze onaangename verrassing lazen wij in de Gelderlander dat uw gemeente de Platanen van de St. Jansgildestraat in Beek toch wil kappen; “voor de veiligheid en de doorstroming van het verkeer”.

Tijdens ons overleg in januari jl. met uw gemeente is deze straat ter sprake geweest en wij zouden op de hoogte worden gehouden; dit heeft echter helaas geen vervolg gekregen..

Voor onze Stichting is het, mede i.h.k.v. de huidige dringende maatregelen die genomen moeten worden om de klimaatopwarming het hoofd te bieden, onbegrijpelijk dat Montferland 30 exemplaren van dergelijke volwassen beeldbepalende Platanen wil gaan kappen.
De opname capaciteit van CO2 en de afgifte van zuurstof zouden voor uw gemeente toch dienen op te wegen tegen een weg die door kaalkap tot racebaan wordt omgevormd zodat vooral ook nog meer auto’s meer CO2 kunnen uitstoten en de hitte stress in deze straat met + 5% zou toenemen?!
Dat is toch echt niet meer van deze tijd..
Er zou ook gedacht kunnen worden aan verlaging van de snelheid naar 30km voor dit tracé; daar wordt niemand slechter van!  

De St. Jans Gildestraat in de winter

Klachten over bladval achten wij niet valide; immers stonden deze bomen er al toen de meesten van de klagers er kwamen wonen; dan wist men toen dus al waar men aan begon.
(Bovendien is bladval van deze soort gunstig voor de humusvorming).
Overigens zijn naar onze informatie de voorstanders van behoud van de Platanen in deze ook verreweg in de meerderheid.
“Begrip voor de tegenstand en voor de emoties die kap teweegbrengt” zijn o.i. voor de hand liggende uitspraken die de lading niet dekken.
Immers: natuurlijk roept het emoties op wanneer gezonde bomen zonder meer worden gekapt en vervangen worden door jonge boompjes die de eerste 20 jaar nauwelijks iets voorstellen. Om de kroon van één dergelijke Plataan te compenseren zijn minimaal 1500(!) jonge bomen nodig, die pas na zo’n 20 jaar eens wat CO2 beginnen op te nemen.

Wij hopen van harte dat uw College en de raadsleden van uw gemeente dermate milieu- en cultuurhistorisch bewust zijn dat zij de belangrijke waarde van deze bomen weten te respecteren en trots zijn op het mooiste laantje van hun Montferland!

Met vriendelijke groet,
Bomenstichting Achterhoek