donderdag 10 oktober 2019

Brief aan de Voorzitter van Natuurmonumenten

M.b.t. de rigoureuze kap door Natuurmonumenten in het mooie oude loofbos Dottinkrade in Winterswijk, zonden wij op 10 oktober de volgende brief aan de voorzitter:

Geachte heer Dijsselbloem,


Naar aanleiding van een ingrijpende kapactie van Natuurmonumenten in het oude loofbos Dottinkrade in Winterswijk, verzonden wij op 7 oktober het volgende bericht aan onze contactpersoon, uw boswachter Natuurbeheer Achterhoek.

Wij zijn geschokt over het feit dat deze kapactie zo’n scherpe tegenstelling vormt tot de mooie PR woorden van Natuurmonumenten eerder dit jaar toen zij, samen met ons, zich aansloot bij de Coalitie met Urgenda.
Want wat is er nu in werkelijkheid nog over van het resultaat van de enquête die NM onder haar leden heeft gehouden?
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/omgang-met-bos-aangepast-na-gesprek-met-leden?fbclid=IwAR1MK9PQybkIEj43Nwvvb0otxHQpnIjOkHomhXnBslqEzTM1gRbHTsM-Hfk
Met de toezegging “minder te gaan kappen; behalve als dat noodzakelijk is om open landschap te maken”, heeft NM zich blijkbaar meteen weer ingedekt..
Want zo kan dit argument immers vrijwel op elk project worden geplakt?! En sinds wanneer is ‘open landschap’ overigens noodzakelijk?
Bovendien is NM uiteindelijk dit jaar verder gewoon doorgegaan met kappen; zelfs in het broedseizoen!

Wij hebben incidenteel overleg met Natuurmonumenten afdeling Achterhoek.
Echter, hoe graag wij de goedbedoelde toelichting op de geplande werkzaamheden die ons daar wordt voorgelegd over o.a. “de zorgvuldigheid” waarmee NM voor de natuur zou zorgen zouden willen geloven, helaas herkennen wij deze in dit geval zeker niet terug in de praktijk.
Juist in dit seizoen, waarin de bosdieren hun wintervoorraad moeten aanvullen, strookt deze werkwijze ook geenszins met de uitspraak van NM: “…maar wie redt de planten en dieren in onze gebieden?”: (https://www.natuurmonumenten.nl/standpunten/bomen-bos-en-bomenkap). 
Daarbij worden de sporen die de harvester veroorzaakt door de regenval van de afgelopen tijd nog dieper, wat het bos ook niet ten goede komt.


Ook de “Beleving” die NM voorstaat krijgt hiermee geen positief imago en het “over een aantal jaren is het weer een mooi bos” vindt geen bodem meer bij het publiek; zoals ook de rondleidingen met mooie toelichting met elke keer dezelfde mantra van “zorgvuldigheid en FSC”.. NM bewijst met een werkwijze als deze zelf juist het tegendeel.

Volgens deskundigen kun je je overigens ook nog afvragen of er in Dottinkrade überhaupt wel gekapt zou moeten worden. Juist Dottinkrade zou bij uitstek geschikt zijn als strikt bosreservaat.
Wat dit project betreft werd de omwonenden tijdens info sessies voorgehouden: “Wij moeten wel kappen, want wij krijgen geen subsidie meer”.
Dit is heden ten dage echt niet meer te verkopen..
Wat een uitspraak voor een organisatie die zich voordoet als “natuurbeschermer” en waarvan wij bovendien begrijpen uit het jaarverslag dat NM eind 2018 nog 157 miljoen reservevermogen bezat en er van de Postcodeloterij daarnaast ook nog jaarlijks 13 mln wordt ontvangen.
Ook vernamen wij onlangs nog van een boswachter dat NM zich zelfs incidenteel bezighoudt met subsidiabele “bosomvorming”.


Hoe zit het beleid in werkelijkheid in elkaar? Waar staat een organisatie als NM voor wanneer deze zich op deze wijze profileert?
Kortom: u zult het wellicht met ons eens kunnen zijn dat het geen betoog meer behoeft hoe groot het belang van bomen is, zoals o.a. de opslag van CO2 en de productie van zuurstof; zeker in deze tijden van klimaatverandering. Natuurmonumenten zou inmiddels toch een minder schadelijke manier van beheer moeten kunnen voeren.
Monumenten behoren immers beschermd te worden! Wij herkennen hier niet de morele verantwoordelijkheid van een organisatie zoals Natuurmonumenten die zegt de natuur te beschermen.


(Wij zouden het overigens zeer op prijs stellen wanneer u persoonlijk op ons bericht zou willen reageren, i.p.v. het te laten afhandelen door uw afdeling PR & Communicatie.
Daarmee hebben wij nl. wat mindere ervaringen; één van onze contactpersonen werd door uw hr. Bjorn van den Boom zelfs uitgemaakt voor ‘misselijk mannetje” toen hij vragen stelde over geconstateerd herhaaldelijke gebruik van Roundup door Natuurmonumenten).

Graag zien wij uw reactie tegemoet.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!


Vriendelijke groet,

Mede namens het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming,
Bomenstichting Achterhoek