vrijdag 2 mei 2014

Monumentale bomen Amsterdam op interactieve kaarten

donderdag 1 mei 2014 
De website maps.Amsterdam.nl is door de gemeente Amsterdam ontwikkeld en bevat een groot aantal interactieve kaarten en open geo data van verschillende diensten, zoals   bijvoorbeeld monumentale bomen.

De gemeente Amsterdam plant al vele jaren bomen. Sommige zijn ondertussen monumentaal. Met de kaart Monumentale bomen en ander waardevol groen is het mogelijk om een wandeling te maken langs deze monumentale bomen. Het groen is in kaart gebracht om waardevolle bomen en zogenaamde houtopstanden beter te beschermen en beheren. Hierbij gaat het niet
 alleen om oude bomen, maar ook om bijvoorbeeld zeldzame bomen of herdenkingsbomen.
Op deze kaart staat aangegeven waar de bomen en houtopstanden staan en of het om oud, jong of monumentaal groen gaat.
 

Bron: Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (via Boomzorg)