dinsdag 13 september 2016

Zo goed heeft de gemeente Lochem haar bomenzaken voor elkaar..

De gemeente Lochem doet een bijzondere oproep: ze wil graag weten of de bomen langs de weg van hen of van de bewoners zijn. 

De gemeente wil in het najaar onderhoud uitvoeren aan bomen langs de openbare weg. Voor er met de werkzaamheden begonnen kan worden, moet de gemeente eerst weten of de bomen wel van hen zijn. Het kan namelijk voorkomen dat bewoners een boom bezitten, zij hebben dan het pootrecht.

Bewoners met pootrecht bezitten een notariële akte van levering, een uittreksel van het kadaster of een brief van de gemeente waarin dit bevestigd wordt. Als bewoners een dergelijk document bezitten, dan ontvangt de gemeente die graag. Mensen die twijfelen of ze pootrecht hebben, kunnen gegevens opvragen bij het kadaster.


Door Boomzorg: Nino Stuivenberg


Op de website van de gemeente is o.a. te lezen:

Wat houdt pootrecht in?

Als u pootrecht heeft dan mag u:
  • bomen planten en vellen in de openbare berm. Daarvoor gelden bepaalde regels, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening, Boswet en het bestemmingsplan.
  • het hout of de vruchten van de boom oogsten.
  • schade aan de boom verhalen op de veroorzaker. Denk daarbij aan schade die is ontstaan door bijvoorbeeld maaien.

Verder moet u:

de bomen goed onderhouden. U moet de boom regelmatig controleren en onderhouden om schade of letsel te voorkomen.
Dat betekent dat u de bomen met regelmaat laat controleren op veiligheid en gezondheid door een gediplomeerd deskundige. Die controle kan aangeven dat u maatregelen moet treffen. Als de eigenaar de bomen niet goed beheert en onderhoudt, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel.

En dat voor een gemeente die zelf de afgelopen 15 jaar niets heeft gedaan aan het wettelijk verplichte bomenonderhoud, maar nu liever 6600 van haar bomen kapt voor de opbrengst ..