dinsdag 13 september 2016

Alles Over Groenbeheer ontwikkelt regulerend beheermodel

Alles over Groenbeheer heeft het model "Planmatig Boombeheer" ontwikkeld, dat tot efficiënter boombeheer moet leiden en hiermee voor structurele bezuinigingen zorgt.

Wettelijke veiligheidseisen, overlast en ruimtegebruik dwingen ons tot registratie, doordacht beleid en onderhoud.

Winst zonder kwaliteitsverlies
Herman Wevers van Alles over Groenbeheer: 'Planmatig Boombeheer structureert het gehele proces rondom boomonderhoud. Het gaat om een benadering waarmee de beheerder de regie in handen houdt. Deze weet exact in welke staat het boombestand zich bevindt en wat de beheermogelijkheden zijn binnen de beschikbare middelen. Planmatig Boombeheer laat precies zien op welke aspecten winst te behalen is, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het boombeheer.'Voordelen op een rij
Planmatig Boombeheer garandeert lagere kosten tegen een hogere kwaliteit, een veilig bomenbestand, het minimaliseren van de overlast door bomen, het creëren van duidelijkheid voor de burger en boomtechnisch optimaal beheer. Het model biedt ook mogelijkheden om eenvoudig ziekten en plagen in kaart te brengen en dus effectief te bestrijden.

Toepassing
Hoe werkt het in de praktijk? Wevers: 'De bedoeling is om alle bomen binnen een kort tijdsbestek op aanvaard beeld te brengen. Het behaalde beeld wordt op peil gehouden door cyclisch te beheren. Alleen snoeibehoeftige bomen worden ingepland, andere niet. In dezelfde werkgang vindt de boomveiligheidscontrole, de opname van de onderhoudstoestand en de registratie daarvan plaats. Indien ergens sprake is van verhoogd risico, dan wordt hier uiteraard adequaat op gereageerd. De boomeigenaar voldoet op deze wijze aan haar wettelijke zorgplicht voor bomen tegen de laagst mogelijke kosten.

Bron: Nieuwsbrief Boomzorg 12 september/ Sandi Raats