zaterdag 25 maart 2017

Bomenbeleidsplan Bronckhorst; brief aan De Gelderlander

M.b.t. tot het afgelopen donderdag in de raad aangenomen bomenbeleidsplan van de gemeente Bronckhorst ontvingen wij een afschrift van een ingezonden brief aan De Gelderlander van dhr. of mw. Brekelmans, mèt de verzuchting: "Waarom durven de regionale bladen niet meer kritisch te zijn t.o.v. de gemeenten; hoezo onafhankelijke journalistiek?!

"Vandaag las ik het artikel in de Gelderlander van de hand van Kay Scholten over het bomenbeleidsplan Bronckhorst. Hij schetst hierin wel een heel eenzijdig beeld van de raadsvergadering van donderdagavond, waar ik zelf bij aanwezig was. In plaats dat meneer Scholten over het grote aantal kritische vragen ten aanzien van de inhoud van het bomenbeleidsplan schrijft, wordt hij slechts in beslag genomen door de ‘tegenstanders’ van het plan. Daarbij vergeet hij ook nog eens om de journalistieke gedragscode van wederhoor toe te passen. De door hem aangehaalde ‘tegenstanders’ komen nergens aan bod.
Ik heb me wel verdiept in de inhoud van het bomenbeleidsplan en ben van mening dat het een zeer ingewikkeld en moeilijk uit te leggen plan is. Dat bleek gister ook wel uit de vele vragen van de raadsleden om verduidelijking. Naar mijn mening is de bron van het kwaad het door de gemeente geformuleerde uitgangspunt. Daarin missen ten ene malen het instandhouden van de biodiversiteit en een ecologische natuurvisie. Verder was het zeer schokkend om te vernemen dat er in de hele gemeente Bronckhorst meer dan een half miljoen bomen staan, waarvan slechts 100.000 in het bezit van de gemeente. De rest is in bezit van particulieren en natuurorganisaties. Het afschaffen van de kapvergunning is dus van grote betekenis voor al die bomen die niet in gemeentehanden zijn. De eigenaren kunnen straks doen wat ze willen met die bomen. Je zou verwachten dat de gemeenten in de Achterhoek er alles aan gelegen is om aantrekkelijk te blijven voor toeristen, een bedrijfstak die economisch van groot belang is. Toeristen komen hier niet voor asfalt en beton, maar voor de mooie lanen en het coulissenlandschap. Dat mag best wat kosten aan onderhoud. Doet de gemeente dat niet dan kost dat naast veel bomen ook nog eens veel banen.
En tot slot: wat maakt het uit waar de initiatiefnemers van de petitie vandaan komen ? Deze vrouwen hebben tenminste het hart op de goede plaats en het lef om op te komen voor onze prachtige natuur. Iets wat van de LTO niet gezegd kan worden. Ik adviseer iedere lezer om de maidenspeech van groenlid raadslid Ulrike ter Braak in de raadsvergadering van gisteravond eens te beluisteren. Die vrouw heeft het gelukkig wel begrepen".
P.A. Brekelmans