dinsdag 21 maart 2017

Geen goed bomenbeleidsplan; geen draagvlak.

Bron: Contact Noord 19 maart

Twee voor twaalf voor tienduizenden bomen gemeente Bronckhorst?

BRONCKHORST - Op 15 maart jl. werd het nieuwe bomenbeleidsplan van de gemeente Bronckhorst gepresenteerd: 'Raamwerk voor een rijk landschap'. Het houdt de gemoederen flink bezig, ook buiten Bronckhorst. Voor het bomenbeleidsplan is de gemeente in elf landschappelijke gebieden verdeeld (landschapstypes) en het college van B & W wil voor alle zogeheten basisbomen die daarin 'niet thuis horen' de kapvergunning laten vallen. Van de ongeveer 100.000 bomen in de gemeente, mogen de 'basisbomen' die niet bij het landschapstype horen, dan zonder vergunning gekapt worden. Dat kunnen er zomaar tienduizenden zijn.


Door Anouk Plantinga
Bezorgde burgers, bomenkenners en andere betrokkenen sturen ingezonden brieven naar kranten, plaatsen berichten op internet, Twitter en Facebook. Het plan roept veel vragen op en leidt tot verwondering en verontwaardiging, onder andere door de volgorde waarin het proces verloopt. Zo moet op 23 maart bepaald worden of dit plan doorgang vindt, maar is er al wel een app ontwikkeld waarmee inwoners de bomen in de gemeente kunnen inventariseren wat erop doet lijken dat het nieuwe plan al in gang gezet is.
Peter Bielars, secretaris van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst: "Oorspronkelijk is het allemaal begonnen met het idee dat het voor de burger gemakkelijker moet worden om een kapvergunning aan te vragen en de kosten voor de gemeente dalen, maar dit beleid is een beetje een raadsel voor ons. Wat wil de gemeente hiermee bereiken? Er is veel onduidelijkheid, weinig kennis van zaken en er wordt een brij van informatie naar buiten gebracht. De gemeente wil de inventarisatie van 100.000 bomen samen met burgers voor mei gedaan hebben, een onmogelijke klus. De criteria voor monumentale bomen zijn landelijk vastgelegd, maar het is onduidelijk welke bomen er onder de markante bomen vallen, omdat dit nergens duidelijk vermeld staat. Een goede inventarisatie is erg belangrijk. Daarom is het van groot belang dat óf de gemeente dat doet of laat doen door een erkend bureau óf ons de opdracht verleent en dat kost tijd en geld."
Hij vervolgt: "Vereniging Bomenbelang heeft met de Bomenstichting Zutphen twee jaar geleden alle monumentale bomen opnieuw geïnventariseerd, ongeveer 125 locaties in onze gemeente. Ze staan met foto en informatie over de gezondheid van de bomen terug in het landelijk register van monumentale bomen: www.monumentalebomen.nl De meeste bomen zijn gezond. Als je zorgt dat een boom voldoende ruimte heeft, blijft hij dat ook. Ons advies is: laat de bomen staan en besteed tijd, energie en geld aan het behoud ervan en aan het beheer van het bomenbestand."
Eva Vosdingh Bessem en Karina Schwencke wonen dan wel in hartje Zutphen, maar schrokken zo van de plannen dat zij een petitie maakten die al binnen drie dagen 1200 keer getekend werd. Ze merkten dat veel mensen er zeer door aangedaan zijn, ook kinderen die niets van deze plannen begrijpen en zich op school hard maken voor de zaak. Eva verhuisde anderhalf jaar geleden naar Zutphen, mede om de bomen in de omgeving. "Ik wandel graag in de bossen, maar schrik soms erg van de kaalslag die er plaatsheeft. Enorme trekkerbandensporen waardoor er jarenlang geen paddenstoel meer kan groeien. Ik houd ook mijn hart vast voor de nieuwe plannen voor de IJsselkade. Waar ik van schrok tijdens de presentatie van het bomenplan in Bronckhorst, was dat het gebracht werd als een voldongen feit waarover al besloten is."
Karina: "Dit is onomkeerbaar. Bomen zijn geen lantaarnpalen en het gaat niet om enkele bomen maar om hele ecosystemen. De bomen vormen samen een heel netwerk, deels ondergronds en er leven duizenden organismen op." Er zijn mensen die vinden dat alleen inwoners van de gemeente Bronckhorst de petitie mogen tekenen, maar daar zijn Karina en Eva het niet mee eens. "Kijk eens hoeveel toeristen hier genieten van deze mooie omgeving. Zij hebben er ook iets over te zeggen. Het is mooi dat je als burger iets kunt doen, zoals zo'n petitie. Dit gaat iedereen aan." Een van de ondertekenaars van de petitie die uit een gemeente komt waar dit beleid al wordt uitgevoerd, schrijft dat de dramatische gevolgen daarvan nu zichtbaar worden. Daarom ondertekent ook zij de petitie.
Tijdens de presentatie van het beleidsplan op 14 maart hield de heer Franke Remerie een vurig betoog waarin hij onder meer zei: "Iemand die niet verder weet te komen dan de boom te zien als bepalend landschapselement, boomstructuren en basisbomen heeft er naar mijn idee niet veel van begrepen. Dames en heren, er zijn op deze aarde zo'n 1,3 miljoen verschillende levende organismen. Daar is de mens er slechts 1 van."
Hij vervolgt: " Waarom is het plan niet aangelegd tegen wat er landelijk aan de hand is? Bijvoorbeeld het recent verschenen Actieplan bos (oktober 2016). Breed uitgemeten in de landelijke media. Notabene een initiatief van het ministerie van Economische zaken in samenwerking met Staatsbosbeheer, stichting Natuur & Milieu, Universiteit Wageningen en nog een groot aantal andere instanties. Besef dat het niet gaat om vitale bomen (waar de nota het steeds over heeft), maar om vitale ecosystemen. En een vitaal ecosysteem is een mix van jong groeiend, volwassen gezond, volwassen afstervend en dode bomen. Die mix ondersteunt de biodiversiteit."
Open raadsvergadering
Op donderdagavond 23 maart wordt het besluit over het plan genomen. U kunt daar bij zijn. De open raadsvergadering begint om 20.00 in de Raadszaal van het gemeentehuis in Hengelo. Meer informatie en de petitie vindt u o.a. op: www.bronckhorst.nl, www.bomenbelang.nl, http://bomenachterhoek.blogspot.nl/search/label/Bronckhorst en www.bomenbronckhorst.petities.nl.