woensdag 29 maart 2017

'Geen belastinggeld meer voor ontbossing'

Boomzorg/ door Nino Stuivenberg

Verschillende natuur- en milieuorganisaties hebben geschokt gereageerd op de praktijken die in de uitzending van Zembla van 22 maart werden onthuld.

De natuur- en milieuorganisaties zijn nooit groot voorstander geweest van biomassa-bijstook in kolencentrales en de subsidies die de centrales daar voor krijgen. Het liefst zien zij de kolencentrales vandaag nog sluiten vanwege hun grote bijdrage aan klimaatverandering. Biomassa-bijstook wordt gezien als onderdeel van de transitie naar duurzamere energieopwekking; volgens natuur- en milieuorganisaties leidt het echter niet tot een energietransitie.

Verdere stappen
Zij eisen dan ook van het ministerie van Economische Zaken en kolenbedrijven dat zij de garantie afgeven dat biomassa voor bijstook alleen uit duurzaam beheerde bossen komt. Dat moet ook gelden voor restmateriaal zoals zaagsel. Onlangs bleek bij het uitonderhandelen dat niet alle partijen zich aan de afspraken houden. Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties, Wereldnatuurfonds, Milieudefensie en Greenpeace eisen dat binnen vier weken garanties worden gegeven; anders beraden zij zich op verdere stappen.