maandag 3 april 2017

Opnieuw onaangename verrassing van de gemeente Lochem

Gisteren 2 april 2017 verzonden wij onderstaand bericht aan onze donateurs en sympathisanten:

Op dinsdag 28 maart jl. gingen wij met de gemeente Lochem om de tafel om te bespreken hoe het bijeengebrachte crowdfunding bedrag van € 6.500,- het beste te besteden.
Tot onze grote verbazing toverde de gemeente Lochem op dat moment alweer een konijn uit de hoge hoed:
Ging het eerder al opeens “helemaal niet om beeldbepalende bomen”, nu beweert de gemeente dat het aantal van de bewuste 330 bomen niet zou kloppen; het zou nu plotseling om slechts 46 te behouden bomen gaan!
Zoals wij al een aantal malen communiceerden: zowel tijdens het Ronde Tafel Gesprek als twee Raadsvergaderingen is uitgebreid gesproken over de “330 beeldbepalende bomen”. Dit werd op geen enkel moment tegengesproken door wethouder Kottelenberg; ook niet tijdens de twee door Groen Links en PvdA ingediende moties over dit aantal voor € 6.500,- te behouden -dus beeldbepalende- bomen!
(Desgewenst kunt u e.e.a. terugluisteren:

Nog nooit eerder heeft de gemeente ons dit aantal van 46 genoemd, maar men beweert nu dat zij ons “hierover allang per mail hebben ingelicht”. Uiteraard hebben wij gevraagd ons deze mail dan nogmaals toe te sturen, want die wilden wij eerst zien voordat wij u informeerden; echter tot op heden hebben wij deze nog niet mogen ontvangen.

Vandaag 2 april ontvingen wij volgende “update” van de gemeente Lochem, gedateerd 27 maart(?) via: http://lochem.projectenoverzicht.nl/project/onzebomen/news/overleg-met-bomenstichting-over-de-crowdfunding:
Op 28 maart vindt er overleg plaats met de Bomenstichting over de inzet van het geld uit de crowdfunding. Inzet van de crowdfunding is om het percentage beeldbepalende bomen te verhogen van 12% (zoals nu is vastgesteld door de raad) naar 18%. Dit verschil is € 6.500,- per jaar. Met dit bedrag wordt het mogelijk om dan jaarlijks 46 bomen minder te kappen. Wij houden u op de hoogte van de uitkomsten”.

In elk geval wordt hier door de gemeente nu wèl weer over “beeldbepalend” gesproken, maar wat wil de gemeente nu weer bereiken met deze geantidateerde update?!
Er zijn overigens diverse invalshoeken voor deze berekening: de gemeente rekent zich hier wel erg rijk.
Ons vertrouwen in de gemeente Lochem wordt er hiermee niet groter op.. 
Het laatste woord is hierover zeker nog niet gezegd. 
Wij houden u verder op de hoogte!

Met vriendelijke groet,


Bomenstichting Achterhoek