zondag 9 april 2017

Onnodige kap

Bewoners van Berkeloord, een wijk die door de gemeente Lochem eerder werd uitgeroepen tot "Beschermd Stadsgezicht", werden onlangs plotseling geconfronteerd met de kap van een eik en een beuk, beide majestueuze monumentale bomen in hun park. Volgens de gemeente: "risicokap". 
Een bewoner, zelf bomendeskundige, heeft echter voor de eik geen dringende oorzaak hiervoor kunnen constateren. 
Tevens was de eik van extra cultuurhistorisch belang: deze fungeerde ooit als grensboom tussen de voormalige gemeenten Lochem en Laren.
De beuk was aangetast door de Honingzwam, die uiteindelijk wel tot de dood van de boom zou leiden.

Inmiddels zijn namens hun Belangenvereniging brieven hierover gestuurd naar B&W en raadsleden.
Tenslotte dient een beschermd stadsgezicht volgens het bestemmingsplan juist extra beschermd te worden.
Bovendien zou het wat netter zijn geweest wanneer omwonenden van te voren gewaarschuwd zouden zijn geweest voor kap. Dit is een zich helaas nog steeds herhalend fenomeen in deze gemeente.
Ironisch genoeg heeft de gemeente nu juist op deze locatie de herplant gecombineerd met een aan hun vertrekkende wethouder Kottelenberg opgedragen afscheidsboom.
N.B. is dit de wethouder die verantwoordelijk is voor de commerciële kap van de 6.600 laanbomen in het Lochemse buitengebied!

Dat is nog eens een 'gotspe'...
Hier stond de monumentale beuk die vanwege de gevaarlijke Honingzwam 
gekapt moest worden. De zwam tiert hier nog welig op wortelmateriaal 
van de gekapte beuk. Omdat deze zwam op oud aangetast hout
 voorkomt, zijn jonge beuken zijn hier beter tegen bestand.

Deze oude inlandse eik - was een grensboom op de
 voormalige grens Lochem/Laren- aan de M. Naefflaan.