maandag 1 oktober 2012

Verjaardag Bomenstichting Achterhoek!Op 7 oktober vieren wij ons éénjarig bestaan!!
In deze periode gebeurde veel: we hebben o.a. een flink aantal
onnodige kapplannen voor gezonde bomen kunnen voorkomen.
Gelukkig hebben we inmiddels ook met een aantal gemeenten goed
contact kunnen opbouwen. Dat houdt in dat men reeds in een vroeg
stadium contact met ons zoekt voor overleg.
Ook vragen steeds meer mensen ons om adviezen op bomengebied.

Vier met ons mee en neem een taartje...

Bij ons is het cadeau seizoen uiteraard altijd open…
Triodos Bank: 77.64.54.846 t.n.v.
Bomenstichting Achterhoek, Doetinchem.

Hartelijk dank!!