vrijdag 7 december 2012

Resultaat onderhandelingen bomen Hengelo!


Vandaag zijn de gemeente Bronckhorst en Bomenstichting Achterhoek tot overeenstemming gekomen inzake het behoud van een aantal beeldbepalende bomen in Hengelo.

Voor de herinrichting van het centrum zouden veel bomen worden gekapt. Tijdens de rechtszitting op 22 november adviseerde de voorzieningenrechter beide partijen eerst te onderhandelen om zodoende tot een oplossing te komen.

In de overeenkomst van vandaag is het volgende vastgesteld: in de voormalige burgemeesterstuin zullen vijf beeldbepalende bomen worden ingepast ten koste van enkele parkeerplaatsen.

Ook zullen acht bomen op de hoek Raadhuisstraat/ Schoolstraat niet worden gekapt.

De Beatrix boom wordt verplant en de linde aan de Regelinkstraat blijft bij de pomp staan. De Bomenstichting Achterhoek is gedeeltelijk tevreden met deze uitkomst gezien de plannen die al waren vastgesteld. We hopen in de toekomst in staat te worden gesteld om in een eerder stadium mee te denken, zodat dure juridische procedures kunnen worden vermeden.

Op deze manier, in goed overleg, waardevolle bomen behouden is uiteindelijk ook het doel waar de Bomenstichting Achterhoek naar streeft.

En, zo zijn er ook alleen maar winnaars!