dinsdag 1 maart 2016

TILIA CORDATA - BOOM VAN HET JAAR 2016

Tilia cordata (kleinbladige winterlinde) is gekozen tot boom van het jaar 2016.

De verkiezing, een initiatief vanuit de boomkwekerijsector, kreeg het thema 'Bomen voor bijen' mee. Er werden dertig boomsoorten voorgedragen, drie bomen werden genomineerd: Sophora japonica (honingboom), Tilia cordata (winterlinde) en Tetradium daniellii (bijenboom). Belangrijke criteria voor de jury waren de kwaliteit van de boom als voedselbron voor bijen (nectar, stuifmeel), de functionaliteit, een gezonde groei en beschikbaarheid bij kwekers. Uiteindelijk gingen de meeste stemmen naar de winterlinde. 

Zijn bloei in juni en juli valt gelijk met die van enkele andere lindensoorten, zodat bijen specifiek op linden vliegen om nectar en stuifmeel te verzamelen. Overigens koos ook Duitsland de winterlinde tot boom van het jaar 2016.

Bron: Natuur Net Nieuws maart 2016
uitgave van platform GROEN! natuurlijk:
www.groen-natuurlijk.nl